پرده نمایش

نمایش دلخواه:
نمایش سریع

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 180x180 سانتی متر

1,630,000  تومان

- نوع پرده نمایش: دستی

- شیوه استفاده پرده: (دیواری/سقفی)

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (180x180) cm

نمایش سریع

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 180x180 سانتی متر

2,100,000  تومان

- نوع پرده نمایش: برقی

- شیوه استفاده پرده: آویز سقفی

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (180x180) cm

نمایش سریع

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 250x 250 سانتی متر

3,100,000  تومان

- نوع پرده نمایش: برقی

- شیوه استفاده پرده: آویز سقفی

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (250x250) cm

نمایش سریع

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 200x 200 سانتی متر

2,950,000  تومان

- نوع پرده نمایش: برقی

- شیوه استفاده پرده: آویز سقفی

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (200x200) cm

نمایش سریع

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ سایز 250x250 سانتی متر

2,700,000  تومان

- نوع پرده نمایش: پایه دار

- شیوه استفاده پرده: روی پایه

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (250x250) cm

نمایش سریع

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ سایز 180x180 سانتی متر

2,000,000  تومان

- نوع پرده نمایش: پایه دار

- شیوه استفاده پرده: روی پایه

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (180x180) cm

نمایش سریع

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 200x200 سانتی متر

1,750,000  تومان

- نوع پرده نمایش: دستی

- شیوه استفاده پرده: (دیواری/سقفی)

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (200x200) cm

نمایش سریع

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 300x300 سانتی متر

2,750,000  تومان

- نوع پرده نمایش: دستی

- شیوه استفاده پرده: (دیواری/سقفی)

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (300x300) cm

نمایش سریع

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 250x250 سانتی متر

2,180,000  تومان

- نوع پرده نمایش: دستی

- شیوه استفاده پرده: (دیواری/سقفی)

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (250x250) cm

نمایش سریع

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 300x 300 سانتی متر

4,070,000  تومان

- نوع پرده نمایش: برقی

- شیوه استفاده پرده: آویز سقفی

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (300x300) cm

نمایش سریع

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ سایز 200x200 سانتی متر

2,200,000  تومان

- نوع پرده نمایش: پایه دار

- شیوه استفاده پرده: روی پایه

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (200x200) cm

نمایش سریع

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 450 × 600

44,000,000  تومان

- نوع پرده نمایش: برقی

- شیوه استفاده پرده: دیوار/سقفی

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (600x450) cm

نمایش سریع

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 300 × 400 سانتی متر

13,800,000  تومان

- نوع پرده نمایش: برقی

- شیوه استفاده پرده: آویز سقفی

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (400x300) cm

نمایش سریع

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 150x150 سانتی متر

- نوع پرده نمایش: دستی

- شیوه استفاده پرده: (دیواری/سقفی)

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (150x150) cm

نمایش سریع

پرده نمایش پایه دار پروژکتور اسکوپ سایز 150x150 سانتی متر

- نوع پرده نمایش: پایه دار

- شیوه استفاده پرده: روی پایه

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (150x150) cm

نمایش سریع

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ پارچه عالی سایز 150x 150 سانتی متر

- نوع پرده نمایش: برقی

- شیوه استفاده پرده: آویز سقفی

- نوع پارچه: فایبرگلاس ضد چروک

- سایز پرده نمایش: (150x150) cm

بارگذاری  بیشتر در حال بارگذاری ...
نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)