کابل افزایش طول صدا

نمایش دلخواه:
کابل افزایش طول 3.5 میلی متری صدا وی نت مدل AF-AU طول 1.5 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول 3.5 میلی متری صدا وی نت مدل AF-AU طول 1.5 متر

- نوع کابل: (افزایش طول صدا)

- طول (متراژ) کابل: 1.5 متر

- دارای کانکتور طلایی رنگ

- پشتیبانی از قابلیت ضد نویز

کابل افزایش طول AUX وی نت مدل V-S1 طول 1.5 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول AUX وی نت مدل V-S1 طول 1.5 متر

- نوع کابل: (افزایش طول صدا)

- طول (متراژ) کابل: 1.5 متر

- دارای کانکتور طلایی رنگ

- پشتیبانی از قابلیت ضد نویز

کابل افزایش طول صدا کی نت پلاس مدل KP-C1002 طول 1.5 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول صدا کی نت پلاس مدل KP-C1002 طول 1.5 متر

- نوع کابل: (افزایش طول صدا)

- طول (متراژ) کابل: 1.5 متر

- دارای کانکتور طلای (24K)

- پشتیبانی از قابلیت ضد نویز

کابل افزایش طول صدا کی نت پلاس مدل KP-C1003 طول 3 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول صدا کی نت پلاس مدل KP-C1003 طول 3 متر

- نوع کابل: (افزایش طول صدا)

- طول (متراژ) کابل: 3 متر

- دارای کانکتور طلای (24K)

- پشتیبانی از قابلیت ضد نویز

کابل افزایش طول صدا کی نت پلاس مدل KP-C1004 طول 5 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول صدا کی نت پلاس مدل KP-C1004 طول 5 متر

- نوع کابل: (افزایش طول صدا)

- طول (متراژ) کابل: 5 متر

- دارای کانکتور طلای (24K)

- پشتیبانی از قابلیت ضد نویز

کابل افزایش طول صدا AUX مدل KP-C1012 به طول 1.2 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول صدا AUX مدل KP-C1012 به طول 1.2 متر

- نوع کابل: (افزایش طول صدا)

- طول (متراژ) کابل: 1.2 متر

- پوشش کانکتور فلزی متال

- پشتیبانی از قابلیت ضد نویز

کابل افزایش طول 3.5 میلی متری صدا وی نت مدل VN15 طول 1.5 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول 3.5 میلی متری صدا وی نت مدل VN15 طول 1.5 متر

- نوع کابل: (افزایش طول صدا)

- طول (متراژ) کابل: 1.5 متر

- دارای کانکتور طلایی رنگ

- پشتیبانی از قابلیت ضد نویز

کابل افزایش طول AUX وی نت مدل VN30 طول 3 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول AUX وی نت مدل VN30 طول 3 متر

- نوع کابل: (افزایش طول صدا)

- طول (متراژ) کابل: 3 متر

- دارای کانکتور طلایی رنگ

- پشتیبانی از قابلیت ضد نویز

کابل افزایش طول 3.5 میلی متری صدا وی نت مدل VN50 طول 5 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول 3.5 میلی متری صدا وی نت مدل VN50 طول 5 متر

- نوع کابل: (افزایش طول صدا)

- طول (متراژ) کابل: 5 متر

- دارای کانکتور طلایی رنگ

- پشتیبانی از قابلیت ضد نویز

بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
    نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)