ماشین حساب رومیزی

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

ماشین حساب DJ-220D کاسیو

445,000  تومان

ماشین حساب رومیزی کاسیو

چک کردن محاسبات قبلی تا 150 مرحله

صفحه نمایش بزرگ

منبع تغذیه خورشیدی زمانی که نور کافی است و باتری زمانی که نور کافی نیست

ذخیره محاسبات دریک منبع و امکان دسترسی سریع به محاسبات قبلی ذخیره شده دراین منبع

درصد گیری به طور منظم و تنظیم شده بایک درصد دلخواه

دارای پوشش فلزی 

محاسبه چهار عمل اصلی به طور منظم در یک ردیف مشخص و قابل دسترسی آسان

دارای گارانتی یکساله

نمایش سریع

ماشین حساب PD-30L پارس حساب

85,000  تومان

ماشین حساب رومیزی PD-30L پارس حساب دارای صفحه نمايش دو طرفه مخصوص مشتري و فروشنده.

نمایش سریع

ماشین حساب DJ-120D کاسیو

350,000  تومان

ماشین حساب رومیزی کاسیو

چک کردن محاسبات قبلی تا 150 مرحله

صفحه نمایش بزرگ

منبع تغذیه خورشیدی زمانی که نور کافی است و باتری زمانی که نور کافی نیست

ذخیره محاسبات دریک منبع و امکان دسترسی سریع به محاسبات قبلی ذخیره شده دراین منبع

درصد گیری به طور منظم و تنظیم شده بایک درصد دلخواه

محاسبه چهار عمل اصلی به طور منظم در یک ردیف مشخص و قابل دسترسی آسان

دارای گارانتی یکساله

نمایش سریع

ماشین حساب EL-128C شارپ

60,000  تومان

ماشین حساب  EL-128C شارپ

نمایش سریع

ماشین حساب EL-145T BL شارپ

50,000  تومان

ماشین حساب  EL-145T BL شارپ

نمایش سریع

ماشین حساب NJ-120D کاسیو

45,000  تومان

ماشین حساب NJ-120D کاسیو

نمایش سریع

ماشین حساب DS-206L پارس حساب

705,000  تومان

ماشین حساب رومیزی DS-2000 پارس حساب ماشین با قابلیت تکرار و محاسبه مالیات.

نمایش سریع

ماشین حساب CD-2758 کاتیگا

105,000  تومان

ماشین حساب CD-2758 کاتیگا

نمایش سریع

ماشین حساب CT-500JS سیتیزن

90,000  تومان

ماشین حساب CT-500JS سیتیزن

نمایش سریع

ماشین حساب DM-1600B کاسیو

280,000  تومان

ماشین حساب  DM-1600B  کاسیو

نمایش سریع

ماشین حساب GX-16S کاسیو

280,000  تومان

ماشین حساب رومیزی GX-16S کاسیو

دارای گارانتی یکساله

نمایش سریع

ماشین حساب CT-770ll سیتیزن

235,000  تومان

ماشین حساب CT-770ll سیتیزن

نمایش سریع

ماشین حساب JJ-120D کاسیو

90,000  تومان

ماشین حساب رومیزی کاسیو

چک کردن محاسبات قبلی تا 150 مرحله

صفحه نمایش بزرگ

منبع تغذیه خورشیدی زمانی که نور کافی است و باتری زمانی که نور کافی نیست

ذخیره محاسبات دریک منبع و امکان دسترسی سریع به محاسبات قبلی ذخیره شده دراین منبع

درصد گیری به طور منظم و تنظیم شده بایک درصد دلخواه

محاسبه چهار عمل اصلی به طور منظم در یک ردیف مشخص و قابل دسترسی آسان

دارای گارانتی یکساله

نمایش سریع

ماشین حساب MH-16 کاسیو

125,000  تومان

ماشین حساب MH-16 کاسیو

نمایش سریع

ماشین حساب SL-787TV کاسیو

65,000  تومان

ماشین حساب SL-787TV کاسیو

نمایش سریع

ماشین حساب DK-3616II کاتیگا

128,000  تومان

ماشین حساب DK-3616II کاتیگا

نمایش سریع

ماشین حسابSDC-395N سیتیزن

200,000  تومان

 ماشین حسابSDC-395N  سیتیزن

نمایش سریع

ماشین حساب CT-600J سیتیزن

105,000  تومان

ماشین حساب CT-600J سیتیزن

نمایش سریع

ماشین حساب JS-140TVSv کاسیو

275,000  تومان

ماشین حساب JS-140TVSv کاسیو

نمایش سریع

ماشین حساب DJ-220D Plus کاسیو

320,000  تومان

ماشین حساب DJ-220D Plus کاسیو

نمایش سریع

ماشین حسابWM-220MS کاسیو

190,000  تومان

ماشین حسابWM-220MS کاسیو

نمایش سریع

ماشین حساب DS-120TV کاسیو

240,000  تومان

ماشین حساب  رومیزی DS-120TV کاسیو

دارای گارانتی یکساله

نمایش سریع

ماشین حساب EL-2135 شارپ

270,000  تومان

ماشین حساب رومیزی شارپ

صفحه نمایش بزرگ شیبدار

 حافظه محاسباتی

قابلیت تعیین تعداد ارقام اعشاری (Decimal-Setting)

كلیدهای MU ، IC ، K ، ∑ ، -/+ ، ، √ (جذر) ، % و →

منبع تغذیه: نور و باتری

 

نمایش سریع

ماشین حساب JJ-120D Plus کاسیو

85,000  تومان

ماشین حساب JJ-120D Plus  کاسیو

نمایش سریع

ماشین حساب WM-320 MT کاسیو

240,000  تومان

ماشین حساب WM-320 MT کاسیو

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)