کاتر و گیوتین کاغذ

نمایش دلخواه:
دستگاه برش و ویرایش سوپربایند مدل OC500
15%
نمایش سریع

دستگاه برش و ویرایش سوپربایند مدل OC500

850,000  تومان1,000,000

دستگاه برش و ویرایش سوپربایند OC500

 

کاتر دستی Roll@Blacle
5%
نمایش سریع

کاتر دستی Roll@Blacle

7,125,000  تومان7,500,000

دستگاه کاتر دستی قدرتی  Roll@Blacle

 

تیغ کاتر کوچک
نمایش سریع

  تیغ کاتر کوچک

  18,000  تومان

  تیغ کاتر کوچک

  کاتر مدل L-1/LFB آلفا
  نمایش سریع

  کاتر مدل L-1/LFB آلفا

  165,000  تومان

  کاتر مدل L-1/LFB آلفا

  کاتر مدلPA-2 آلفا
  نمایش سریع

  کاتر مدلPA-2 آلفا

  170,000  تومان

  کاتر مدل PA-2 آلفا

  کاتر مدل XL-2 آلفا
  نمایش سریع

  کاتر مدل XL-2 آلفا

  310,000  تومان

  کاتر مدل XL-2 آلفا

  کاتر مدل A-1 آلفا
  نمایش سریع

  کاتر مدل A-1 آلفا

  110,000  تومان

  کاتر مدل A-1 آلفا

  کاتر مدل C-45 آلفا
  نمایش سریع

  کاتر مدل C-45 آلفا

  315,000  تومان

  کاتر مدل C-45 آلفا

  کاتر مدل TS-1 آلفا
  نمایش سریع

  کاتر مدل TS-1 آلفا

  200,000  تومان

  کاتر مدل TS-1 آلفا

  کاتر مدل A-5 آلفا
  نمایش سریع

  کاتر مدل A-5 آلفا

  110,000  تومان

  کاتر مدل A-5 آلفا

  کاتر مدل A-2 آلفا
  نمایش سریع

  کاتر مدل A-2 آلفا

  105,000  تومان

  کاتر کاتر مدل A-2 آلفا

  کاتر مدل AK-5 آلفا
  نمایش سریع

  کاتر مدل AK-5 آلفا

  150,000  تومان

  کاتر مدل AK-5 آلفا

  کاتر مدل SVR-2 آلفا
  نمایش سریع

  کاتر مدل SVR-2 آلفا

  165,000  تومان

  کاتر مدل SVR-2 آلفا

  کاتر مدل MXP-AL آلفا
  نمایش سریع

  کاتر مدل MXP-AL آلفا

  520,000  تومان

  کاتر مدل MXP-AL آلفا

  کاتر مدل AK-1 آلفا
  نمایش سریع

  کاتر مدل AK-1 آلفا

  135,000  تومان

  کاتر مدل AK-1 آلفا

  کاتر مدل SAC-1 آلفا
  نمایش سریع

  کاتر مدل SAC-1 آلفا

  140,000  تومان

  کاتر مدل SAC-1 آلفا

  کاتر مدل CK-2 آلفا
  نمایش سریع

  کاتر مدل CK-2 آلفا

  170,000  تومان

  کاتر مدل CK-2 آلفا

  دستگاه برش کاغذ برقی SYSFORM 450EP
  نمایش سریع

  دستگاه برش کاغذ برقی SYSFORM 450EP

  60,720,000  تومان

  دستگاه برش کاغذ برقی SYSFORM 450EP 

   
  دستگاه برش کاغذ برقی SYSFORM 480EP
  نمایش سریع

  دستگاه برش کاغذ برقی SYSFORM 480EP

  91,550,000  تومان

  دستگاه برش کاغذ برقی SYSFORM 480EP

   
  دستگاه برش کاغذ برقی SYSFORM 650EP
  نمایش سریع

  دستگاه برش کاغذ برقی SYSFORM 650EP

  104,650,000  تومان

  - عرض برش: 660 میلی متر

  - ارتفاع برش: 80 میلی متر

  - عمق برش: 610 میلی متر

  دستگاه برش کاغذ دستی SYSFORM 480D
  نمایش سریع

  دستگاه برش کاغذ دستی SYSFORM 480D

  36,000,000  تومان

  دستگاه برش کاغذ دستی SYSFORM 480D

  دستگاه برش کاغذ دستی SYSFORM 480M
  نمایش سریع

  دستگاه برش کاغذ دستی SYSFORM 480M

  29,615,000  تومان

  - عرض برش: 485 میلی متر

  - ارتفاع برش: 75 میلی متر

  - عمق برش: 465 میلی متر

  دستگاه برش کاغذ دستی نیمه اتوماتیک SYSFORM 450MS
  نمایش سریع

  دستگاه برش کاغذ دستی نیمه اتوماتیک SYSFORM 450MS

  45,000,000  تومان

  دستگاه برش کاغذ دستی نیمه اتوماتیک SYSFORM 450MS

  دستگاه برش کاغذ SYSFORM 480MMD
  نمایش سریع

  دستگاه برش کاغذ SYSFORM 480MMD

  79,460,000  تومان

  دستگاه برش کاغذ دستی نیمه اتوماتیک SYSFORM 480MMD

   
  دستگاه برش کاغذ دستی نیمه اتوماتیک SYSFORM 650MMD
  نمایش سریع

  دستگاه برش کاغذ دستی نیمه اتوماتیک SYSFORM 650MMD

  95,160,000  تومان

  - عرض برش: 650 میلیمتر

  - عمق برش: 610 میلیمتر

  - ارتفاع برش: 80 میلیمتر

  - حداقل طول برش: 30 میلیمتر

  بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
   نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)