فیلم فیوزینگ

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

فیلم فارگو مدل HDP5000

2,900,000  تومان

فیلم HDP5000 ساخت شرکت فارگو

نمایش سریع

فیلم فیوزر پرینتر (P3015) اچ پی

590,000  تومان

- تکنولوژی: لیزری

- دستگاه سازگار: (P3015) اچ پی

نمایش سریع

فیلم فیوزر پرینتر (1100) اچ پی درجه یک

165,000  تومان

- تکنولوژی: لیزری

- دستگاه سازگار: (1100) اچ پی

- پارت نامبر: (FILM-1100-G1)

نمایش سریع

فیلم فیوزینگ متال پرینتر (4014) اچ پی

1,250,000  تومان

- تکنولوژی: لیزری

- دستگاه سازگار: (4014) اچ پی

- پارت نامبر: (Film P4014)

نمایش سریع

فیلم فیوزینگ متال پرینتر (-4250-4350-4300) اچ پی

550,000  تومان

- تکنولوژی: لیزری

- پارت نامبر: (RL1-0024-FILM)

- دستگاه سازگار: (4250/4350/4300/4345) اچ پی

نمایش سریع

فیلم فیوزر پرینتر (5200) اچ پی

1,100,000  تومان

- تکنولوژی: لیزری

- پارت نامبر: (FILM-5000-A)

- دستگاه سازگار: (5000/5100/5200) اچ پی

نمایش سریع

فیلم فیوزر پرینتر (706) اچ پی

350,000  تومان

- تکنولوژی: لیزری

- پارت نامبر: (RM2-0639-G1)

- دستگاه سازگار: (M701/M706 Grade A) اچ پی

نمایش سریع

فیلم فیوزر پرینتر (2035) اچ پی طرح

450,000  تومان

- تکنولوژی: لیزری

- پارت نامبر: (RM1-1461-HCO)

- دستگاه سازگار: (2035/2055/ 2014) اچ پی

نمایش سریع

فیلم فیوزر پرینتر (2035) اچ پی اورجینال

1,900,000  تومان

- تکنولوژی: لیزری

- پارت نامبر: (RM1-1461-HCO)

- دستگاه سازگار: (2035/2055/ 2014) اچ پی

نمایش سریع

فیلم فیوزینگ متال پرینتر (4300/4250/4350/4345) اچ پی

830,000  تومان

- تکنولوژی: لیزری

- پارت نامبر: (RL1-0024-FILM)

- دستگاه سازگار: (4300/4250/4350/4345) اچ پی

نمایش سریع

فیلم فیوزر پرینتر (1522) اچ پی

- تکنولوژی: لیزری

- پارت نامبر: (RM1-4209-FILM)

- دستگاه سازگار: (1505/1522n/M1120) اچ پی

نمایش سریع

فیلم فیوزینگ پرینتر (1200/1200/1010/1020) اچ پی

- تکنولوژی: لیزری

- پارت نامبر: (RM2-0639-G1)

- دستگاه سازگار: (1200/1300/1010/1020) اچ پی

نمایش سریع

فیلم فیوزر پرینتر (1320) اچ پی

- تکنولوژی: لیزری

- پارت نامبر: (RM1-1461-G1)

- دستگاه سازگار: (1320) اچ پی

بارگذاری  بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)