شارژر فندکی

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 24

- تعداد درگاه خروجی: 3

- دارای کابل تبدیل: بله

- قابلیت ها: شارژ تبلت، Quick charging 

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 27

- تعداد درگاه خروجی: 2

- دارای کابل تبدیل: بله

- قابلیت ها: شارژ تبلت 

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 28 QC

- تعداد درگاه خروجی: 2

- دارای کابل تبدیل: بله

- قابلیت ها: شارژ تبلت، Quick charging 

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 29

- تعداد درگاه خروجی: 3

- دارای کابل تبدیل: بله

- قابلیت ها: شارژ تبلت

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 30

- تعداد درگاه خروجی: 2

- دارای کابل تبدیل: بله

- دارای LED Light

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 31

- تعداد درگاه خروجی: 2

- دارای کابل تبدیل: بله

- دارای LED Light

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 32 QC

- تعداد درگاه خروجی: 1

- دارای کابل تبدیل: بله

- دارای LED Light

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 2

- تعداد درگاه خروجی: 2

- دارای کابل تبدیل: بله

- قابلیت ها: شارژ دو دستگاه همزمان

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 3

- تعداد درگاه خروجی: 2

- دارای کابل تبدیل: بله

- قابلیت ها: دارای LED Light

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 4

- تعداد درگاه خروجی: 2

- دارای کابل تبدیل: بله

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 5

- تعداد درگاه خروجی: 1

- دارای کابل تبدیل: خیر

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 7 DUAL

- تعداد درگاه خروجی: 4

- دارای کابل تبدیل: بله

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 13

- تعداد درگاه خروجی: 2

- دارای کابل تبدیل: بله

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 17

- تعداد درگاه خروجی: 2

- دارای کابل تبدیل: بله

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 19

- تعداد درگاه خروجی: 2

- دارای کابل تبدیل: بله

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 20

- تعداد درگاه خروجی: 4

- دارای کابل تبدیل: بله

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 21

- تعداد درگاه خروجی: 2

- دارای کابل تبدیل: بله

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 22

- تعداد درگاه خروجی: 2

- دارای کابل تبدیل: بله

نمایش سریع

شارژر فندکی تسکو مدل TCG 23

- تعداد درگاه خروجی: 2

- دارای کابل تبدیل: بله

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)