رول سلفون حرارتی

نمایش دلخواه:
رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 22.5 - 1000 متری
نمایش سریع

  رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 22.5 - 1000 متری

  1,340,000  تومان

  - نوع رول: سلفون حرارتی

  - متراژ رول: 1000 متر

  - ضخامت رول: 22 میکرون

  - عرض رول: 22.5 سانتی متر

  رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 22.5 - 1000 متری
  نمایش سریع

   رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 22.5 - 1000 متری

   1,340,000  تومان

   - نوع رول: سلفون حرارتی

   - متراژ رول: 1000 متر

   - ضخامت رول: 23 میکرون

   - عرض رول: 22.5 سانتی متر

   رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 29.5 - 1000 متری
   نمایش سریع

    رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 29.5 - 1000 متری

    1,950,000  تومان

    - نوع رول: سلفون حرارتی

    - متراژ رول: 1000 متر

    - ضخامت رول: 23 میکرون

    - عرض رول: 29.5 سانتی متر

    رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 34.5 - 3000 متری
    نمایش سریع

     رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 34.5 - 3000 متری

     5,250,000  تومان

     - نوع رول: سلفون حرارتی

     - متراژ رول: 3000 متر

     - ضخامت رول: 22 میکرون

     - عرض رول: 34.5 سانتی متر

     رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 44.5 - 3000 متری
     نمایش سریع

      رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 44.5 - 3000 متری

      6,740,000  تومان

      - نوع رول: سلفون حرارتی

      - متراژ رول: 3000 متر

      - ضخامت رول: 22 میکرون

      - عرض رول: 44.5 سانتی متر

      رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 49.5 - 3000 متری
      نمایش سریع

       رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 49.5 - 3000 متری

       7,490,000  تومان

       - نوع رول: سلفون حرارتی

       - متراژ رول: 3000 متر

       - ضخامت رول: 22 میکرون

       - عرض رول: 49.5 سانتی متر

       رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 34.5 - 3000 متری
       نمایش سریع

        رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 34.5 - 3000 متری

        5,250,000  تومان

        - نوع رول: سلفون حرارتی

        - متراژ رول: 3000 متر

        - ضخامت رول: 23 میکرون

        - عرض رول: 34.5 سانتی متر

        رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 49.5 - 3000 متری
        نمایش سریع

         رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 49.5 - 3000 متری

         7,500,000  تومان

         - نوع رول: سلفون حرارتی

         - متراژ رول: 3000 متر

         - ضخامت رول: 23 میکرون

         - عرض رول: 49.5 سانتی متر

         رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 22.5 - 3000 متری
         نمایش سریع

          رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 22.5 - 3000 متری

          3,490,000  تومان

          - نوع رول: سلفون حرارتی

          - متراژ رول: 3000 متر

          - ضخامت رول: 22 میکرون

          - عرض رول: 22.5 سانتی متر

          رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 59.5 - 3000 متری
          نمایش سریع

           رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 59.5 - 3000 متری

           9,000,000  تومان

           - نوع رول: سلفون حرارتی

           - متراژ رول: 3000 متر

           - ضخامت رول: 22 میکرون

           - عرض رول: 59.5 سانتی متر

           رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 22.5 - 3000 متری
           نمایش سریع

            رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 22.5 - 3000 متری

            3,500,000  تومان

            - نوع رول: سلفون حرارتی

            - متراژ رول: 3000 متر

            - ضخامت رول: 23 میکرون

            - عرض رول: 22.5 سانتی متر

            رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 59.5 - 3000 متری
            نمایش سریع

             رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 59.5 - 3000 متری

             9,000,000  تومان

             - نوع رول: سلفون حرارتی

             - متراژ رول: 3000 متر

             - ضخامت رول: 23 میکرون

             - عرض رول: 59.5 سانتی متر

             رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 29.5 - 1000 متری
             نمایش سریع

              رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 29.5 - 1000 متری

              1,950,000  تومان

              - نوع رول: سلفون حرارتی

              - متراژ رول: 1000 متر

              - ضخامت رول: 22 میکرون

              - عرض رول: 29.5 سانتی متر

              رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 34.5 - 1000 متری
              نمایش سریع

               رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 34.5 - 1000 متری

               2,150,000  تومان

               - نوع رول: سلفون حرارتی

               - متراژ رول: 1000 متر

               - ضخامت رول: 22 میکرون

               - عرض رول: 34.5 سانتی متر

               رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 44.5 - 3000 متری
               نمایش سریع

                رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 44.5 - 3000 متری

                6,750,000  تومان

                - نوع رول: سلفون حرارتی

                - متراژ رول: 3000 متر

                - ضخامت رول: 23 میکرون

                - عرض رول: 44.5 سانتی متر

                رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 34.5 - 1000 متری
                نمایش سریع

                 رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 34.5 - 1000 متری

                 - نوع رول: سلفون حرارتی

                 - متراژ رول: 1000 متر

                 - ضخامت رول: 23 میکرون

                 - عرض رول: 34.5 سانتی متر

                 رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 69.5 - 3000 متری
                 نمایش سریع

                  رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 69.5 - 3000 متری

                  - نوع رول: سلفون حرارتی

                  - متراژ رول: 3000 متر

                  - ضخامت رول: 22 میکرون

                  - عرض رول: 69.5 سانتی متر

                  رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 69.5 - 3000 متری
                  نمایش سریع

                   رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 69.5 - 3000 متری

                   - نوع رول: سلفون حرارتی

                   - متراژ رول: 3000 متر

                   - ضخامت رول: 23 میکرون

                   - عرض رول: 69.5 سانتی متر

                   رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 29.5 - 3000 متری
                   نمایش سریع

                    رول سلفون حرارتی براق 22 میکرون عرض 29.5 - 3000 متری

                    - نوع رول: سلفون حرارتی

                    - متراژ رول: 3000 متر

                    - ضخامت رول: 22 میکرون

                    - عرض رول: 29.5 سانتی متر

                    رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 29.5 - 3000 متری
                    نمایش سریع

                     رول سلفون حرارتی مات 23 میکرون عرض 29.5 - 3000 متری

                     - نوع رول: سلفون حرارتی

                     - متراژ رول: 3000 متر

                     - ضخامت رول: 23 میکرون

                     - عرض رول: 29.5 سانتی متر

                     رول سلفون حرارتی براق 24 میکرون عرض 29.5 - 200 متری
                     نمایش سریع

                      رول سلفون حرارتی براق 24 میکرون عرض 29.5 - 200 متری

                      - نوع رول: سلفون حرارتی

                      - متراژ رول: 200 متر

                      - ضخامت رول: 24 میکرون

                      - عرض رول: 29.5 سانتی متر

                      رول سلفون حرارتی براق 24 میکرون عرض 34.5 - 200 متری
                      نمایش سریع

                       رول سلفون حرارتی براق 24 میکرون عرض 34.5 - 200 متری

                       - نوع رول: سلفون حرارتی

                       - متراژ رول: 200 متر

                       - ضخامت رول: 24 میکرون

                       - عرض رول: 34.5 سانتی متر

                       رول سلفون گرم مات 28 میکرون 104cmx500m
                       نمایش سریع

                       رول سلفون گرم مات 28 میکرون 104cmx500m

                       - نوع رول: سلفون گرم مات

                       - متراژ رول: 500 متر

                       - ضخامت رول: 28 میکرون

                       - عرض رول: 104 سانتی متر

                       رول سلفون گرم براق 28 میکرون 104cmx500m
                       نمایش سریع

                       رول سلفون گرم براق 28 میکرون 104cmx500m

                       - نوع رول: سلفون گرم براق

                       - متراژ رول: 500 متر

                       - ضخامت رول: 28 میکرون

                       - عرض رول: 104 سانتی متر

                       بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
                        نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)