رول خاص

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

رول PP مات ضد آب پشت چسبدار عرض 91.4

- نوع کاغذ: PP چسبدار

- ضخامت کاغذ: 170 میکرون

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول PP مات ضد آب پشت چسبدار عرض 106.7

- نوع کاغذ: PP چسبدار

- ضخامت کاغذ: 170 میکرون

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول بک لایت چاپ از پشت عرض 106.7 | فیلم بک لیت 42 اینچ

- نوع کاغذ: (Backlight)

- ضخامت کاغذ: 140 میکرون

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول PP مات ضد آب عرض 106.7

- نوع کاغذ: PP ساده

- ضخامت کاغذ: 150 میکرون

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول PP مات ضد آب عرض 91.4

- نوع کاغذ: PP ساده

- ضخامت کاغذ: 190 میکرون

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول بک لایت چاپ از پشت عرض 91.4 سانتی متر

- نوع کاغذ: (Backlight)

- ضخامت کاغذ: 140 میکرون

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول کنواس ایرانی عرض 106.7 - 20 متری

- نوع کاغذ: کنواس

- گرماژ کاغذ: 360 گرم

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 20 متر

نمایش سریع

رول کالک پلاستیکی عرض 91.4 - 45 متری

- نوع کاغذ: کالک پلاستیکی

- ضخامت کاغذ: 75 میکرون

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 45 متر

نمایش سریع

رول متالایز گلد براق 100 میکرون - عرض 106.7

- نوع کاغذ: متالایز طلایی

- ضخامت کاغذ: 100 میکرون

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول متالایز گلد خش دار 100 میکرون - عرض 106.7

- نوع کاغذ: متالایز گلد خش دار

- ضخامت کاغذ: 100 میکرون

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول فتوساتین 260 گرم عرض 106.7

- نوع کاغذ: فتوساتین

- گرماژ کاغذ: 260 گرم

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول ترنسپرنت پشت چسبدار عرض 106.7

- نوع کاغذ: ترنسپرنت

- ضخامت کاغذ: 160 میکرون

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول متالایز سیلور 120 میکرون عرض 91.4

- نوع کاغذ: متالایز سیلور

- ضخامت کاغذ: 120 میکرون

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول متالایز گلد 120 میکرون - عرض 91.4

- نوع کاغذ: متالایز طلایی

- ضخامت کاغذ: 120 میکرون

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول ترنسپرنت پشت چسبدار عرض 91.4 سانتی متر

- نوع کاغذ: ترنسپرنت

- ضخامت کاغذ: 160 میکرون

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول وون 260 گرم عرض 91.4 - 3MP

- نوع کاغذ: (Woven)

- گرماژ کاغذ: 260 گرم

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول بک لایت چاپ از پشت عرض 127

- نوع کاغذ: (Backlight)

- ضخامت کاغذ: 140 میکرون

- عرض رول: 127 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول بک لایت چاپ از پشت عرض 152

- نوع کاغذ: (Backlight)

- ضخامت کاغذ: 140 میکرون

- عرض رول: 152.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول ترنسپرنت عرض 91.4 سانتی متر

- نوع کاغذ: ترنسپرنت

- ضخامت کاغذ: 160 میکرون

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول ترنسپرنت عرض 106.7 سانتی متر

- نوع کاغذ: ترنسپرنت

- ضخامت کاغذ: 160 میکرون

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول فتوساتین 260 گرم عرض 61 - Axon

- نوع کاغذ: فتوساتین

- گرماژ کاغذ: 260 گرم

- عرض رول: 61 سانتی متر

- متراژ: 20 متر

نمایش سریع

رول فتوساتین 260 گرم عرض 91.4 - Axon

- نوع کاغذ: فتوساتین

- گرماژ کاغذ: 260 گرم

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 20 متر

نمایش سریع

رول فتوساتین 260 گرم عرض 106.7 - Axon

- نوع کاغذ: فتوساتین

- گرماژ کاغذ: 260 گرم

- عرض رول: 106.7 سانتی متر

- متراژ: 20 متر

نمایش سریع

رول فتوسیلکی 260 گرم عرض 61 - 3MP

- نوع کاغذ: سیلکی

- گرماژ کاغذ: 260 گرم

- عرض رول: 61 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

نمایش سریع

رول فتوسیلکی 260 گرم عرض 91.4 - 3MP

- نوع کاغذ: سیلکی

- گرماژ کاغذ: 260 گرم

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 30 متر

بارگذاری  بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)