ماشین حساب

نمایش دلخواه:
ماشین حساب HR-150RC کاسیو
3%
نمایش سریع

ماشین حساب HR-150RC کاسیو

3,686,000  تومان3,800,000

کاربری: حسابداری/ رومیزی / چاپگر

نوع نمایشگر: بزرگ خطی

کلید 0.00: دارد

تعداد ارقام: 12 کاراکتر

منبع تغذیه : باتری / برق ( آداپتور )

ماشین حساب DS-206L پارس حساب
5%
نمایش سریع

ماشین حساب DS-206L پارس حساب

12,160,000  تومان12,800,000

کاربری:حسابداری

نوع نمایشگر:LCD

کلید 0.00: دارد
تعداد ارقام:16کاراکتر
منبع تغذیه: نور وباتری

 

 

 

ماشین حساب DS-4130 پارس حساب
2%
نمایش سریع

ماشین حساب DS-4130 پارس حساب

11,270,000  تومان11,500,000

کاربری:حسابداری

نوع نمایشگر:LCD
کلید 0.00: دارد
تعداد ارقام:کاراکتر
منبع تغذیه: نور وباتری

 

 

 

ماشین حساب کاسیو مدل DS-120
نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو مدل DS-120

 کاربری : حسابداری

نوع نمایشگر: LCD

کلید 0.00: دارد

تعداد ارقام : 12 کاراکتر

منبع تغذیه : نور/ باتری

ماشین حساب CD-2837-14 کاتیگا
نمایش سریع

ماشین حساب CD-2837-14 کاتیگا

1,590,000  تومان

ماشین حساب رومیزی CD-2837-14 کاتیگا دارای نمایشگر و حافظه و یکسال گارانتی.

ماشین حساب مدل DJ-2214S کاسیو
نمایش سریع

ماشین حساب مدل DJ-2214S کاسیو

396,000  تومان

کاربری: حسابداری

نوع نمایشگر: ساده 

کلید 0.00: دارد

تعداد ارقام : 14 کاراکتر

منبع تغذیه : نور

ماشین حساب سیتی زیو مدل CT-3W
نمایش سریع

ماشین حساب سیتی زیو مدل CT-3W

305,000  تومان

کاربری:حسابداری

نوع نمایشگر:LCD

کلید 0.00: دارد

تعداد ارقام:12کاراکتر

منبع تغذیه نور وباتری

 

 

 

ماشین حساب کاسیو مدل DJ-8114GC
نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو مدل DJ-8114GC

435,000  تومان

 کاربری: حسابداری

نوع نمایشگر: تک خطی

کلید 0.00: دارد

تعداد ارقام: 14 کاراکتر

منبع تغذیه : نور/ باتری

ماشین حساب کاسیک مدل Dj-2170C
نمایش سریع

ماشین حساب کاسیک مدل Dj-2170C

500,000  تومان

کاربری:حسابداری

نوع نمایشگر:LCD

کلید 0.00: دارد

تعداد ارقام:14کاراکتر

منبع تغذیه :باتری ونور

 

 

 

ماشین حساب با چاپگر کاسیو مدل HR-100TM
نمایش سریع

ماشین حساب با چاپگر کاسیو مدل HR-100TM

3,195,000  تومان

کاربری: حسابداری

نوع نمایشگر: LCD

کلید 0.00: دارد

تعداد ارقام : 12 کارکتر

منبع تغذیه : باتری / آدابتور

ماشین حساب CD-2383 کاتیگا
نمایش سریع

ماشین حساب CD-2383 کاتیگا

1,790,000  تومان

ماشین حساب رومیزی CD-2383 کاتیگا دارای صفحه نمایش بزرگ و خوانا 

 
ماشین حساب سیتیزن مدل CT-780
نمایش سریع

ماشین حساب سیتیزن مدل CT-780

1,840,000  تومان

کاربری:حسابداری 

نوع نمایشگر:تک خط

کلید 0.00: دارد

تعداد ارقام:14کاراکتر

منبع تغذیه: نور وباتری

 

 

 

ماشین حساب شارپ مدل EL-1901
نمایش سریع

ماشین حساب شارپ مدل EL-1901

6,700,000  تومان

کاربری:رومیزی

نوع نمایشگر:LCD

کلید 0.00: دارد

تعداد ارقام:12کاراکتر

منبع تغذیه: برق

 

 

 

ماشین حساب FX-570-MS کاسیو
نمایش سریع

ماشین حساب FX-570-MS کاسیو

1,050,000  تومان

کاربری: علمی-مهندسی

نوع نمایشگر: دوخطی

کلید0.00: ندارد

تعداد ارقام: 10+2 کاراکتر

منبع تغذیه :باتری

ماشین حساب کاسیو مدل HR-100RC
نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو مدل HR-100RC

3,080,000  تومان

کاربری: حسابداری / چاپگر /رومیزی

نوع نمایشگر: بزرگ خطی

کلید0.00: دارد

تعداد ارقام :12 کاراکتر

منبع تغذیه : باتری / آدابتور

ماشین حساب حسابداری نیپو مدل NP-4130
نمایش سریع

ماشین حساب حسابداری نیپو مدل NP-4130

13,800,000  تومان
کاربری:حسابداری
نوع نمایشگر:LCD
کلید 0.00: دارد
تعداد ارقام:14کاراکتر
منبع تغذیه :نورو باتری
 
ماشین حساب SLD_1010llسیتیزن
نمایش سریع

ماشین حساب SLD_1010llسیتیزن

851,000  تومان

کاربری:حسابداری

نوع نمایشگر:تک خط

کلید 0.00: دارد
تعداد ارقام:10کاراکتر
منبع تغذیه: نور وباتری

 

 

 

ماشین حساب FX-82MS کاسیو
نمایش سریع

ماشین حساب FX-82MS کاسیو

744,000  تومان

 کاربری:علمی - مهندسی 

 نوع نمایشگر:دوخطی

 کلید 0.00: دارد

 تعداد ارقام:12کاراکتر

 منبع تغذیه :نور و باتری

 

ماشین حساب سیتیزن مدل CT-600J
نمایش سریع

ماشین حساب سیتیزن مدل CT-600J

935,000  تومان

کاربری:حسابداری

نوع نمایشگر:تک خط

کلید 0.00: دارد
تعداد ارقام:12کاراکتر
منبع تغذیه: نور وباتری

 

 

 

ماشین حساب سیتیزن مدل CT-2214C
نمایش سریع

ماشین حساب سیتیزن مدل CT-2214C

298,000  تومان

کاربری:حسابداری

نوع نمایشگر:LCD

کلید 0.00: دارد
تعداد ارقام:14کاراکتر
منبع تغذیه: نور وباتری

 

 

 

ماشین حساب FX-100MS کاسیو
نمایش سریع

ماشین حساب FX-100MS کاسیو

1,200,000  تومان
کاربری: علمی - مهندسی
نوع نمایشگر : دو خطی
کلید 0.00: ندارد
تعداد ارقام:10+2 کاراکتر
منبع تغذیه :باتری
ماشین حساب FX-3600PV کاسیو
نمایش سریع

ماشین حساب FX-3600PV کاسیو

2,490,000  تومان
کاربری: علمی - مهندسی
نوع نمایشگر :یک خطی
کلید 0.00: ندارد
تعداد ارقام:12 کاراکتر
منبع تغذیه :باتری

 

ماشین حساب شارپ مدل EL-506X-WH
نمایش سریع

ماشین حساب شارپ مدل EL-506X-WH

1,280,000  تومان

نوع ماشین حساب : علمی-مهندسی 

نمایشگر : دو خطی

کلید0.00: ندارد

تعداد کاراکتر :   10+2 کارکتر

منبع تغذیه : باتری  و نور

ماشین حساب کاسیو مدل JS-140TVS
نمایش سریع

ماشین حساب کاسیو مدل JS-140TVS

1,500,000  تومان
کاربری:حسابداری
نوع نمایشگر:تک خطی
کلید 0.00: ندارد
تعداد ارقام:14کاراکتر
منبع تغذیه :نور و باتری
ماشین حساب شارپ مدل EL-CC12GP
نمایش سریع

ماشین حساب شارپ مدل EL-CC12GP

936,000  تومان

کاربری:حسابداری

نوع نمایشگر:دیجیتال

کلید 0.00: دارد

تعداد ارقام:12کاراکتر

منبع تغذیه نور وباتری

 

 

 

بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
    نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)