قطعات و تجهیزات جانبی

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

کابل پرینتر 3 متری

27,000  تومان

مناسب برای تمامی پرینترها می باشد.

نمایش سریع

کابل پرینتر 5 متری

50,000  تومان

قابل استفاده برای تمامی پرینترها.

نمایش سریع

درام فکس FA93E پاناسونیک

215,000  تومان

درام فکس پاناسونیک 

نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش سریع

کابل پرینتر 1.5 متری

15,000  تومان

مناسب برای استفاده در تمام پرینترها می باشد.

نمایش سریع

کابل پرینتربا ا ندازه 10 متر

110,000  تومان

مناسب برای تمامی پرینترها می باشد.

نمایش سریع

فیلم فارگو مدل HDP5000

1,400,000  تومان

فیلم HDP5000 ساخت شرکت فارگو

نمایش سریع

درام DR-6000 برادر

130,000  تومان

درام DR-6000 برادر

نمایش سریع

درام DR-8000 برادر

90,000  تومان

درام DR-8000 برادر

نمایش سریع

درام DR-4000 برادر

295,000  تومان

درام DR-4000 برادر

نمایش سریع

درام DR-240CL برادر

2,316,000  تومان

درام DR-240CL برادر

نمایش سریع

درام DR-150CL برادر

2,500,000  تومان

درام DR-150CL برادر

نمایش سریع

درام DR-340CL برادر

2,500,000  تومان

درام DR-340CL برادر

نمایش سریع

درام DR-2125 برادر

1,498,000  تومان

درام DR-2125 برادر

نمایش سریع

درام DR-3115 برادر

2,742,000  تومان

درام DR-3115 برادر

نمایش سریع

درام DR-3000 برادر

2,485,000  تومان

درام DR-3000 برادر

نمایش سریع

درام DR-7000 برادر

128,000  تومان

درام DR-7000 برادر

نمایش سریع

درام فکس پاناسونیک KX-FAD412E

320,000  تومان

درام فکس پاناسونیک حاوی با کارکرد 6000 برگ

نمایش سریع

درام فکس پاناسونیک KX-FA84

650,000  تومان

درام فکس پاناسونیک با کارکرد 10000 برگ

نمایش سریع

درام فکس پاناسونیک KX-FA86E

700,000  تومان

درام فکس پاناسونیک با کارکرد 10000 برگ

نمایش سریع
نمایش سریع

فیلم لامینا A4 شفاف سوپرباند

فیلم لامینا A4 شفاف سوپرباند

نمایش سریع

فیلم لامینا A4 مات سوپرباند

فیلم لامینا A4 مات سوپرباند

نمایش سریع

فیلم لامینا A3 شفاف سوپرباند

فیلم لامینا A3 شفاف سوپرباند

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)