شیت لمینیت

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

شیت لمینیت 125 میکرون براق A4

- نوع شیت لمینیت: براق

- سایز شیت لمینیت: A4

- ضخامت: 125 میکرون

- تعداد برگ: 100 برگ

نمایش سریع

شیت لمینیت 150 میکرون براق 11*8 سانتی متر

- نوع شیت لمینیت: براق

- سایز شیت لمینیت: 8*11

- ضخامت: 150 میکرون

- تعداد برگ: 100 برگ

نمایش سریع

شیت لمینیت 150 میکرون براق A5

- نوع شیت لمینیت: براق

- سایز شیت لمینیت: A5

- ضخامت: 150 میکرون

- تعداد برگ: 100 برگ

نمایش سریع

شیت لمینیت 150 میکرون براق A4

- نوع شیت لمینیت: براق

- سایز شیت لمینیت: A4

- ضخامت: 150 میکرون

- تعداد برگ: 100 برگ

نمایش سریع

شیت لمینیت 125 میکرون براق سایز A3

- نوع شیت لمینیت: براق

- سایز شیت لمینیت: A3

- ضخامت: 125 میکرون

- تعداد برگ: 100 برگ

نمایش سریع

شیت لمینیت 150 میکرون براق A3

- نوع شیت لمینیت: براق

- سایز شیت لمینیت: A3

- ضخامت: 150 میکرون

- تعداد برگ: 100 برگ

نمایش سریع

شیت لمینیت 150 میکرون مات A3 - درجه دو

- نوع شیت لمینیت: مات

- سایز شیت لمینیت: A3

- ضخامت: 150 میکرون

- تعداد برگ: 100 برگ

نمایش سریع

شیت لمینیت 150 میکرون براق 12*9 سانتی متر

- نوع شیت لمینیت: براق

- سایز شیت لمینیت: 12*9

- ضخامت: 150 میکرون

- تعداد برگ: 100 برگ

نمایش سریع

شیت لمینیت 150 میکرون مات A3 - درجه یک

- نوع شیت لمینیت: مات

- سایز شیت لمینیت: A3

- ضخامت: 150 میکرون

- تعداد برگ: 100 برگ

نمایش سریع

شیت لمینیت 150 میکرون مات A4

- نوع شیت لمینیت: مات

- سایز شیت لمینیت: A4

- ضخامت: 150 میکرون

- تعداد برگ: 100 برگ

نمایش سریع

شیت لمینیت 150 میکرون براق A3 اکسون

- نوع شیت لمینیت: براق

- سایز شیت لمینیت: A3

- ضخامت: 150 میکرون

- تعداد برگ: 100 برگ

نمایش سریع

شیت لمینیت 125 میکرون مات A3

- نوع شیت لمینیت: مات

- سایز شیت لمینیت: A3

- ضخامت: 125 میکرون

- تعداد برگ: 100 برگ

نمایش سریع

شیت لمینیت 125 میکرون مات A4

- نوع شیت لمینیت: مات

- سایز شیت لمینیت: A4

- ضخامت: 125 میکرون

- تعداد برگ: 100 برگ

نمایش سریع

شیت لمینیت 150 میکرون براق A4 کره ای

- نوع شیت لمینیت: براق

- سایز شیت لمینیت: A4

- ضخامت: 150 میکرون

- تعداد برگ: 100 برگ

بارگذاری  بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)