دستگاه تصفیه هوا

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

دستگاه تصفیه هوای فلوز مدل AeraMax PT65

3,500,000  تومان

- سرعت فن: 3 سرعت

- دارای پنل گیره ای جهت کنترل دستگاه

- متراژ محیط قابل استفاده: 10 تا 21 متر مربع

- برق مصرفی: حداقل: 39 وات / حداکثر: 88 وات

نمایش سریع

دستگاه تصفیه هوای فلوز مدل AeraMax Professional AM III

13,300,000  تومان

- سرعت فن: 5 سرعت

- دارای پنل لمسی خازنی

- شعاع تحت پوشش: 28 تا 65 متر مربع

نمایش سریع

دستگاه تصفیه هوای فلوز مدل AeraMax Professional AM IV

21,200,000  تومان

- سرعت فن: 5 سرعت

- دارای پنل لمسی خازنی

- شعاع تحت پوشش: 56 تا 130 متر مربع

نمایش سریع

دستکاه تصفیه هوای AeramaxDB55 فلوز

5,398,000  تومان

دستکاه تصفیه هوای  AeramaxDB55 فلوز

نمایش سریع

دستکاه تصفیه هوای AeramaxDB5 فلوز

5,050,000  تومان

دستگاه تصفیه هوای  AeramaxDB5 فلوز

نمایش سریع

دستگاه تصفیه هوای Aeramax DX5 فلوز

4,900,000  تومان

دستگاه تصفیه هوای  Aeramax DX5 فلوز

نمایش سریع

دستکاه تصفیه هوای AeramaxDX95 فلوز

9,200,000  تومان

دستکاه تصفیه هوای  AeramaxDX95 فلوز

نمایش سریع

دستگاه تصفیه هوای AeramaxDX55 فلوز

6,350,000  تومان

دستکاه تصفیه هوای  AeramaxDX55 فلوز

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)