ذره بین

نمایش دلخواه:
ذره بین کامار مدل RH75G
نمایش سریع

ذره بین کامار مدل RH75G

کیفیت ساخت بالا

عدسی کریستالی 

حجم و وزن مناسب

بزرگنمایی مطلوب

ذره بین کامار مدل FD50G
نمایش سریع

ذره بین کامار مدل FD50G

کیفیت ساخت بالا

بزرگنمایی بالا

عدسی کریستالی

حجم و وزن مناسب 

ذره بین کامار مدل FD40A
نمایش سریع

ذره بین کامار مدل FD40A

کیفیت ساخت بالا

عدسی کریستالی

بزرگنمایی بالا

ظاهر شیک و جم و جور

ذره بین کامار مدل FD75G
نمایش سریع

ذره بین کامار مدل FD75G

کیفیت ساخت بالا

عدسی کریستالی

بزرگنمایی بالا

شیک و جم و جور

ذره بین کامار مدل 603A
نمایش سریع

  ذره بین کامار مدل 603A

  کیفیت ساخت بالا

  عدسی پلاستیکی

  بزرگنمایی بالا

  ذره بین کامار مدل LO224 AL
  نمایش سریع

  ذره بین کامار مدل LO224 AL

  کیفیت ساخت بالا

  بزرگنمایی بالا

  قابلیت دوربین دوم 

   

  ذره بین کامار مدل 503A
  نمایش سریع

   ذره بین کامار مدل 503A

   کیفیت ساخت بالا

   عدسی پلاستیکی 

   بزرگنمایی مطلوب 

   ذره بین مدل BG2B-3
   نمایش سریع

   ذره بین مدل BG2B-3

   کیفیت ساخت بالا 

   مجهز به نور کمکی 

   بزرگنمایی بالا

   عدسی پلاستیکی 

   ذره بین کامار مدل SML11A
   نمایش سریع

   ذره بین کامار مدل SML11A

   کیفیت ساخت بالا

   قابلیت ذره بین دوم

   بزرگنمایی بالا

   عدسی پلاستیکی

   ذره بین کامار مدل LO153AL
   نمایش سریع

   ذره بین کامار مدل LO153AL

   کیفیت ساخت بالا

   بزرگنمایی بالا

   عدسی پلاستیکی 

    

   ذره بین کامار مدل 8775G
   نمایش سریع

   ذره بین کامار مدل 8775G

   کیفیت ساخت بالا 

   بزرگنمایی بالا

   عدسی کریستالی 

   ذره بین کامار مدل 2512G
   نمایش سریع

   ذره بین کامار مدل 2512G

   کیفیت ساخت بالا

   بزرگنمایی بالا

   عدسی کریستالی

   مجهز به نور کمکی

   ذره بین مدل 9881
   نمایش سریع

   ذره بین مدل 9881

   بزرگنمایی بالا

   عدسی پلاستیکی 

   مجهز یه ذره بین دوم 

   نور کمکی 

   ذره بین کامار مدل RH11G
   نمایش سریع

   ذره بین کامار مدل RH11G

   کیفیت ساخت بالا

   عدسی کریستالی 

   بزرگنمایی بالا

   لوپ کامار مدل PT37A
   نمایش سریع

   لوپ کامار مدل PT37A

   مجهز به سه عدسی

   بزرگنمایی بالا

   کیفیت ساخت بالا

   ذره بین کامار مدل MP15A
   نمایش سریع

   ذره بین کامار مدل MP15A

   کیفیت ساخت بالا

   بزرگنمایی بالا

   عدسی پلاستیکی

   لوپ کامار مدل MP30A
   نمایش سریع

   لوپ کامار مدل MP30A

   کیفیت ساخت بالا

   بزرگنمایی مطلوب

   عدسی پلاستیکی 

   ذره بین کامار مدل SML23
   نمایش سریع

   ذره بین کامار مدل SML23

   کیفیت ساخت بالا

   عدسی پلاستیکی 

   بزرگنمایی بالا

   نور کمکی

   ذره بین کامار مدل 8850A
   نمایش سریع

   ذره بین کامار مدل 8850A

   کیفیت ساخت بالا

   عدسی پلاستیکی

   بزرگنمایی بالا

   دوربین دوم 

   ذره بین کامار مدل 504A
   نمایش سریع

    ذره بین کامار مدل 504A

    کیفیت ساخت بالا

    بزرگنمایی مطلوب

    عدسی پلاستیکی

    ذره بین کامار مدل PT66A
    نمایش سریع

     ذره بین کامار مدل PT66A

     کیفیت ساخت بالا

     بزرگنمایی بالا

     عدسی پلاستیکی

     لوپ کامار مدل MO1035A
     نمایش سریع

     لوپ کامار مدل MO1035A

     کیفیت ساخت بالا

     بزرگنمایی مطلوب

     عدسی پلاستیکی

     ذره بین کامار مدل 8711G
     نمایش سریع

     ذره بین کامار مدل 8711G

     کیفیت ساخت بالا

     عدسی پلاستیکی 

     بزرگنمایی مطلوب 

     ذره بین کامار مدل RT16A
     نمایش سریع

     ذره بین کامار مدل RT16A

     عدسی پلاستیکی 

     بزرگنمایی بالا

     مجهز به نور کمکی 

     ذره بین کامار مدل 8790G
     نمایش سریع

     ذره بین کامار مدل 8790G

     کیفیت ساخت بالا

     عدسی کریستالی

     بزرگنمایی مطلوب 

     بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
      نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)