مصرفی و جانبی

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

فنر مارپیچی فلزی سایز 8

115,000  تومان

فنر مارپیچی فلزی دستگاه سیمی کن

سایز 8

نمایش سریع

فنر مارپیچی فلزی سایز 14

110,000  تومان

فنر مارپیچی فلزی دستگاه سیمی کن

سایز 14

نمایش سریع

فنر مارپیچی فلزی سایز 16

110,000  تومان

فنر مارپیچی فلزی دستگاه سیمی کن

سایز 16

نمایش سریع

فنر مارپیچی فلزی سایز 18

110,000  تومان

فنر مارپیچی فلزی دستگاه سیمی کن

سایز 18

نمایش سریع

فنر مارپیچی فلزی سایز 22

115,000  تومان

فنر مارپیچی فلزی دستگاه سیمی کن

سایز 22

نمایش سریع

فنر مارپیچی فلزی سایز 25

115,000  تومان

فنر مارپیچی فلزی دستگاه سیمی کن

سایز 25

نمایش سریع

فنر مارپیچی فلزی سایز 30

115,000  تومان

فنر مارپیچی فلزی دستگاه سیمی کن

سایز 30

نمایش سریع

فنر مارپیچی فلزی سایز 35

115,000  تومان

فنر مارپیچی فلزی دستگاه سیمی کن

سایز 35

نمایش سریع

طلق پرس سایز A5

90,000  تومان

طلق پرس سایز A5

نمایش سریع

طلق پرس سایز 9*12

55,000  تومان

طلق پرس سایز 9*12

نمایش سریع

رول لمینت 75 میکرون طول 100 متری براق

80,000  تومان
  • نوع:براق گرم
  • عرض:قابل تغییر توسط مشتری 
  • طول: 100 متری 
  • ضخامت:75 میکرون
نمایش سریع

رول لمینیت 125 میکرون طول 100 متری براق

850,000  تومان

نوع:براق  
عرض:قابل انتخاب مشتری
طول:100 متری
ضخامت:125میکرون

امکان تغییر عرض رول برای رفاه شما مشتریان عزیز فراهم شده است.

نمایش سریع

فنر فلزی پوشه

15,000  تومان

تعداد در هر بسته 50 عدد می باشد

نمایش سریع

شیرازه سایز 4

80,000  تومان

دارای 2 رنگ مشکی و سفید میباشد،

تعداد در هر بسته: 100 عدد

نمایش سریع

شیرازه سایز 6

90,000  تومان

دارای تنوع رنگ،

تعداد در هر بسته: 100عدد

نمایش سریع

شیرازه سایز 8

100,000  تومان

دارای تنوع رنگ،

تعداد در هر بسته: 100 عدد

نمایش سریع

شیرازه سایز 10

120,000  تومان

دارای تنوع رنگ،

تعداد در هر بسته: 100 عدد

نمایش سریع

شیرازه سایز 12

150,000  تومان

دارای تنوع رنگ،

تعداد در هر بسته: 100 عدد

نمایش سریع

فنر مارپیچی فلزی سایز 12

110,000  تومان

فنر مارپیچی فلزی دستگاه سیمی کن

سایز 12

نمایش سریع

طلق پرس سایز A4

155,000  تومان

طلق پرس سایز A4

نمایش سریع

فنر دوبل فلزی سایز 9.5

120,000  تومان

فنر دوبل فلزی دستگاه سیمی کن

سایز 9.5

نمایش سریع

طلق پرس براق ax-110

700,000  تومان

طلق پرس براق با  طول 100 متر 

طلق پرس  75 میکرون

طلق با عرض 104 سانتی متر 

نمایش سریع

فنر مارپیچی فلزی سایز 10

110,000  تومان

فنر مارپیچی فلزی دستگاه سیمی کن

سایز 10

نمایش سریع

فنر مارپیچی فلزی سایز 20

115,000  تومان

فنر مارپیچی فلزی دستگاه سیمی کن

سایز 20

نمایش سریع

فنر دوبل فلزی سایز 7.9

120,000  تومان

فنر دوبل فلزی دستگاه سیمی کن

سایز 7.9

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)