محافظ و چندراهی برق

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

چند راهی برق تسکو مدل TPS 536

- تعداد پریزها: پنج عدد

- پورت USB برای شارژ: دارد

- تعداد پورت USB: دو عدد

نمایش سریع

چند راهی برق تسکو مدل TPS 534

- تعداد پریزها: پنج عدد

- پورت USB برای شارژ: دارد

- تعداد پورت USB: دو عدد

نمایش سریع

چندراهی برق تسکو مدل TPS 550U

- تعداد پریزها: سه عدد

- پورت USB برای شارژ: دارد

- تعداد پورت USB: شش عدد

نمایش سریع

چندراهی برق تسکو مدل TPS 548U

- تعداد پریزها: چهارعدد

- پورت USB برای شارژ: دارد

- تعداد پورت USB: چهار عدد

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)