کارت سانترال

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0190

- نوع کارت: آپشنال

- قابلیت: ایجاد اپراتور خودکار

- کشور سازنده کارت سانترال: ویتنام

- دستگاه سازگار: سانترال سری TDA و TDE

نمایش سریع

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0192

- نوع کارت: اپراتور گویا (DISA)

- حجم ذخیره: 120 تا 250 دقیقه

- کشور سازنده کارت سانترال: ویتنام

- دستگاه سازگار: سانترال سری TDA و TDE

نمایش سریع

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0196

- نوع کارت: مودم

- پورت (USB): دارد

- کشور سازنده کارت سانترال: ویتنام

- دستگاه سازگار: سانترال سری TDA و TDE

نمایش سریع

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0290

- نوع کارت: افزایش خط PRI

- تعداد کانال: 30 لاین

- پشتیبانی از امکانات کالرآیدی

- دستگاه سازگار: سانترال سری TDA و TDE

نمایش سریع

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0174

- نوع کارت: افزایش داخلی

- قابلیت اتصال 16 عدد داخلی

- کشور سازنده کارت سانترال: ویتنام

- دستگاه سازگار: سانترال سری TDA و TDE

نمایش سریع

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0177

- نوع کارت: افزایش داخلی

- قابلیت اتصال 16 عدد داخلی

- کشور سازنده کارت سانترال: ویتنام

- دستگاه سازگار: سانترال سری TDA و TDE

نمایش سریع

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0180

- نوع کارت: افزایش داخلی

- قابلیت اتصال 8 پورت آنالوگ

- کشور سازنده کارت سانترال: ویتنام

- دستگاه سازگار: سانترال سری TDA و TDE

نمایش سریع

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0181

- نوع کارت: افزایش داخلی

- قابلیت اتصال 16 پورت آنالوگ

- کشور سازنده کارت سانترال: ویتنام

- دستگاه سازگار: سانترال سری TDA و TDE

نمایش سریع

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA0172

- نوع کارت: افزایش داخلی (DLC)

- قابلیت اتصال 16 عدد داخلی

- کشور سازنده کارت سانترال: ویتنام

- دستگاه سازگار: سانترال سری TDA و TDE

نمایش سریع

کارت ارتقاء دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TE82480

- نوع کارت: کارت 2 به 8

- پشتیبانی از 2 خط شهری و 8 خط داخلی

- کشور سازنده کارت سانترال: ویتنام

- دستگاه سازگار: سانترال (TES824-TEM824)

نمایش سریع

کارت ارتقاء دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TE82483

- نوع کارت: کارت توسعه 3 به 8

- پشتیبانی از 3 خط شهری و 8 خط داخلی

- کشور سازنده کارت سانترال: ویتنام

- دستگاه سازگار: سانترال (TES824-TEM824)

نمایش سریع

کارت ارتقاء دستگاه سانترال پاناسونیک مدل KX-TE82491

- نوع کارت: کارت توسعه DISA

- پشتیبانی از 3 خط شهری و 8 خط داخلی

- کشور سازنده کارت سانترال: ویتنام

- دستگاه سازگار: سانترال (TES824-TEM824)

نمایش سریع

کارت سانترال پاناسونیک مدل KX-TE82494

- نوع کارت: کارت کالرآیدی CID

- نمایشگر 3 کانال کالر آی دی خط شهری

- کشور سازنده کارت سانترال: ویتنام

- دستگاه سازگار: سانترال (TES824-TEM824)

بارگذاری  بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)