وکس

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

ریبون وکس سایز 75*110

65,000  تومان

- نام محصول : WAX 110* 75 INK OUT
- ریبون وکس: سایز 75 × 110

نمایش سریع

ریبون وکس سایز 450*110

80,000  تومان

نام محصول : WAX 110* 450 INK OUT
ریبون وکس سایز 450 × 110 اغلب برای چاپ بر روی لیبل کاغذی استفاده میشود و در برابر اصطحکاک ، شستشو مقاومت کمی دارد .

نمایش سریع

ریبون وکس سایز 300x110

65,000  تومان

ریبون وکس سایز 300x110

نمایش سریع

ریبون وکس سایز 75*60

32,000  تومان

- نام محصول : WAX 60* 75 INK OUT
- ریبون وکس: سایز 75 × 60

نمایش سریع

ریبون وکس سایز 300*60

48,000  تومان

- نام محصول : WAX 60* 300 INK OUT
- ریبون وکس: سایز 300 × 60

نمایش سریع

ریبون وکس سایز 300*160

75,000  تومان

نام محصول : WAX 160* 300 INK OUT
ریبون وکس سایز 300 × 160 اغلب برای چاپ بر روی لیبل کاغذی استفاده میشود و در برابر اصطحکاک ، شستشو مقاومت کمی دارد .

نمایش سریع

ریبون وکس سایز 300*80

340,000  تومان

نام محصول : WAX 80* 300 INK OUT
ریبون وکس سایز 300 × 80 اغلب برای چاپ بر روی لیبل کاغذی استفاده میشود و در برابر اصطحکاک ، شستشو مقاومت کمی دارد .

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)