هد پرینتر

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی قرمز ابی 72

2,600,000  تومان

  نام محصول : HP-72 Cyan-Magenta Dye Printhead
 هد پلاتر72 اچ پی قرمز و آبی روشن با کیفیت مناسب و دمای مناسب برای نگهداری 40 - 60 درجه سانتی گراد میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر مشکی و خاکستری فوتو اچ پی 72

2,600,000  تومان

  نام محصول : HP-72 Gray and Photo black Dye Printhead
 هد پلاتر72 اچ پی خاکستری و مشکی با کیفیت مناسب و دمای مناسب برای نگهداری 40 - 60 درجه سانتی گراد میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی قرمز و آبی 88

2,650,000  تومان

  نام محصول : HP-88  Magenta & Cyan Dye Printhead
 هد پلاتر88 اچ پی قرمز و آبی با کیفیت مناسب که این مدل دارای 4 رنگ در 2 پک است و دمای مناسب برای نگهداری 40 درجه سانتی گراد میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی قرمز و آبی 940

3,400,000  تومان

  نام محصول : HP-940  Magenta & Cyan Dye Printhead
 هد پلاتر940 اچ پی قرمز و آبی با کیفیت مناسب که این مدل دارای 4 رنگ در 2 پک است و دمای مناسب برای نگهداری 40 درجه سانتی گراد میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی زرد و مشکی 940

3,400,000  تومان

  نام محصول : HP-940  Black & Yellow Dye Printhead
 هد پلاتر940 اچ پی زرد و مشکی با کیفیت مناسب که این مدل دارای 4 رنگ در 2 پک است و دمای مناسب برای نگهداری 40 درجه سانتی گراد میباشد

نمایش سریع

کیت هد پلاتر 81 اچ پی

44,000,000  تومان

کیت هد پلاتر 81 اچ پی

شامل شش رنگ مشکی ، آبی ، آبی روشن ، قرمز ، قرمز روشن ، زرد

 

نمایش سریع

کیت هد پلاتر 11 اچ پی

10,000,000  تومان

کیت هد پلاتر 11 اچ پی

شامل چهار رنگ مشکی ، آبی ، قرمز، زرد

 

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی مشکی 81

8,500,000  تومان

  نام محصول : HP-81 Black Dye Printhead
 هد پلاتر81 اچ پی مشکی با کیفیت مناسب و شرکت اچ پی دارای فن اوری های پیشرفته در زمینه فرمول جوهر اختصاصی میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی آبی 81

8,500,000  تومان

  نام محصول : HP-81 Cyan Dye Printhead
 هد پلاتر81 اچ پی ابی با کیفیت مناسب و شرکت اچ پی دارای فن اوری های پیشرفته در زمینه فرمول جوهر اختصاصی میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی قرمز 81

8,500,000  تومان

  نام محصول : HP-81 Magenta Dye Printhead
 هد پلاتر81 اچ پی قرمز با کیفیت مناسب و شرکت اچ پی دارای فن اوری های پیشرفته در زمینه فرمول جوهر اختصاصی میباشد دمای مناسب برای نگهداری 40 - 60 درجه سانتی گراد میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی زرد 81

8,500,000  تومان

  نام محصول : HP-81 Yellow Dye Printhead
 هد پلاتر81 اچ پی زرد با کیفیت مناسب و شرکت اچ پی دارای فن اوری های پیشرفته در زمینه فرمول جوهر اختصاصی میباشد دمای مناسب برای نگهداری 40 - 60 درجه سانتی گراد میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی آبی روشن 81

8,500,000  تومان

  نام محصول : HP-81 Light Cyan Dye Printhead
 هد پلاتر81 اچ پی آبی روشن با کیفیت مناسب و شرکت اچ پی دارای فن اوری های پیشرفته در زمینه فرمول جوهر اختصاصی میباشد دمای مناسب برای نگهداری 40 - 60 درجه سانتی گراد میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی قرمز روشن 81

8,500,000  تومان

  نام محصول : HP-81 Light Magenta Dye Printhead
 هد پلاتر81 اچ پی قرمز روشن با کیفیت مناسب و شرکت اچ پی دارای فن اوری های پیشرفته در زمینه فرمول جوهر اختصاصی میباشد دمای مناسب برای نگهداری 40 - 60 درجه سانتی گراد میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر مشکی مات و زرد اچ پی 72

2,600,000  تومان

  نام محصول : HP-72 Matte Black and Yellow Dye Printhead
 هد پلاتر72 اچ پی مشکی مات و زرد با کیفیت مناسب و دمای مناسب برای نگهداری 40 - 60 درجه سانتی گراد میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر hp-91 قرمز روشن و آبی روشن

4,500,000  تومان

  نام محصول : HP-91 Light Magenta and Light Cyan Dye Printhead
 هد پلاتر91 اچ پی آبی روشن و قرمز روشن با کیفیت مناسب که این مدل دارای 8 رنگ در 4 پک است و دمای مناسب برای نگهداری 40 درجه سانتی گراد میباشد

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی زرد و مشکی 88

2,600,000  تومان

  نام محصول : HP-88  Black & Yellow Dye Printhead
 هد پلاتر88 اچ پی زرد مشکی  با کیفیت مناسب که این مدل دارای 4 رنگ در 2 پک است و دمای مناسب برای نگهداری 40 درجه سانتی گراد میباشد .

نمایش سریع

کیت هد پلاتر 85 اچ پی

کیت هد پلاتر 85 اچ پی

شامل شش رنگ مشکی ، آبی ، آبی روشن ، قرمز ، قرمز روشن ، زرد

 

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی - 91 قرمز و زرد

  نام محصول : HP-91 Magenta and Yellow Dye Printhead
 هد پلاتر91 اچ پی  قرمز  و زرد با کیفیت مناسب که این مدل دارای 8 رنگ در 4 پک است و دمای مناسب برای نگهداری 40 درجه سانتی گراد میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی - 91 مشکی مات و آبی

  نام محصول : HP-91 Matte Black and Cyan Dye Printhead
 هد پلاتر91 اچ پی مشکی مات و آبی با کیفیت مناسب که این مدل دارای 8 رنگ در 4 پک است و دمای مناسب برای نگهداری 40 درجه سانتی گراد میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی - 91 فوتو مشکی و خاکستری روشن

  نام محصول : HP-91 Photo Black and Light Gray Dye Printhead
 هد پلاتر91 اچ پی مشکی فوتو و خاکستری روشن با کیفیت مناسب که این مدل دارای 8 رنگ در 4 پک است و دمای مناسب برای نگهداری 40 درجه سانتی گراد میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی ابی 11

  نام محصول : HP-11 Photo Cyan Dye Printhead
 هد پلاتر11 اچ پی آبی با کیفیت مناسب که این مدل دارای 8 رنگ در 4 پک است و دمای مناسب برای نگهداری 40 درجه سانتی گراد میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی قرمز 11

  نام محصول : HP-11  Magenta Dye Printhead
 هد پلاتر11 اچ پی قرمز با کیفیت مناسب که این مدل دارای 8 رنگ در 4 پک است و دمای مناسب برای نگهداری 40 درجه سانتی گراد میباشد

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی زرد 11

  نام محصول : HP-11  Yellow Dye Printhead
 هد پلاتر11 اچ پی زرد با کیفیت مناسب که این مدل دارای 8 رنگ در 4 پک است و دمای مناسب برای نگهداری 40 درجه سانتی گراد میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی مشکی 11

نام محصول : HP-11  Black Dye Printhead
 هد پلاتر11 اچ پی مشکی با کیفیت مناسب که این مدل دارای 8 رنگ در 4 پک است و دمای مناسب برای نگهداری 40 درجه سانتی گراد میباشد .

نمایش سریع

هد پلاتر اچ پی ابی 85

  نام محصول : HP-85  Cyan Dye Printhead
 هد پلاتر85 اچ پی ابی با کیفیت مناسب که این مدل دارای 6 رنگ هر کدام در پک جدا گانه  است و دمای مناسب برای نگهداری 40 درجه سانتی گراد میباشد .

بارگذاری  بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)