ماشین حساب رومیزی

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

ماشین حساب CT-770ll سیتیزن

145,000  تومان

ماشین حساب CT-770ll سیتیزن

نمایش سریع

ماشین حساب CT-600J سیتیزن

260,000  تومان

ماشین حساب CT-600J سیتیزن

نمایش سریع

ماشین حساب CT-500JS سیتیزن

90,000  تومان

ماشین حساب CT-500JS سیتیزن

نمایش سریع

ماشین حسابSDC-760N سیتیزن

285,000  تومان

ماشین حسابSDC-760N  سیتیزن

نمایش سریع

ماشین حسابSDC-395N سیتیزن

200,000  تومان

 ماشین حسابSDC-395N  سیتیزن

نمایش سریع

ماشین حساب NP-4130 نیپو

100,000  تومان

ماشین حساب NP-4130 نیپو

نمایش سریع

ماشین حساب DS-120TV کاسیو

292,000  تومان

ماشین حساب  رومیزی DS-120TV کاسیو

دارای گارانتی یکساله

نمایش سریع

ماشین حساب CD-2837-14 کاتیگا

140,000  تومان

ماشین حساب رومیزی CD-2837-14 کاتیگا دارای نمایشگر و حافظه و یکسال گارانتی.

نمایش سریع

ماشین حساب CT-780 سیتیزن

245,000  تومان

ماشین حساب CITIZEN CT-780  تا 14 رقم، دارای 2 منبع تغذیه باتری و نور، پاسخگویی اتوماتیک و دارای صفحه نمایش بزرگ می باشد.

نمایش سریع

ماشین حساب GX-16S کاسیو

260,000  تومان

ماشین حساب رومیزی GX-16S کاسیو

دارای گارانتی یکساله

نمایش سریع

ماشین حساب DS-206L پارس حساب

600,000  تومان

ماشین حساب رومیزی DS-2000 پارس حساب ماشین با قابلیت تکرار و محاسبه مالیات.

نمایش سریع

ماشین حساب PD-30L پارس حساب

120,000  تومان

ماشین حساب رومیزی PD-30L پارس حساب دارای صفحه نمايش دو طرفه مخصوص مشتري و فروشنده.

نمایش سریع

ماشین حساب DK-3616II کاتیگا

145,000  تومان

ماشین حساب DK-3616II کاتیگا

نمایش سریع

ماشین حساب CD-6117 کاتیگا

380,000  تومان

ماشین حساب  CD-6117 کاتیگا

نمایش سریع

ماشین حساب SL-787TV کاسیو

60,000  تومان

ماشین حساب SL-787TV کاسیو

نمایش سریع

ماشین حسابWM-220MS کاسیو

165,000  تومان

ماشین حسابWM-220MS کاسیو

نمایش سریع
نمایش سریع

ماشین حسابCD-2728-16RP کاتیگا

198,000  تومان

 ماشین حساب  CD-2728-16RP ساخت شرکت کاتیگا

 

 

نمایش سریع

ماشین حساب DJ-220D Plus کاسیو

190,000  تومان

ماشین حساب DJ-220D Plus کاسیو

نمایش سریع

ماشین DJ-240D Plus کاسیو

190,000  تومان

ماشین حساب رومیزی DJ-240D Plus کاسیو دارای قابلیت کنترل مجدد محاسبه‌ی مالیات و دارای یکسال گارانتی.

نمایش سریع

ماشین حساب DJ-120D کاسیو

470,000  تومان

ماشین حساب رومیزی کاسیو

چک کردن محاسبات قبلی تا 150 مرحله

صفحه نمایش بزرگ

منبع تغذیه خورشیدی زمانی که نور کافی است و باتری زمانی که نور کافی نیست

ذخیره محاسبات دریک منبع و امکان دسترسی سریع به محاسبات قبلی ذخیره شده دراین منبع

درصد گیری به طور منظم و تنظیم شده بایک درصد دلخواه

محاسبه چهار عمل اصلی به طور منظم در یک ردیف مشخص و قابل دسترسی آسان

دارای گارانتی یکساله

نمایش سریع

ماشین حساب DJ-220D کاسیو

860,000  تومان

ماشین حساب رومیزی کاسیو

چک کردن محاسبات قبلی تا 150 مرحله

صفحه نمایش بزرگ

منبع تغذیه خورشیدی زمانی که نور کافی است و باتری زمانی که نور کافی نیست

ذخیره محاسبات دریک منبع و امکان دسترسی سریع به محاسبات قبلی ذخیره شده دراین منبع

درصد گیری به طور منظم و تنظیم شده بایک درصد دلخواه

دارای پوشش فلزی 

محاسبه چهار عمل اصلی به طور منظم در یک ردیف مشخص و قابل دسترسی آسان

دارای گارانتی یکساله

نمایش سریع

ماشین حساب DJ-240D کاسیو

800,000  تومان

ماشین حساب رومیزی کاسیو

چک کردن محاسبات قبلی تا 150 مرحله

صفحه نمایش بزرگ

منبع تغذیه خورشیدی زمانی که نور کافی است و باتری زمانی که نور کافی نیست

ذخیره محاسبات دریک منبع و امکان دسترسی سریع به محاسبات قبلی ذخیره شده دراین منبع

درصد گیری به طور منظم و تنظیم شده بایک درصد دلخواه

دارای پوشش فلزی

محاسبه مالیات و ارزش افزوده

محاسبه چهار عمل اصلی به طور منظم در یک ردیف مشخص و قابل دسترسی آسان

دارای گارانتی یکساله

نمایش سریع

ماشین حساب MJ-100D کاسیو

115,000  تومان

ماشین حساب رومیزی کاسیو

چک کردن محاسبات قبلی تا 150 مرحله

صفحه نمایش بزرگ

منبع تغذیه خورشیدی زمانی که نور کافی است و باتری زمانی که نور کافی نیست

ذخیره محاسبات دریک منبع و امکان دسترسی سریع به محاسبات قبلی ذخیره شده دراین منبع

درصد گیری به طور منظم و تنظیم شده بایک درصد دلخواه

محاسبه چهار عمل اصلی به طور منظم در یک ردیف مشخص و قابل دسترسی آسان

دارای گارانتی یکساله

نمایش سریع

ماشین حساب JJ-120D کاسیو

145,000  تومان

ماشین حساب رومیزی کاسیو

چک کردن محاسبات قبلی تا 150 مرحله

صفحه نمایش بزرگ

منبع تغذیه خورشیدی زمانی که نور کافی است و باتری زمانی که نور کافی نیست

ذخیره محاسبات دریک منبع و امکان دسترسی سریع به محاسبات قبلی ذخیره شده دراین منبع

درصد گیری به طور منظم و تنظیم شده بایک درصد دلخواه

محاسبه چهار عمل اصلی به طور منظم در یک ردیف مشخص و قابل دسترسی آسان

دارای گارانتی یکساله

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)