رول لمینت 75 میکرون طول 100 متری براق

عرض 10 سانتی متر :
90,000 تومان
عرض 20 سانتی متر :
165,000 تومان
عرض 30 سانتی متر :
240,000 تومان
عرض 40 سانتی متر :
315,000 تومان
عرض 50 سانتی متر :
390,000 تومان
عرض 60 سانتی متر :
465,000 تومان
عرض 70 سانتی متر :
540,000 تومان
عرض 80 سانتی متر :
615,000 تومان
عرض 90 سانتی متر :
690,000 تومان
عرض 104 سانتی متر :
720,000 تومان
مدل : رول لمینت

توضیحات مختصر

  • نوع:براق گرم
  • عرض:قابل تغییر توسط مشتری 
  • طول: 100 متری 
  • ضخامت:75 میکرون