رول لمینیت گرم

نمایش دلخواه:
رول لمینیت گرم 125 میکرون 100 متری براق عرض 104
نمایش سریع

  رول لمینیت گرم 125 میکرون 100 متری براق عرض 104

  2,590,000  تومان

  - نوع رول: لمینت گرم

  - متراژ رول: 100 متر

  - ضخامت رول: 125 میکرون

  - عرض رول: 104 سانتی متر

  رول لمینیت گرم 125 میکرون 100 متری مات عرض 104
  نمایش سریع

   رول لمینیت گرم 125 میکرون 100 متری مات عرض 104

   4,800,000  تومان

   - نوع رول: لمینت گرم

   - متراژ رول: 100 متر

   - ضخامت رول: 125 میکرون

   - عرض رول: 104 سانتی متر

   رول لمینیت گرم 75 میکرون 100 متری مات عرض 104
   نمایش سریع

    رول لمینیت گرم 75 میکرون 100 متری مات عرض 104

    4,100,000  تومان

    - نوع رول: لمینت گرم

    - متراژ رول: 100 متر

    - ضخامت رول: 75 میکرون

    - عرض رول: 104 سانتی متر

    رول لمینیت گرم 75 میکرون 100 متری براق عرض 104
    نمایش سریع

     رول لمینیت گرم 75 میکرون 100 متری براق عرض 104

     1,740,000  تومان

     - نوع رول: لمینت گرم

     - متراژ رول: 100 متر

     - ضخامت رول: 75 میکرون

     - عرض رول: 104 سانتی متر

     رول لمینت براق مدل ax-110
     نمایش سریع

     رول لمینت براق مدل ax-110

     - رول براق با  طول 100 متر 

     - رول  75 میکرون

     - رول با عرض 104 سانتی متر 

     رول لمینت براق مدل ax-110-125
     نمایش سریع

     رول لمینت براق مدل ax-110-125

     رول لمینت براق با 100 متر برگ 

     رول لمینت با 125 میکرون 

     رول لمینت با عرض 104 سانتی متر

     رول لمینیت گرم 75 میکرون 50 متری براق عرض 104
     نمایش سریع

      رول لمینیت گرم 75 میکرون 50 متری براق عرض 104

      - نوع رول: لمینت گرم

      - متراژ رول: 50 متر

      - ضخامت رول: 75 میکرون

      - عرض رول: 104 سانتی متر

      رول لمینیت گرم 100 میکرون 100 متری براق عرض 104
      نمایش سریع

       رول لمینیت گرم 100 میکرون 100 متری براق عرض 104

       - نوع رول: لمینت گرم

       - متراژ رول: 100 متر

       - ضخامت رول: 100 میکرون

       - عرض رول: 104 سانتی متر

       رول لمینیت گرم 75 میکرون 50 متری مات عرض 104
       نمایش سریع

        رول لمینیت گرم 75 میکرون 50 متری مات عرض 104

        - نوع رول: لمینت گرم

        - متراژ رول: 50 متر

        - ضخامت رول: 75 میکرون

        - عرض رول: 104 سانتی متر

        رول لمینیت گرم 125 میکرون 50 متری براق عرض 104
        نمایش سریع

         رول لمینیت گرم 125 میکرون 50 متری براق عرض 104

         - نوع رول: لمینت گرم

         - متراژ رول: 50 متر

         - ضخامت رول: 125 میکرون

         - عرض رول: 104 سانتی متر

         رول لمینیت گرم 125 میکرون 50 متری مات عرض 104
         نمایش سریع

          رول لمینیت گرم 125 میکرون 50 متری مات عرض 104

          - نوع رول: لمینت گرم

          - متراژ رول: 50 متر

          - ضخامت رول: 125 میکرون

          - عرض رول: 104 سانتی متر

          رول لمینیت گرم 125 میکرون 100 متری مات عرض 104
          نمایش سریع

           رول لمینیت گرم 125 میکرون 100 متری مات عرض 104

           - نوع رول: لمینت گرم

           - متراژ رول: 100 متر

           - ضخامت رول: 125 میکرون

           - عرض رول: 104 سانتی متر

           رول لمینیت گرم 125 میکرون 100 متری براق کره ای عرض 104
           نمایش سریع

            رول لمینیت گرم 125 میکرون 100 متری براق کره ای عرض 104

            - نوع رول: لمینت گرم

            - متراژ رول: 100 متر

            - ضخامت رول: 125 میکرون

            - عرض رول: 104 سانتی متر

            رول لمینیت گرم 125 میکرون 100 متری براق - Axon
            نمایش سریع

             رول لمینیت گرم 125 میکرون 100 متری براق - Axon

             - نوع رول: لمینت گرم

             - متراژ رول: 100 متر

             - ضخامت رول: 125 میکرون

             - عرض رول: 104 سانتی متر

             رول لمینیت گرم 125 میکرون 100 متری مات - Axon
             نمایش سریع

              رول لمینیت گرم 125 میکرون 100 متری مات - Axon

              - نوع رول: لمینت گرم

              - متراژ رول: 100 متر

              - ضخامت رول: 125 میکرون

              - عرض رول: 104 سانتی متر

              رول لمینیت گرم 75 میکرون 100 متری مات - Axon
              نمایش سریع

               رول لمینیت گرم 75 میکرون 100 متری مات - Axon

               - نوع رول: لمینت گرم

               - متراژ رول: 100 متر

               - ضخامت رول: 75 میکرون

               - عرض رول: 104 سانتی متر

               رول لمینیت گرم 32 میکرون 200 متری براق عرض 104
               نمایش سریع

                رول لمینیت گرم 32 میکرون 200 متری براق عرض 104

                - نوع رول: لمینت گرم

                - متراژ رول: 200 متر

                - ضخامت رول: 32 میکرون

                - عرض رول: 104 سانتی متر

                رول لمینیت گرم 100 میکرون 100 متری مات عرض 104
                نمایش سریع

                 رول لمینیت گرم 100 میکرون 100 متری مات عرض 104

                 - نوع رول: لمینت گرم

                 - متراژ رول: 100 متر

                 - ضخامت رول: 100 میکرون

                 - عرض رول: 104 سانتی متر

                 رول لمینیت براق 75 میکرون طول 100 متر
                 نمایش سریع

                 رول لمینیت براق 75 میکرون طول 100 متر

                 - نوع: براق

                 - عرض: 104 سانتی متر

                 - طول: 100 متر

                 - ضخامت: 75 میکرون

                 رول لمینیت براق 125 میکرون طول 100 متر
                 نمایش سریع

                 رول لمینیت براق 125 میکرون طول 100 متر

                 - نوع: براق

                 - عرض: قابل انتخاب مشتری

                 - طول: 100 متر

                 - ضخامت: 125 میکرون

                 بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
                  نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)