ذره بین

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

ذره بین کامار مدل RH75G

کیفیت ساخت بالا

عدسی کریستالی 

حجم و وزن مناسب

بزرگنمایی مطلوب

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل FD50G

کیفیت ساخت بالا

بزرگنمایی بالا

عدسی کریستالی

حجم و وزن مناسب 

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل FD40A

کیفیت ساخت بالا

عدسی کریستالی

بزرگنمایی بالا

ظاهر شیک و جم و جور

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل FD75G

کیفیت ساخت بالا

عدسی کریستالی

بزرگنمایی بالا

شیک و جم و جور

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل 603A

کیفیت ساخت بالا

عدسی پلاستیکی

بزرگنمایی بالا

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل LO224 AL

کیفیت ساخت بالا

بزرگنمایی بالا

قابلیت دوربین دوم 

 

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل 503A

کیفیت ساخت بالا

عدسی پلاستیکی 

بزرگنمایی مطلوب 

نمایش سریع

ذره بین مدل BG2B-3

کیفیت ساخت بالا 

مجهز به نور کمکی 

بزرگنمایی بالا

عدسی پلاستیکی 

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل SML11A

کیفیت ساخت بالا

قابلیت ذره بین دوم

بزرگنمایی بالا

عدسی پلاستیکی

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل LO153AL

کیفیت ساخت بالا

بزرگنمایی بالا

عدسی پلاستیکی 

 

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل 8775G

کیفیت ساخت بالا 

بزرگنمایی بالا

عدسی کریستالی 

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل 2512G

کیفیت ساخت بالا

بزرگنمایی بالا

عدسی کریستالی

مجهز به نور کمکی

نمایش سریع

ذره بین مدل 9881

بزرگنمایی بالا

عدسی پلاستیکی 

مجهز یه ذره بین دوم 

نور کمکی 

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل RH11G

کیفیت ساخت بالا

عدسی کریستالی 

بزرگنمایی بالا

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل MP15A

کیفیت ساخت بالا

بزرگنمایی بالا

عدسی پلاستیکی

نمایش سریع

لوپ کامار مدل MP30A

کیفیت ساخت بالا

بزرگنمایی مطلوب

عدسی پلاستیکی 

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل SML23

کیفیت ساخت بالا

عدسی پلاستیکی 

بزرگنمایی بالا

نور کمکی

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل 8850A

کیفیت ساخت بالا

عدسی پلاستیکی

بزرگنمایی بالا

دوربین دوم 

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل 504A

کیفیت ساخت بالا

بزرگنمایی مطلوب

عدسی پلاستیکی

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل PT66A

کیفیت ساخت بالا

بزرگنمایی بالا

عدسی پلاستیکی

نمایش سریع

لوپ کامار مدل MO1035A

کیفیت ساخت بالا

بزرگنمایی مطلوب

عدسی پلاستیکی

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل 8711G

کیفیت ساخت بالا

عدسی پلاستیکی 

بزرگنمایی مطلوب 

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل RT16A

عدسی پلاستیکی 

بزرگنمایی بالا

مجهز به نور کمکی 

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل 8790G

کیفیت ساخت بالا

عدسی کریستالی

بزرگنمایی مطلوب 

نمایش سریع

ذره بین کامار مدل MP31A

کیفیت ساخت بالا

بزرگنمایی بالا

عدسی پلاستیکی 

بارگذاری  بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)