مانیتور کامپیوتر

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 22MK400H-B سایز 22 اینچ

2,984,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 22 اینچ

- کارآیی: اداری/گیمینگ/عمومی

نمایش سریع

مانیتور سامسونگ مدل LS19C150FS/ZN سایز 19 اینچ

4,899,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور سامسونگ مدل C24F390 سایز 24 اینچ

6,775,000  تومان

- نوع پنل: VA

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 24 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/نیمه حرفه ای

نمایش سریع

مانیتور سامسونگ مدل LS22F355HN سایز 21.5 اینچ

4,829,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 21.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 20M37A سایز 19.5 اینچ

2,380,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 27MP59G سایز 27 اینچ

16,863,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 27 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ نیمه حرفه ای

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 27MP68VQ سایز 27 اینچ

17,767,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 27 اینچ

- کارآیی: طراحی/ادیت/ نیمه حرفه ای

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 24MP68VQ سایز 24 اینچ

15,877,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 24 اینچ

- کارآیی: طراحی/ادیت/ نیمه حرفه ای

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 29WK600-W سایز 29 اینچ

16,500,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 29 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/حرفه ای/ادیت

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 27MP59G-P سایز 27 اینچ

16,864,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 27 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ طراحی/اداری/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 22M38H سایز 22 اینچ

4,428,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 22 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 20MK400A سایز 19.5 اینچ

2,431,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19.5 اینچ

- کارآیی: طراحی/گیمینگ/ادیت

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 22MP58VQ سایز 21.5 اینچ

4,044,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 21.5 اینچ

- کارآیی: طراحی/ادیت/ نیمه حرفه ای

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 24M38H سایز 24 اینچ

7,235,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 24 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 19M47A سایز 18.5 اینچ

2,778,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 18.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 20MK400AB سایز 19.5 اینچ

2,377,000  تومان

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور جی پلاس مدل 225JN سایز 22 اینچ

4,400,000  تومان

- نوع پنل: VA

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 22 اینچ

- کارآیی: تماشای فیلم/عمومی

نمایش سریع

مانیتور جی پلاس مدل GDM-225JN سایز 22 اینچ

4,385,000  تومان

- نوع پنل: VA

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 22 اینچ

- کارآیی: تماشای فیلم/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 20MP38AB سایز 19.5 اینچ

3,445,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 20MP38HB سایز 19.5 اینچ

3,737,000  تومان

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور سامسونگ مدل LS19F355HN سایز 19 اینچ

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 22MP55HQ سایز 21.5 اینچ

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 21.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 34UC79G-B سایز 34 اینچ

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 34 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ حرفه ای

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 27UD59-W سایز27 اینچ

- نوع پنل: IPS

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 27 اینچ

- کارآیی: گیمینگ/ طراحی/ ادیت

نمایش سریع

مانیتور ال جی مدل 20M47A سایز 19 اینچ

- نوع پنل: TN

- نور پس زمینه: LED

- سایز صفحه نمایش: 19.5 اینچ

- کارآیی: اداری/خانگی/عمومی

بارگذاری خودروهای بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)