مانیتور کامپیوتر

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

مانیتور سامسونگ مدل LS19C150FS/ZN سایز 19 اینچ

1,800,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور سامسونگ مدل LS19F355HN سایز 19 اینچ

2,550,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور سامسونگ مدل C24F390 سایز 24 اینچ

5,000,000  تومان

- نوع پنل: VA

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 24 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/نیمه حرفه ای

نمایش سریع

مانیتور سامسونگ مدل LS22F355HN سایز 21.5 اینچ

4,500,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 21.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 20M37A سایز 19.5 اینچ

2,100,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 27MP59G سایز 27 اینچ

12,700,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 27 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ نیمه حرفه ای

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 27MP68VQ سایز 27 اینچ

13,000,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 27 اینچ

- کارآیی: طراحی/ادیت/ نیمه حرفه ای

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 24MP68VQ سایز 24 اینچ

11,950,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 24 اینچ

- کارآیی: طراحی/ادیت/ نیمه حرفه ای

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 27UD59-W سایز27 اینچ

14,100,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 27 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ طراحی/ ادیت

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 20M47A سایز 19 اینچ

1,840,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 29WK600-W سایز 29 اینچ

14,700,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 29 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/حرفه ای/ادیت

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 27MP59G-P سایز 27 اینچ

12,700,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 27 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ طراحی/اداری/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 20MP38AB سایز 19.5 اینچ

2,500,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 22M38H سایز 22 اینچ

3,800,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 22 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 20MK400A سایز 19.5 اینچ

1,630,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19.5 اینچ

- کارآیی: طراحی/گیمینگ/ادیت

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 22MP58VQ سایز 21.5 اینچ

4,000,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 21.5 اینچ

- کارآیی: طراحی/ادیت/ نیمه حرفه ای

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 22MK400H-B سایز 22 اینچ

2,200,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 22 اینچ

- کارآیی: اداری/گیمینگ/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 20MP48HB سایز 19.5 اینچ

2,130,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 24M38H سایز 24 اینچ

5,900,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 24 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 19M47A سایز 18.5 اینچ

1,650,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 18.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 20MK400AB سایز 19.5 اینچ

1,600,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 29UM68 سایز 29 اینچ

14,800,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 29 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ طراحی/ ادیت

نمایش سریع

مانیتور جی پلاس مدل 245JN سایز 24 اینچ

3,500,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 24 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ تماشای فیلم/عمومی

نمایش سریع

مانیتور جی پلاس مدل 225JN سایز 22 اینچ

2,100,000  تومان

- نوع پنل: VA

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 22 اینچ

- کارآیی: تماشای فیلم/عمومی

نمایش سریع

مانیتور جی پلاس مدل GDM-245JN سایز 24 اینچ

3,500,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 24 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ تماشای فیلم/عمومی

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)