بالاترین امتیاز

فنر مارپیچی فلزی

فنر مارپیچی فلزی به منظور استفاده در دستگاه صحافی در سایزهای مختلف در این بخش ارائه شده است. این فنرها علاوه بر دستگاه صحافی فنر مارپیچی فلزی در دستگاههای دوکاره نیز مورد استفاده قرار می گیرند. فنر مارپیچی فلزی حالت شکل پذیرتری برای جزوه سیمی شده ایجاد می کند.

فنر مارپیچی فلزی

  • محصولات پرفروش
  • محصولات جدید
  • محصولات محبوب