لیبل کاغذی

نمایش دلخواه:
 لیبل پرینتر سایز 150 * 100 (یک ردیفه)
نمایش سریع

  لیبل پرینتر سایز 150 * 100 (یک ردیفه)

  215,000  تومان

  - تعداد ردیف: یک ردیفه

  - سایز: (150*100) میلی متر

  - تعداد لیبل در هر رول: 400 عدد

   لیبل پرینتر سایز 40 * 20 (دو ردیفه)
  نمایش سریع

   لیبل پرینتر سایز 40 * 20 (دو ردیفه)

   145,000  تومان

   - تعداد ردیف: دو ردیفه

   - سایز: (40*20) میلی متر

   - تعداد لیبل در هر رول: 4000 عدد

   لیبل کاغذی تک ردیفه سایز 95x125 میلی متر
   نمایش سریع

   لیبل کاغذی تک ردیفه سایز 95x125 میلی متر

   209,000  تومان

   - برچسب با کیفیت بالا

   - سایز: (125×95) میلی متر

   - تعداد در رول: 500 عدد

   - تعداد ردیف لیبل: تک ردیفه

   لیبل کاغذی سایز 18×30 میلی متر سه ردیفه
   نمایش سریع

    لیبل کاغذی سایز 18×30 میلی متر سه ردیفه

    160,000  تومان

    - برچسب با کیفیت بالا

    - سایز: (18×30) میلی متر

    - تعداد در رول: 6000 عدد

    - نوع چیدمان: سه ردیفه

     لیبل پرینتر سایز 75 * 40 (یک ردیفه)
    نمایش سریع

     لیبل پرینتر سایز 75 * 40 (یک ردیفه)

     124,000  تومان

     - تعداد ردیف: یک ردیفه

     - سایز: (75*40) میلی متر

     - تعداد لیبل در هر رول: 1000 عدد

      لیبل پرینتر سایز 80 * 100 (یک ردیفه)
     نمایش سریع

      لیبل پرینتر سایز 80 * 100 (یک ردیفه)

      160,000  تومان

      - تعداد ردیف: یک ردیفه

      - سایز: (80*100) میلی متر

      - تعداد لیبل در هر رول: 500 عدد

      لیبل کاغذی سایز 50*30 میلی متر
      نمایش سریع

      لیبل کاغذی سایز 50*30 میلی متر

      180,000  تومان

      - برچسب با کیفیت بالا

      - سایز: (50×30) میلی متر

      - تعداد در رول: 3000 عدد

      - دارای اشکال و رنگ های مختلف

      لیبل کاغذی سایز 200*100 میلی متر
      نمایش سریع

      لیبل کاغذی سایز 200*100 میلی متر

      210,000  تومان

      - برچسب با کیفیت بالا

      - سایز: (200×100) میلی متر

      - تعداد در رول: 300 عدد

      - نوع چیدمان: تک ردیفه

      لیبل کاغذی سایز 20*10 میلی متر
      نمایش سریع

      لیبل کاغذی سایز 20*10 میلی متر

      120,000  تومان

      - برچسب با کیفیت بالا

      - سایز: (20×10) میلی متر

      - تعداد در رول: 10000 عدد

      - نوع چیدمان: چهار ردیفه

      لیبل کاغذی سایز 31×21 میلی متر سه ردیفه
      نمایش سریع

       لیبل کاغذی سایز 31×21 میلی متر سه ردیفه

       180,000  تومان

       - برچسب با کیفیت بالا

       - سایز: (31×21) میلی متر

       - تعداد در رول: 6000 عدد

       - نوع چیدمان: سه ردیفه

        لیبل پرینتر سایز 45 * 15 (دو ردیفه)
       نمایش سریع

        لیبل پرینتر سایز 45 * 15 (دو ردیفه)

        129,000  تومان

        - تعداد ردیف: دو ردیفه

        - سایز: (45*15) میلی متر

        - تعداد لیبل در هر رول: 4000 عدد

         لیبل پرینتر سایز 40 * 20 (یک ردیفه)
        نمایش سریع

         لیبل پرینتر سایز 40 * 20 (یک ردیفه)

         87,000  تومان

         - تعداد ردیف: یک ردیفه

         - سایز: (40*20) میلی متر

         - تعداد لیبل در هر رول: 2000 عدد

          لیبل پرینتر سایز 50 * 25 (یک ردیفه)
         نمایش سریع

          لیبل پرینتر سایز 50 * 25 (یک ردیفه)

          116,000  تومان

          - تعداد ردیف: یک ردیفه

          - سایز: (50*25) میلی متر

          - تعداد لیبل در هر رول: 2000 عدد

           لیبل پرینتر سایز 50 * 25 (دو ردیفه)
          نمایش سریع

           لیبل پرینتر سایز 50 * 25 (دو ردیفه)

           200,000  تومان

           - تعداد ردیف: دو ردیفه

           - سایز: (50*25) میلی متر

           - تعداد لیبل در هر رول: 4000 عدد

            لیبل پرینتر سایز 45 * 30 (دو ردیفه)
           نمایش سریع

            لیبل پرینتر سایز 45 * 30 (دو ردیفه)

            215,000  تومان

            - تعداد ردیف: دو ردیفه

            - سایز: (45*30) میلی متر

            - تعداد لیبل در هر رول: 4000 عدد

             لیبل پرینتر سایز 51 * 34 (یک ردیفه)
            نمایش سریع

             لیبل پرینتر سایز 51 * 34 (یک ردیفه)

             120,000  تومان

             - تعداد ردیف: یک ردیفه

             - سایز: (51*34) میلی متر

             - تعداد لیبل در هر رول: 1500 عدد

              لیبل پرینتر سایز 51 * 34 (دو ردیفه)
             نمایش سریع

              لیبل پرینتر سایز 51 * 34 (دو ردیفه)

              199,000  تومان

              - تعداد ردیف: دو ردیفه

              - سایز: (51*34) میلی متر

              - تعداد لیبل در هر رول: 3000 عدد

               لیبل پرینتر سایز 55 * 50 (یک ردیفه)
              نمایش سریع

               لیبل پرینتر سایز 55 * 50 (یک ردیفه)

               125,000  تومان

               - تعداد ردیف: یک ردیفه

               - سایز: (55*50) میلی متر

               - تعداد لیبل در هر رول: 1000 عدد

                لیبل پرینتر سایز 90 * 60 (یک ردیفه)
               نمایش سریع

                لیبل پرینتر سایز 90 * 60 (یک ردیفه)

                220,000  تومان

                - تعداد ردیف: یک ردیفه

                - سایز: (90*60) میلی متر

                - تعداد لیبل در هر رول: 1000 عدد

                 لیبل پرینتر سایز 100 * 100 (یک ردیفه)
                نمایش سریع

                 لیبل پرینتر سایز 100 * 100 (یک ردیفه)

                 195,000  تومان

                 - تعداد ردیف: یک ردیفه

                 - سایز: (100*100) میلی متر

                 - تعداد لیبل در هر رول: 500 عدد

                  لیبل پرینتر سایز 30 * 10 (سه ردیفه)
                 نمایش سریع

                  لیبل پرینتر سایز 30 * 10 (سه ردیفه)

                  159,000  تومان

                  - تعداد ردیف: سه ردیفه

                  - سایز: (30*10) میلی متر

                  - تعداد لیبل در هر رول: 10000 عدد

                   لیبل پرینتر سایز 50 * 100 (یک ردیفه)
                  نمایش سریع

                   لیبل پرینتر سایز 50 * 100 (یک ردیفه)

                   195,000  تومان

                   - تعداد ردیف: یک ردیفه

                   - سایز: (50*100) میلی متر

                   - تعداد لیبل در هر رول: 1000 عدد

                   لیبل کاغذی سایز 34*15 میلی متر
                   نمایش سریع

                    لیبل کاغذی سایز 34*15 میلی متر

                    144,000  تومان

                    - برچسب با کیفیت بالا

                    - سایز: (34×15) میلی متر

                    - تعداد در رول: 6000 عدد

                    - نوع چیدمان: سه ردیفه

                    لیبل کاغذی سایز 25×35 میلی متر سه ردیفه
                    نمایش سریع

                     لیبل کاغذی سایز 25×35 میلی متر سه ردیفه

                     215,000  تومان

                     - برچسب با کیفیت بالا

                     - سایز: (25×35) میلی متر

                     - تعداد در رول: 6000 عدد

                     - نوع چیدمان: سه ردیفه

                     لیبل کاغذی سایز 51×34 میلی متر دو ردیفه
                     نمایش سریع

                      لیبل کاغذی سایز 51×34 میلی متر دو ردیفه

                      224,000  تومان

                      - نوع چاپ: وکس و وکس زرین

                      - سایز: (51×34) میلی متر

                      - تعداد در رول: 3000 عدد

                      - نوع چیدمان: دو ردیفه

                      بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
                       نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)