هارد دیسک اینترنال

نمایش دلخواه:
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD10PURZ ظرفیت 1 ترابایت
نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD10PURZ ظرفیت 1 ترابایت

4,000,000  تومان

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 1 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD82PURZ ظرفیت 8 ترابایت
نمایش سریع

  هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD82PURZ ظرفیت 8 ترابایت

  15,000,000  تومان

  - نوع هارد دیسک: اینترنال

  - ظرفیت: 8 ترابایت

  - نوع رابط: SATA 3.0

  - سایز هد: 3.5 اینچ

  هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD10EZEX ظرفیت 1 ترابایت
  نمایش سریع

  هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD10EZEX ظرفیت 1 ترابایت

  3,520,000  تومان

  - نوع هارد دیسک: اینترنال

  - ظرفیت: 1 ترابایت

  - نوع رابط: SATA 3.0

  - سایز هد: 3.5 اینچ

  هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD100PURZ ظرفیت 10 ترابایت
  نمایش سریع

   هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD100PURZ ظرفیت 10 ترابایت

   16,700,000  تومان

   - نوع هارد دیسک: اینترنال

   - ظرفیت: 10 ترابایت

   - نوع رابط: SATA 3.0

   - سایز هد: 3.5 اینچ

   هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD20PURZ ظرفیت 2 ترابایت
   نمایش سریع

   هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD20PURZ ظرفیت 2 ترابایت

   4,500,000  تومان

   - نوع هارد دیسک: اینترنال

   - ظرفیت: 2 ترابایت

   - نوع رابط: SATA 3.0

   - سایز هد: 3.5 اینچ

   هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD40PURZ ظرفیت 4 ترابایت
   نمایش سریع

   هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD40PURZ ظرفیت 4 ترابایت

   6,000,000  تومان

   - نوع هارد دیسک: اینترنال

   - ظرفیت: 4 ترابایت

   - نوع رابط: SATA 3.0

   - سایز هد: 3.5 اینچ

   هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD60PURZ ظرفیت 6 ترابایت
   نمایش سریع

   هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD60PURZ ظرفیت 6 ترابایت

   - نوع هارد دیسک: اینترنال

   - ظرفیت: 6 ترابایت

   - نوع رابط: SATA 3.0

   - سایز هد: 3.5 اینچ

   هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD30PURZ ظرفیت 3 ترابایت
   نمایش سریع

    هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD30PURZ ظرفیت 3 ترابایت

    - نوع هارد دیسک: اینترنال

    - ظرفیت: 3 ترابایت

    - نوع رابط: SATA 3.0

    - سایز هد: 3.5 اینچ

    هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD20EZRZ ظرفیت 2 ترابایت
    نمایش سریع

    هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD20EZRZ ظرفیت 2 ترابایت

    - نوع هارد دیسک: اینترنال

    - ظرفیت: 2 ترابایت

    - نوع رابط: SATA 3.0

    - سایز هد: 3.5 اینچ

    هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD40EZRZ ظرفیت 4 ترابایت
    نمایش سریع

     هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD40EZRZ ظرفیت 4 ترابایت

     - نوع هارد دیسک: اینترنال

     - ظرفیت: 4 ترابایت

     - نوع رابط: SATA 3.0

     - سایز هد: 3.5 اینچ

     هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD60EZRZ ظرفیت 6 ترابایت
     نمایش سریع

      هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD60EZRZ ظرفیت 6 ترابایت

      - نوع هارد دیسک: اینترنال

      - ظرفیت: 6 ترابایت

      - نوع رابط: SATA 3.0

      - سایز هد: 3.5 اینچ

      هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WD20EFAX ظرفیت 2 ترابایت
      نمایش سریع

       هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WD20EFAX ظرفیت 2 ترابایت

       - نوع هارد دیسک: اینترنال

       - ظرفیت: 2 ترابایت

       - نوع رابط: SATA 3.0

       - سایز هد: 3.5 اینچ

       هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD40EFAX ظرفیت 4 ترابایت
       نمایش سریع

        هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD40EFAX ظرفیت 4 ترابایت

        - نوع هارد دیسک: اینترنال

        - ظرفیت: 4 ترابایت

        - نوع رابط: SATA 3.0

        - سایز هد: 3.5 اینچ

        هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD60EFAX ظرفیت 6 ترابایت
        نمایش سریع

         هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD60EFAX ظرفیت 6 ترابایت

         - نوع هارد دیسک: اینترنال

         - ظرفیت: 6 ترابایت

         - نوع رابط: SATA 3.0

         - سایز هد: 3.5 اینچ

         هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WD80EFAX ظرفیت 8 ترابایت
         نمایش سریع

          هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WD80EFAX ظرفیت 8 ترابایت

          - نوع هارد دیسک: اینترنال

          - ظرفیت: 8 ترابایت

          - نوع رابط: SATA 3.0

          - سایز هد: 3.5 اینچ

          هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD100EFAX ظرفیت 10 ترابایت
          نمایش سریع

           هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD100EFAX ظرفیت 10 ترابایت

           - نوع هارد دیسک: اینترنال

           - ظرفیت: 10 ترابایت

           - نوع رابط: SATA 3.0

           - سایز هد: 3.5 اینچ

           هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD10EZRX ظرفیت 1 ترابایت
           نمایش سریع

            هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD10EZRX ظرفیت 1 ترابایت

            - نوع هارد دیسک: اینترنال

            - ظرفیت: 1 ترابایت

            - نوع رابط: SATA 3.0

            - سایز هد: 3.5 اینچ

            هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD20EZRX ظرفیت 2 ترابایت
            نمایش سریع

             هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD20EZRX ظرفیت 2 ترابایت

             - نوع هارد دیسک: اینترنال

             - ظرفیت: 2 ترابایت

             - نوع رابط: SATA 3.0

             - سایز هد: 3.5 اینچ

             هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD30EZRX ظرفیت 3 ترابایت
             نمایش سریع

              هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD30EZRX ظرفیت 3 ترابایت

              - نوع هارد دیسک: اینترنال

              - ظرفیت: 3 ترابایت

              - نوع رابط: SATA 3.0

              - سایز هد: 3.5 اینچ

              هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD40EZRX ظرفیت 4 ترابایت
              نمایش سریع

               هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD40EZRX ظرفیت 4 ترابایت

               - نوع هارد دیسک: اینترنال

               - ظرفیت: 4 ترابایت

               - نوع رابط: SATA 3.0

               - سایز هد: 3.5 اینچ

               هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD50EZRX ظرفیت 5 ترابایت
               نمایش سریع

                هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD50EZRX ظرفیت 5 ترابایت

                - نوع هارد دیسک: اینترنال

                - ظرفیت: 5 ترابایت

                - نوع رابط: SATA 3.0

                - سایز هد: 3.5 اینچ

                هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD60EZRX ظرفیت 6 ترابایت
                نمایش سریع

                 هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD60EZRX ظرفیت 6 ترابایت

                 - نوع هارد دیسک: اینترنال

                 - ظرفیت: 6 ترابایت

                 - نوع رابط: SATA 3.0

                 - سایز هد: 3.5 اینچ

                 هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Black WD1003FZEX ظرفیت 1 ترابایت
                 نمایش سریع

                  هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Black WD1003FZEX ظرفیت 1 ترابایت

                  - نوع هارد دیسک: اینترنال

                  - ظرفیت: 1 ترابایت

                  - نوع رابط: SATA 3.0

                  - سایز هد: 3.5 اینچ

                  هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Black WD2003FZEX ظرفیت 2 ترابایت
                  نمایش سریع

                   هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Black WD2003FZEX ظرفیت 2 ترابایت

                   - نوع هارد دیسک: اینترنال

                   - ظرفیت: 2 ترابایت

                   - نوع رابط: SATA 3.0

                   - سایز هد: 3.5 اینچ

                   هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Black WD4005FZBX ظرفیت 4 ترابایت
                   نمایش سریع

                    هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Black WD4005FZBX ظرفیت 4 ترابایت

                    - نوع هارد دیسک: اینترنال

                    - ظرفیت هارد: 4 ترابایت

                    - نوع رابط: SATA 3.0

                    - سایز هد: 3.5 اینچ

                    بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
                     نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)