درام

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

درام رنگی برادر مدل DR-461CL

5,150,000  تومان

- درام: رنگی

- مدل: DR461CL

- کارکرد: 50 هزار برگ

نمایش سریع

درام رنگی برادر مدل DR-361CL

6,400,000  تومان

- درام: رنگی

- مدل: DR361CL

- کارکرد: 25 هزار برگ

نمایش سریع

درام رنگی برادر مدل DR-273CL

3,400,000  تومان

- درام: رنگی

- مدل: DR273CL

- کارکرد: 18 هزار برگ

نمایش سریع

درام رنگی برادر مدل DR-261CL

5,800,000  تومان

- درام: رنگی

- مدل: DR261CL

- کارکرد: 15 هزار برگ

نمایش سریع

درام شارپ مدل AR-271DR

مناسب برای دستگاه ها ی چاپ . کپی لیزری

نمایش سریع

درام شارپ مدل AR-451DR

دستگاه های سازگار: 420، 450، 350

نمایش سریع

درام شارپ مدل AR-312DR

دستگاه های سازگار: 5631، 231، 201

نمایش سریع

درام شارپ مدل AR-152DR

دستگاه های سازگار: B200-203

نمایش سریع
نمایش سریع

درام شارپ مدل MX-500AR

دستگاه های سازگار: 452، 503

بارگذاری  بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)