پرده نمایش

نمایش دلخواه:
پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 180x180 سانتی متر
نمایش سریع

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 180x180 سانتی متر

2,430,000  تومان

- نوع پرده نمایش: دستی

- شیوه استفاده پرده: (دیواری/سقفی)

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (180x180) cm

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 300 × 400 سانتی متر
نمایش سریع

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 300 × 400 سانتی متر

21,000,000  تومان

- نوع پرده نمایش: برقی

- شیوه استفاده پرده: آویز سقفی

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (400x300) cm

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 150x150 سانتی متر
نمایش سریع

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 150x150 سانتی متر

2,380,000  تومان

- نوع پرده نمایش: دستی

- شیوه استفاده پرده: (دیواری/سقفی)

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (150x150) cm

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 300x 300 سانتی متر
نمایش سریع

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 300x 300 سانتی متر

6,050,000  تومان

- نوع پرده نمایش: برقی

- شیوه استفاده پرده: آویز سقفی

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (300x300) cm

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ سایز 150x150 سانتی متر
نمایش سریع

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ سایز 150x150 سانتی متر

2,530,000  تومان

- نوع پرده نمایش: پایه دار

- شیوه استفاده پرده: روی پایه

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (150x150) cm

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 250x 250 سانتی متر
نمایش سریع

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 250x 250 سانتی متر

4,800,000  تومان

- نوع پرده نمایش: برقی

- شیوه استفاده پرده: آویز سقفی

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (250x250) cm

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ سایز 250x250 سانتی متر
نمایش سریع

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ سایز 250x250 سانتی متر

4,270,000  تومان

- نوع پرده نمایش: پایه دار

- شیوه استفاده پرده: روی پایه

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (250x250) cm

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ سایز 180x180 سانتی متر
نمایش سریع

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ سایز 180x180 سانتی متر

2,830,000  تومان

- نوع پرده نمایش: پایه دار

- شیوه استفاده پرده: روی پایه

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (180x180) cm

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ سایز 200x200 سانتی متر
نمایش سریع

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ سایز 200x200 سانتی متر

3,400,000  تومان

- نوع پرده نمایش: پایه دار

- شیوه استفاده پرده: روی پایه

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (200x200) cm

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 300x300 سانتی متر
نمایش سریع

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 300x300 سانتی متر

4,680,000  تومان

- نوع پرده نمایش: دستی

- شیوه استفاده پرده: (دیواری/سقفی)

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (300x300) cm

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 180x180 سانتی متر
نمایش سریع

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 180x180 سانتی متر

3,380,000  تومان

- نوع پرده نمایش: برقی

- شیوه استفاده پرده: آویز سقفی

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (180x180) cm

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 200x200 سانتی متر
نمایش سریع

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 200x200 سانتی متر

2,830,000  تومان

- نوع پرده نمایش: دستی

- شیوه استفاده پرده: (دیواری/سقفی)

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (200x200) cm

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 250x250 سانتی متر
نمایش سریع

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 250x250 سانتی متر

3,830,000  تومان

- نوع پرده نمایش: دستی

- شیوه استفاده پرده: (دیواری/سقفی)

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (250x250) cm

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 150x 150 سانتی متر
نمایش سریع

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 150x 150 سانتی متر

3,300,000  تومان

- نوع پرده نمایش: برقی

- شیوه استفاده پرده: آویز سقفی

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (150x150) cm

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 200x 200 سانتی متر
نمایش سریع

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 200x 200 سانتی متر

3,830,000  تومان

- نوع پرده نمایش: برقی

- شیوه استفاده پرده: آویز سقفی

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (200x200) cm

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 400×600
نمایش سریع

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 400×600

- نوع پرده نمایش: برقی

- شیوه استفاده پرده: دیوار/سقفی

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (600x400) cm

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 450 × 600
نمایش سریع

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 450 × 600

- نوع پرده نمایش: برقی

- شیوه استفاده پرده: دیوار/سقفی

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (600x450) cm

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 350×350
نمایش سریع

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 350×350

- نوع پرده نمایش: برقی

- شیوه استفاده پرده: آویز سقفی

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (350x350) cm

پرده نمایش منحنی پروژکتور اسکوپ 100 اینچ
نمایش سریع

پرده نمایش منحنی پروژکتور اسکوپ 100 اینچ

- نوع پرده نمایش: منحنی

- شیوه استفاده پرده: دیواری

- شرکت سازنده: اسکوپ (SCOPE)

- سایز پرده نمایش: 100 اینچ

بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
    نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)