فنر پلاستیکی

نمایش دلخواه:
فنر صحافی پلاستیکی سایز 28 میلی متری
نمایش سریع

فنر صحافی پلاستیکی سایز 28 میلی متری

450,000  تومان

جنس فنر: پلاستیکی

تعداد در هر بسته : 50 عدد

حداکثر تعداد سیمی : 180 برگ

رنگ بندی : سفید و مشکی

فنر صحافی پلاستیکی سایز 18 میلی متری
نمایش سریع

فنر صحافی پلاستیکی سایز 18 میلی متری

550,000  تومان

جنس فنر: پلاستیکی

تعداد در هر بسته : 100 عدد

حداکثر تعداد سیمی : 100 برگ

رنگ بندی : سفید و مشکی

فنر پلاستیکی سایز 51
نمایش سریع

فنر پلاستیکی سایز 51

680,000  تومان

- نوع فنر صحافی: پلاستیکی (شانه ای)

- سایز: 51 میلیمتر

- فرمت کاغذ: A4
فنر صحافی پلاستیکی سایز 45 میلی متری
نمایش سریع

فنر صحافی پلاستیکی سایز 45 میلی متری

550,000  تومان

جنس فنر: پلاستیکی

تعداد در هر بسته : 50 عدد

حداکثر تعداد سیمی : 280 برگ

رنگ بندی : سفید و مشکی

فنر صحافی پلاستیکی سایز 25 میلی متری
نمایش سریع

فنر صحافی پلاستیکی سایز 25 میلی متری

520,000  تومان

جنس فنر: پلاستیکی

تعداد در هر بسته : 50 عدد

حداکثر تعداد سیمی : 160 برگ

رنگ بندی : سفید و مشکی

فنر صحافی پلاستیکی سایز 32 میلی متری
نمایش سریع

فنر صحافی پلاستیکی سایز 32 میلی متری

530,000  تومان

جنس فنر: پلاستیکی

تعداد در هر بسته : 50 عدد

حداکثر تعداد سیمی : 220 برگ

رنگ بندی : سفید و مشکی

فنر صحافی پلاستیکی سایز 22 میلی متری
نمایش سریع

فنر صحافی پلاستیکی سایز 22 میلی متری

640,000  تومان

جنس فنر: پلاستیکی

تعداد در هر بسته : 90 عدد

حداکثر تعداد سیمی : 140 برگ

رنگ بندی : سفید و مشکی

فنر صحافی پلاستیکی سایز 16 میلی متری
نمایش سریع

فنر صحافی پلاستیکی سایز 16 میلی متری

600,000  تومان

جنس فنر: پلاستیکی

تعداد در هر بسته : 100 عدد

حداکثر تعداد سیمی : 80 برگ

رنگ بندی : سفید و مشکی

فنر صحافی پلاستیکی سایز 20 میلی متری
نمایش سریع

فنر صحافی پلاستیکی سایز 20 میلی متری

600,000  تومان

جنس فنر: پلاستیکی

تعداد در هر بسته : 100 عدد

حداکثر تعداد سیمی : 120 برگ

رنگ بندی : سفید و مشکی

فنر صحافی پلاستیکی سایز 8 میلی متری
نمایش سریع

فنر صحافی پلاستیکی سایز 8 میلی متری

جنس فنر : پلاستیکی

تعداد در هر بسته : 100 عدد

حداکثر تعداد سیمی : 20 برگ

رنگ بندی : سفید و مشکی

فنر صحافی پلاستیکی سایز 12 میلی متری
نمایش سریع

فنر صحافی پلاستیکی سایز 12 میلی متری

جنس فنر : پلاستیکی

تعداد در هر بسته : 100 عدد

حداکثر تعداد سیمی : 40 برگ

رنگ بندی : سفید و مشکی

فنر پلاستیکی سایز 10
نمایش سریع

  فنر پلاستیکی سایز 10

  فنر پلاستیکی  سایز 10

  مخصوص دستگاه های صحافی پلاستیکی

  فنر صحافی پلاستیکی سایز 30 میلی متری
  نمایش سریع

  فنر صحافی پلاستیکی سایز 30 میلی متری

  جنس فنر: پلاستیکی

  تعداد در هر بسته : 50 عدد

  حداکثر تعداد سیمی : 200 برگ

  رنگ بندی : سفید و مشکی

  فنر صحافی پلاستیکی سایز 35 میلی متری
  نمایش سریع

  فنر صحافی پلاستیکی سایز 35 میلی متری

  جنس فنر: پلاستیکی

  تعداد در هر بسته : 50 عدد

  حداکثر تعداد سیمی : 240 برگ

  رنگ بندی : سفید و مشکی

  فنر صحافی پلاستیکی سایز 40 میلی متری
  نمایش سریع

  فنر صحافی پلاستیکی سایز 40 میلی متری

  جنس فنر: پلاستیکی

  تعداد در هر بسته : 50 عدد

  حداکثر تعداد سیمی : 260 برگ

  رنگ بندی : سفید و مشکی

  فنر صحافی پلاستیکی سایز 50 میلی متری
  نمایش سریع

  فنر صحافی پلاستیکی سایز 50 میلی متری

  جنس فنر: پلاستیکی

  تعداد در هر بسته : 50 عدد

  حداکثر تعداد سیمی : 300 برگ

  رنگ بندی : سفید و مشکی

  فنر صحافی پلاستیکی سایز 14 میلی متری
  نمایش سریع

  فنر صحافی پلاستیکی سایز 14 میلی متری

  جنس فنر : پلاستیکی

  تعداد در هر بسته : 100 عدد

  حداکثر تعداد سیمی : 50 برگ

  رنگ بندی : سفید و مشکی

  بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
   نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)