ماشین حساب رومیزی

نمایش دلخواه:
4%
نمایش سریع

ماشین حساب CS-2122d شارپ

3,840,000  تومان 4,000,000

ماشین حساب رومیزی شارپ

 

نمایش سریع

ماشین حساب CT-600J سیتیزن

650,000  تومان

ماشین حساب CT-600J سیتیزن

نمایش سریع

ماشین حسابSDC-760N سیتیزن

300,000  تومان

ماشین حسابSDC-760N  سیتیزن

نمایش سریع

ماشین حساب NP-4130 نیپو

105,000  تومان

ماشین حساب NP-4130 نیپو

نمایش سریع

ماشین حساب DS-120TV کاسیو

420,000  تومان

ماشین حساب  رومیزی DS-120TV کاسیو

دارای گارانتی یکساله

نمایش سریع

ماشین حساب CT-780 سیتیزن

245,000  تومان

ماشین حساب CITIZEN CT-780  تا 14 رقم، دارای 2 منبع تغذیه باتری و نور، پاسخگویی اتوماتیک و دارای صفحه نمایش بزرگ می باشد.

نمایش سریع

ماشین حساب PD-30L پارس حساب

118,000  تومان

ماشین حساب رومیزی PD-30L پارس حساب دارای صفحه نمايش دو طرفه مخصوص مشتري و فروشنده.

نمایش سریع

ماشین حساب SL-787TV کاسیو

63,500  تومان

ماشین حساب SL-787TV کاسیو

نمایش سریع

ماشین حسابWM-220MS کاسیو

160,000  تومان

ماشین حسابWM-220MS کاسیو

نمایش سریع
نمایش سریع

ماشین حساب DJ-220D Plus کاسیو

320,000  تومان

ماشین حساب DJ-220D Plus کاسیو

نمایش سریع

ماشین DJ-240D Plus کاسیو

308,000  تومان

ماشین حساب رومیزی DJ-240D Plus کاسیو دارای قابلیت کنترل مجدد محاسبه‌ی مالیات و دارای یکسال گارانتی.

نمایش سریع

ماشین حساب DJ-120D کاسیو

450,000  تومان

ماشین حساب رومیزی کاسیو

چک کردن محاسبات قبلی تا 150 مرحله

صفحه نمایش بزرگ

منبع تغذیه خورشیدی زمانی که نور کافی است و باتری زمانی که نور کافی نیست

ذخیره محاسبات دریک منبع و امکان دسترسی سریع به محاسبات قبلی ذخیره شده دراین منبع

درصد گیری به طور منظم و تنظیم شده بایک درصد دلخواه

محاسبه چهار عمل اصلی به طور منظم در یک ردیف مشخص و قابل دسترسی آسان

دارای گارانتی یکساله

نمایش سریع

ماشین حساب DJ-220D کاسیو

855,000  تومان

ماشین حساب رومیزی کاسیو

چک کردن محاسبات قبلی تا 150 مرحله

صفحه نمایش بزرگ

منبع تغذیه خورشیدی زمانی که نور کافی است و باتری زمانی که نور کافی نیست

ذخیره محاسبات دریک منبع و امکان دسترسی سریع به محاسبات قبلی ذخیره شده دراین منبع

درصد گیری به طور منظم و تنظیم شده بایک درصد دلخواه

دارای پوشش فلزی 

محاسبه چهار عمل اصلی به طور منظم در یک ردیف مشخص و قابل دسترسی آسان

دارای گارانتی یکساله

نمایش سریع

ماشین حساب DJ-240D کاسیو

850,000  تومان

ماشین حساب رومیزی کاسیو

چک کردن محاسبات قبلی تا 150 مرحله

صفحه نمایش بزرگ

منبع تغذیه خورشیدی زمانی که نور کافی است و باتری زمانی که نور کافی نیست

ذخیره محاسبات دریک منبع و امکان دسترسی سریع به محاسبات قبلی ذخیره شده دراین منبع

درصد گیری به طور منظم و تنظیم شده بایک درصد دلخواه

دارای پوشش فلزی

محاسبه مالیات و ارزش افزوده

محاسبه چهار عمل اصلی به طور منظم در یک ردیف مشخص و قابل دسترسی آسان

دارای گارانتی یکساله

نمایش سریع

ماشین حساب JJ-120D کاسیو

145,000  تومان

ماشین حساب رومیزی کاسیو

چک کردن محاسبات قبلی تا 150 مرحله

صفحه نمایش بزرگ

منبع تغذیه خورشیدی زمانی که نور کافی است و باتری زمانی که نور کافی نیست

ذخیره محاسبات دریک منبع و امکان دسترسی سریع به محاسبات قبلی ذخیره شده دراین منبع

درصد گیری به طور منظم و تنظیم شده بایک درصد دلخواه

محاسبه چهار عمل اصلی به طور منظم در یک ردیف مشخص و قابل دسترسی آسان

دارای گارانتی یکساله

نمایش سریع

ماشین حساب CS-2130 شارپ

480,000  تومان

ماشین حساب رومیزی شارپ

صفحه نمایش بزرگ با پایه قابل تنظیم

دارای دو حافظه مستقل

قابلیت محاسبات جبر منطقی (كلید =- قرمز)

قابلیت تعیین تعداد ارقام اعشاری (Decimal-Setting)

كلیدهای MU ، IC ، K ، ∑ ، -/+ ، ، √ (جذر) ، % و →

منبع تغذیه: نور و باتری

 

 

نمایش سریع

ماشین حساب DS-2B کاسیو

950,000  تومان

ماشین حساب DS-2B کاسیو

نمایش سریع

ماشین حساب EL-2135 شارپ

380,000  تومان

ماشین حساب رومیزی شارپ

صفحه نمایش بزرگ شیبدار

 حافظه محاسباتی

قابلیت تعیین تعداد ارقام اعشاری (Decimal-Setting)

كلیدهای MU ، IC ، K ، ∑ ، -/+ ، ، √ (جذر) ، % و →

منبع تغذیه: نور و باتری

 

نمایش سریع

ماشین حساب DS-1B کاسیو

640,000  تومان

ماشین حساب DS-1B کاسیو

نمایش سریع

ماشین حساب GX-14B کاسیو

192,000  تومان

ماشین حساب GX-14B کاسیو

نمایش سریع

ماشین حساب JJ-120D Plus کاسیو

180,000  تومان

ماشین حساب JJ-120D Plus  کاسیو

نمایش سریع

ماشین حساب DM-1600B کاسیو

290,000  تومان

ماشین حساب  DM-1600B  کاسیو

نمایش سریع

ماشین حساب NJ-120D کاسیو

88,000  تومان

ماشین حساب NJ-120D کاسیو

نمایش سریع

ماشین حساب EL-782C شارپ

70,000  تومان

ماشین حساب EL-782C شارپ

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)