کاغذ سمی گلاسه

نمایش دلخواه:
کاغذ سمی گلاسه (ساتین) بایتک سایز 10x15 وزن 260 گرم 100 برگ
نمایش سریع

کاغذ سمی گلاسه (ساتین) بایتک سایز 10x15 وزن 260 گرم 100 برگ

- سایز کاغذ: 4R

- وزن کاغذ: 260 گرم

- جنس کاغذ: سمی گلاسه

- تعداد در بسته: 100 برگ

کاغذ سمی گلاسه (ساتین) بایتک سایز A3 وزن 260 گرم 20 برگ
نمایش سریع

کاغذ سمی گلاسه (ساتین) بایتک سایز A3 وزن 260 گرم 20 برگ

- سایز کاغذ: A3

- وزن کاغذ: 260 گرم

- جنس کاغذ: سمی گلاسه

- تعداد در بسته: 20 برگ

کاغذ سمی گلاسه (ساتین) بایتک سایز 13x18 وزن 260 گرم 50 برگ
نمایش سریع

کاغذ سمی گلاسه (ساتین) بایتک سایز 13x18 وزن 260 گرم 50 برگ

- سایز کاغذ: 5R

- وزن کاغذ: 260 گرم

- جنس کاغذ: سمی گلاسه

- تعداد در بسته: 50 برگ

کاغذ سمی گلاسه (ساتین) بایتک سایز A4 وزن 260 گرم 20 برگ
نمایش سریع

کاغذ سمی گلاسه (ساتین) بایتک سایز A4 وزن 260 گرم 20 برگ

- سایز کاغذ: A4

- وزن کاغذ: 260 گرم

- جنس کاغذ: سمی گلاسه

- تعداد در بسته: 20 برگ

کاغذ سمی گلاسه (ساتین) بایتک سایز 15x20 وزن 260 گرم 50 برگ
نمایش سریع

کاغذ سمی گلاسه (ساتین) بایتک سایز 15x20 وزن 260 گرم 50 برگ

- سایز کاغذ: 6R

- وزن کاغذ: 260 گرم

- جنس کاغذ: سمی گلاسه

- تعداد در بسته: 50 برگ

بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
    نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)