کشوی پول

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

کشوی پول پوزیفلکس مدل CR-4000

2,650,000  تومان

- تعداد خانه سکه: 8 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 5 عدد

- درگاه ارتباطی: (RJ11)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر

نمایش سریع

كشوي پول اسكار مدل OCH-410 With Bell

2,350,000  تومان

- تعداد خانه سکه: 8 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 4 عدد

- درگاه ارتباطی: پورت (RJ11)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر

نمایش سریع

كشوی پول تايسون مدل Ty-9090

3,500,000  تومان

- تعداد خانه سکه: 4 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 4 عدد

- درگاه ارتباطی: پورت (RJ11)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر

نمایش سریع

کشوی پول ای پوز مدل ECH-460

2,700,000  تومان

- تعداد خانه سکه: 8 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 5 عدد

- درگاه ارتباطی: پورت (RJ11)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر: دارد

نمایش سریع

کشوی پول مدل 4142

1,950,000  تومان

- تعداد خانه سکه: 4 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 5 عدد

- درگاه ارتباطی: پورت (RJ11/RJ12)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر

نمایش سریع

کشوی پول مدل 4142B

2,270,000  تومان

- تعداد خانه سکه: 8 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 5 عدد

- درگاه ارتباطی: پورت (RJ11/RJ12)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر

نمایش سریع

کشوی پول مدل 4043

1,590,000  تومان

- تعداد خانه سکه: 5 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 4 عدد

- درگاه ارتباطی: پورت (RJ11/RJ12)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر

نمایش سریع

کشوی پول زد ای سی مدل ZE50

1,690,000  تومان

- تعداد خانه سکه: 8 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 4 عدد

- درگاه ارتباطی: پورت (RJ11)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر

نمایش سریع

کشوی پول زد ای سی مدل ZE40

1,460,000  تومان

- تعداد خانه سکه: 8 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 4 عدد

- درگاه ارتباطی: پورت (RJ11)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر

نمایش سریع

كشوي پول اسكار مدل OCC-410 With Bell

- تعداد خانه سکه: 8 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 4 عدد

- درگاه ارتباطی: پورت (RJ11)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر

نمایش سریع

کشوی پول ای پوز مدل ECH-410 With Bell

- تعداد خانه سکه: 8 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 4 عدد

- درگاه ارتباطی: پورت (RJ11)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر: دارد

نمایش سریع

کشوی پول EFT-4617 ای پوز

کشوی پول EFT-4617 ای پوز

نمایش سریع

کشوی پول ای پوز مدل ECH-410

- تعداد خانه سکه: 8 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 4 عدد

- درگاه ارتباطی: پورت (RJ11)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر: دارد

نمایش سریع

کشوی پول BC425 بيکسولون

کشوی پول BC425  بيکسولون

نمایش سریع

کشوی پول BCFT بيکسولون

کشوی پول BCFT بيکسولون

نمایش سریع

کشوی پول 4 خانه 420A پروتک

کشوی پول 4 خانه 420A پروتک

نمایش سریع

کشوی پول 5 خانه پروتک

کشوی پول 5 خانه پروتک

نمایش سریع

کشوی پول پوزیفلکس مدل CR-2020

- تعداد خانه سکه: 8 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 6 عدد

- درگاه ارتباطی: پورت (CR)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر

نمایش سریع

کشوی پول زد ای سی مدل ZE410

- تعداد خانه سکه: 2 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 6 عدد

- درگاه ارتباطی: پورت (RJ12)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر

نمایش سریع

کشوی پول زد ای سی مدل ZE510

- تعداد خانه سکه: 2 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 6 عدد

- درگاه ارتباطی: پورت (RJ12)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر

نمایش سریع

کشوی پول زد ای سی مدل ZE410W

- تعداد خانه سکه: 2 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 6 عدد

- درگاه ارتباطی: پورت (RJ11)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر

نمایش سریع

کشوی پول زد ای سی مدل 4P

- تعداد خانه سکه: 4 عدد

- تعداد خانه اسکناس: 8 عدد

- درگاه ارتباطی: پورت (RJ11)

- قابلیت اتصال به فیش پرینتر

بارگذاری  بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)