فنر دوبل فلزی

نمایش دلخواه:
فنر دوبل فلزی سایز 7.9 میلی متری
نمایش سریع

فنر دوبل فلزی سایز 7.9 میلی متری

350,000  تومان

- جنس و نوع فنر: دوبل فلزی

- تعداد در هر بسته : 100 عدد

- حداکثر صحافی : 40 برگ

- رنگ بندی : سفید و مشکی

فنر دوبل فلزی سایز 11.1 میلی متری
نمایش سریع

فنر دوبل فلزی سایز 11.1 میلی متری

470,000  تومان

- جنس و نوع فنر: دوبل فلزی

- تعداد در هر بسته : 100 عدد

- حداکثر صحافی : 80 برگ

- رنگ بندی : سفید و مشکی

فنر دوبل فلزی سایز 14.3 میلی متری
نمایش سریع

فنر دوبل فلزی سایز 14.3 میلی متری

390,000  تومان

- جنس و نوع فنر: دوبل فلزی

- تعداد در هر بسته : 100 عدد

- حداکثر صحافی : 130 برگ

- رنگ بندی : سفید و مشکی

فنر دوبل فلزی سایز 12.7 میلی متری
نمایش سریع

فنر دوبل فلزی سایز 12.7 میلی متری

490,000  تومان

- جنس و نوع فنر: دوبل فلزی

- تعداد در هر بسته : 100 عدد

- حداکثر صحافی : 100 برگ

- رنگ بندی : سفید و مشکی

فنر دوبل فلزی سایز 6.4 میلی متری
نمایش سریع

فنر دوبل فلزی سایز 6.4 میلی متری

- جنس و نوع فنر: دوبل فلزی

- تعداد در هر بسته : 100 عدد

- حداکثر تعداد سیمی : 20 برگ

- رنگ بندی : سفید و مشکی

فنر دوبل فلزی سایز 9.5 میلی متری
نمایش سریع

فنر دوبل فلزی سایز 9.5 میلی متری

- جنس و نوع فنر: دوبل فلزی

- تعداد در هر بسته : 100 عدد

- حداکثر صحافی : 60 برگ

- رنگ بندی : سفید و مشکی

بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
    نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)