مانیتور کامپیوتر

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

مانیتور جی پلاس مدل 225JN سایز 22 اینچ

4,700,000  تومان

- نوع پنل: VA

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 22 اینچ

- کارآیی: تماشای فیلم/عمومی

نمایش سریع

مانیتور جی پلاس مدل GDM-245JN سایز 24 اینچ

4,700,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 24 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ تماشای فیلم/عمومی

نمایش سریع

مانیتور جی پلاس مدل GDM-225JN سایز 22 اینچ

4,700,000  تومان

- نوع پنل: VA

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 22 اینچ

- کارآیی: تماشای فیلم/عمومی

نمایش سریع

مانیتور جی پلاس مدل 245JN سایز 24 اینچ

4,700,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 24 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ تماشای فیلم/عمومی

نمایش سریع

مانیتور سامسونگ مدل S22A330 سایز 22 اینچ

4,690,000  تومان

- نوع پنل: VA

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 22 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 22M38H سایز 22 اینچ

6,700,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 22 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ایسوس مدل VP228HE سایز 21.5 اینچ

4,900,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 21.5 اینچ

- وضوح: (1080*1920) پیکسل

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 20MK400AB سایز 19.5 اینچ

4,200,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور سامسونگ مدل C24F390 سایز 24 اینچ

5,850,000  تومان

- نوع پنل: VA

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 24 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/نیمه حرفه ای

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 27MP59G سایز 27 اینچ

19,200,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 27 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ نیمه حرفه ای

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 34UC79G-B سایز 34 اینچ

27,000,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 34 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ حرفه ای

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 29WN600-W سایز 29 اینچ

10,980,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 29 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/حرفه ای/ادیت

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 20MP38HB سایز 19.5 اینچ

3,700,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 22MK400H-B سایز 22 اینچ

4,700,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صف

حه نمایش: 22 اینچ

- کارآیی: اداری/گیمینگ/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 20MP48HB سایز 19.5 اینچ

5,200,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 24M38H سایز 24 اینچ

9,620,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 24 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ایسوس مدل VC239H سایز 23 اینچ

5,150,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 23 اینچ

- وضوح: (1080*1920) پیکسل

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 20MK400H-B سایز 19.5 اینچ

4,700,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور مخصوص بازی ایسوس مدل VG289Q1-A-4K سایز 28 اینچ

15,980,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 28 اینچ

- وضوح: (2160*3840) پیکسل

نمایش سریع

مانیتور خمیده سامسونگ مدل LC27T550FD-M سایز 27 اینچ

13,280,000  تومان

- نوع پنل: VA

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 27 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ادیت/طراحی/عکاسی/حرفه ای

نمایش سریع

مانیتور مخصوص بازی سامسونگ مدل LC27G55TQ-W سایز 27 اینچ

14,090,000  تومان

- نوع پنل: VA

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 27 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ادیت/طراحی/عکاسی/حرفه ای

نمایش سریع

مانیتور مخصوص بازی سامسونگ مدل LC34G55TW-W سایز 34 اینچ

18,850,000  تومان

- نوع پنل: VA

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 34 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ادیت/طراحی/عکاسی/حرفه ای

نمایش سریع

مانيتور مخصوص بازی ال جی مدل 27GL650F-B سايز 27 اينچ

10,180,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 27 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ حرفه ای/طراحی

نمایش سریع

مانیتور مخصوص بازی سامسونگ مدل LS32AM700UM-X سایز 32 اینچ

24,950,000  تومان

- نوع پنل: VA

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 32 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/طراحی و ادیت/عمومی

نمایش سریع

مانیتور خمیده سامسونگ مدل LC24RG50FQ-M سایز 24 اینچ

7,780,000  تومان

- نوع پنل: VA

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 24 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ادیت/طراحی/عکاسی/حرفه ای

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)