تلسکوپ

نمایش دلخواه:
تلسکوپ دریسکو مدل F60900
نمایش سریع

تلسکوپ دریسکو مدل F60900

- نوع مقر: سمتی ارتفاعی

- نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک

- قطر دهانه: 60 میلی متر

- فاصله کانونی: 900 میلی متر

تلسکوپ دریسکو مدل F76700
نمایش سریع

تلسکوپ دریسکو مدل F76700

- نوع مقر: سمتی ارتفاعی

- نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی

- قطر دهانه: 76 میلی متر

- فاصله کانونی: 700 میلی متر

تلسکوپ دریسکو مدل F60700
نمایش سریع

تلسکوپ دریسکو مدل F60700

- نوع مقر: سمتی ارتفاعی

- نوع اپتیک: شکستی آکروماتیک

- قطر دهانه: 60 میلی متر

- فاصله کانونی: 700 میلی متر

تلسکوپ دریسکو مدل F36050
نمایش سریع

تلسکوپ دریسکو مدل F36050

- نوع مقر: سمتی ارتفاعی

- نوع اپتیک: بازتابی-نیوتونی

- قطر دهانه: 50 میلی متر

- فاصله کانونی: 360 میلی متر

بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
    نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)