هارد دیسک اینترنال

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD10EZEX ظرفیت 1 ترابایت

1,060,000  تومان

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 1 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD10PURZ ظرفیت 1 ترابایت

1,300,000  تومان

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 1 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD20PURZ ظرفیت 2 ترابایت

1,650,000  تومان

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 2 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD60PURZ ظرفیت 6 ترابایت

4,360,000  تومان

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 6 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD20EZRZ ظرفیت 2 ترابایت

1,770,000  تومان

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 2 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD40EZRZ ظرفیت 4 ترابایت

2,700,000  تومان

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 4 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD40PURZ ظرفیت 4 ترابایت

2,420,000  تومان

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 4 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD30PURZ ظرفیت 3 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 3 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD100PURZ ظرفیت 10 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 10 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD60EZRZ ظرفیت 6 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 6 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WD20EFAX ظرفیت 2 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 2 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD40EFAX ظرفیت 4 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 4 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD60EFAX ظرفیت 6 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 6 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WD80EFAX ظرفیت 8 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 8 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD100EFAX ظرفیت 10 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 10 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD10EZRX ظرفیت 1 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 1 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD20EZRX ظرفیت 2 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 2 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD30EZRX ظرفیت 3 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 3 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD40EZRX ظرفیت 4 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 4 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD50EZRX ظرفیت 5 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 5 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD60EZRX ظرفیت 6 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 6 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD82PURZ ظرفیت 8 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 8 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Black WD1003FZEX ظرفیت 1 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 1 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Black WD2003FZEX ظرفیت 2 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت: 2 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

نمایش سریع

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Black WD4005FZBX ظرفیت 4 ترابایت

- نوع هارد دیسک: اینترنال

- ظرفیت هارد: 4 ترابایت

- نوع رابط: SATA 3.0

- سایز هد: 3.5 اینچ

بارگذاری  بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)