مینی رول

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

مینی رول فتوگلاسه عرض 10.2 سانتیمتر 10 متری

- نوع کاغذ: مینی رول

- گرماژ کاغذ: 240 گرم

- عرض رول: 10.2 سانتی متر

- متراژ: 10 متر

نمایش سریع

مینی رول فتوگلاسه عرض 10.2 سانتیمتر 20 متری

- نوع کاغذ: مینی رول

- گرماژ کاغذ: 240 گرم

- عرض رول: 10.2 سانتی متر

- متراژ: 20 متر

نمایش سریع

مینی رول فتوگلاسه عرض 12.7 سانتیمتر 65 متری

- نوع کاغذ: مینی رول

- گرماژ کاغذ: 240 گرم

- عرض رول: 12.7 سانتی متر

- متراژ: 65 متر

نمایش سریع

مینی رول فتوگلاسه عرض 15.2 سانتیمتر 10 متری

- نوع کاغذ: مینی رول

- گرماژ کاغذ: 240 گرم

- عرض رول: 15.2 سانتی متر

- متراژ: 10 متر

نمایش سریع

مینی رول فتوگلاسه عرض 20.3 سانتیمتر 10 متری

- نوع کاغذ: مینی رول

- گرماژ کاغذ: 240 گرم

- عرض رول: 20.3 سانتی متر

- متراژ: 10 متر

نمایش سریع

مینی رول فتوگلاسه عرض 20.3 سانتیمتر 65 متری

- نوع کاغذ: مینی رول

- گرماژ کاغذ: 240 گرم

- عرض رول: 20.3 سانتی متر

- متراژ: 65 متر

نمایش سریع

مینی رول فتوگلاسه عرض 15.2 سانتیمتر 65 متری

- نوع کاغذ: مینی رول

- گرماژ کاغذ: 240 گرم

- عرض رول: 15.2 سانتی متر

- متراژ: 65 متر

بارگذاری  بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)