وکس ورزین

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

ریبون وکس رزین سایز WAX Resin 300x110

220,000  تومان

ریبون وکس  رزین سایز 300x110

نمایش سریع

ریبون وکس / رزین (USA) سایز 300*110

295,000  تومان

نام محصول : Wax / Resin 110* 300 (USA) INK OUT
ریبون وکس رزین سایز 300 × 110 از لحاظ کیفیت چاپ و مقاومت در برابر پاک شدن خاصیتی بین ریبون وکس و ریبون رزین دارد و بیشتر برای چاپ بر روی لیبل های سوپر گلاسه ، براق ، نیمه بر اق ، صدفی ، PVCمات و نوار تایوک مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش سریع

ریبون وکس / رزین سایز 75*110

70,000  تومان

نام محصول : Wax / Resin 110* 75 INK OUT
ریبون وکس رزین سایز 75 × 110 از لحاظ کیفیت چاپ و مقاومت در برابر پاک شدن خاصیتی بین ریبون وکس و ریبون رزین دارد و بیشتر برای چاپ بر روی لیبل های سوپر گلاسه ، براق ، نیمه بر اق ، صدفی ، PVC مات و نوار تایوک مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش سریع

ریبون وکس / رزین سایز 75*60

75,000  تومان

نام محصول : Wax / Resin 60* 75 INK OUT
ریبون وکس رزین سایز 75 × 60 از لحاظ کیفیت چاپ و مقاومت در برابر پاک شدن خاصیتی بین ریبون وکس و ریبون رزین دارد و بیشتر برای چاپ بر روی لیبل های سوپر گلاسه ، براق ، نیمه بر اق ، صدفی ، PVC مات و نوار تایوک مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش سریع

ریبون وکس / رزین سایز 300*160

نام محصول : Wax / Resin 160* 300 INK OUT
ریبون وکس رزین سایز 300 × 160 از لحاظ کیفیت چاپ و مقاومت در برابر پاک شدن خاصیتی بین ریبون وکس و ریبون رزین دارد و بیشتر برای چاپ بر روی لیبل های سوپر گلاسه ، براق ، نیمه بر اق ، صدفی ، PVC مات و نوار تایوک مورد استفاده قرار می گیرد.

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)