رول لمینیت سرد

نمایش دلخواه:
رول لمینیت سرد ماسه ای 80 میکرون عرض 106.7
نمایش سریع

  رول لمینیت سرد ماسه ای 80 میکرون عرض 106.7

  - نوع رول: لمینت سرد

  - متراژ رول: 50 متر

  - ضخامت رول: 80 میکرون

  - عرض رول: 106.7 سانتی متر

  رول لمینیت سرد براق 70 میکرون عرض 106.7
  نمایش سریع

   رول لمینیت سرد براق 70 میکرون عرض 106.7

   - نوع رول: لمینت سرد

   - متراژ رول: 50 متر

   - ضخامت رول: 70 میکرون

   - عرض رول: 106.7 سانتی متر

   رول لمینیت سرد ماسه ای 80 میکرون عرض 91.4
   نمایش سریع

    رول لمینیت سرد ماسه ای 80 میکرون عرض 91.4

    - نوع رول: لمینت سرد

    - متراژ رول: 50 متر

    - ضخامت رول: 80 میکرون

    - عرض رول: 91.4 سانتی متر

    رول لمینیت سرد ماسه ای 80 میکرون عرض 152.4
    نمایش سریع

     رول لمینیت سرد ماسه ای 80 میکرون عرض 152.4

     - نوع رول: لمینت سرد

     - متراژ رول: 50 متر

     - ضخامت رول: 80 میکرون

     - عرض رول: 152.4 سانتی متر

     رول لمینیت سرد براق 50 میکرون عرض 106.7
     نمایش سریع

      رول لمینیت سرد براق 50 میکرون عرض 106.7

      - نوع رول: لمینت سرد

      - متراژ رول: 50 متر

      - ضخامت رول: 50 میکرون

      - عرض رول: 106.7 سانتی متر

      رول لمینیت سرد براق 50 میکرون عرض 127
      نمایش سریع

       رول لمینیت سرد براق 50 میکرون عرض 127

       - نوع رول: لمینت سرد

       - متراژ رول: 50 متر

       - ضخامت رول: 50 میکرون

       - عرض رول: 127 سانتی متر

       رول لمینیت سرد براق 50 میکرون عرض 152
       نمایش سریع

        رول لمینیت سرد براق 50 میکرون عرض 152

        - نوع رول: لمینت سرد

        - متراژ رول: 50 متر

        - ضخامت رول: 50 میکرون

        - عرض رول: 152 سانتی متر

        رول لمینیت سرد ماسه ای 50 میکرون عرض 127
        نمایش سریع

         رول لمینیت سرد ماسه ای 50 میکرون عرض 127

         - نوع رول: لمینت سرد

         - متراژ رول: 50 متر

         - ضخامت رول: 50 میکرون

         - عرض رول: 127 سانتی متر

         رول لمینیت سرد ماسه ای 50 میکرون عرض 152
         نمایش سریع

          رول لمینیت سرد ماسه ای 50 میکرون عرض 152

          - نوع رول: لمینت سرد

          - متراژ رول: 50 متر

          - ضخامت رول: 50 میکرون

          - عرض رول: 152 سانتی متر

          رول لمینیت سرد ماسه ای 50 میکرون عرض 106.7
          نمایش سریع

           رول لمینیت سرد ماسه ای 50 میکرون عرض 106.7

           - نوع رول: لمینت سرد

           - متراژ رول: 50 متر

           - ضخامت رول: 50 میکرون

           - عرض رول: 106.7 سانتی متر

           رول لمینیت سرد براق 70 میکرون عرض 127
           نمایش سریع

            رول لمینیت سرد براق 70 میکرون عرض 127

            - نوع رول: لمینت سرد

            - متراژ رول: 50 متر

            - ضخامت رول: 70 میکرون

            - عرض رول: 127 سانتی متر

            رول لمینیت سرد ماسه ای 80 میکرون عرض 127
            نمایش سریع

             رول لمینیت سرد ماسه ای 80 میکرون عرض 127

             - نوع رول: لمینت سرد

             - متراژ رول: 50 متر

             - ضخامت رول: 80 میکرون

             - عرض رول: 127 سانتی متر

             رول لمینیت سرد براق 80 میکرون عرض 91.4
             نمایش سریع

              رول لمینیت سرد براق 80 میکرون عرض 91.4

              - نوع رول: لمینت سرد

              - متراژ رول: 50 متر

              - ضخامت رول: 80 میکرون

              - عرض رول: 91.4 سانتی متر

              رول لمینیت سرد چرمی 80 میکرون عرض 127
              نمایش سریع

               رول لمینیت سرد چرمی 80 میکرون عرض 127

               - نوع رول: لمینت سرد

               - متراژ رول: 50 متر

               - ضخامت رول: 80 میکرون

               - عرض رول: 127 سانتی متر

               رول لمینیت سرد براق 80 میکرون عرض 152
               نمایش سریع

                رول لمینیت سرد براق 80 میکرون عرض 152

                - نوع رول: لمینت سرد

                - متراژ رول: 50 متر

                - ضخامت رول: 80 میکرون

                - عرض رول: 152.4 سانتی متر

                رول لمینیت سرد چرمی 80 میکرون عرض 106.7
                نمایش سریع

                 رول لمینیت سرد چرمی 80 میکرون عرض 106.7

                 - نوع رول: لمینت سرد

                 - متراژ رول: 50 متر

                 - ضخامت رول: 80 میکرون

                 - عرض رول: 106.7 سانتی متر

                 رول لمینیت سه بعدی 80 میکرون عرض 106.7
                 نمایش سریع

                  رول لمینیت سه بعدی 80 میکرون عرض 106.7

                  - نوع رول: لمینت سرد

                  - متراژ رول: 50 متر

                  - ضخامت رول: 80 میکرون

                  - عرض رول: 106.7 سانتی متر

                  رول لمینیت سه بعدی 80 میکرون عرض 127
                  نمایش سریع

                   رول لمینیت سه بعدی 80 میکرون عرض 127

                   - نوع رول: لمینت سرد

                   - متراژ رول: 50 متر

                   - ضخامت رول: 80 میکرون

                   - عرض رول: 127 سانتی متر

                   رول لمینیت سرد اکلیلی 100 میکرون عرض 127
                   نمایش سریع

                    رول لمینیت سرد اکلیلی 100 میکرون عرض 127

                    - نوع رول: لمینت سرد

                    - متراژ رول: 50 متر

                    - ضخامت رول: 100 میکرون

                    - عرض رول: 127 سانتی متر

                    رول لمینیت سرد براق 50 میکرون عرض 91.4
                    نمایش سریع

                     رول لمینیت سرد براق 50 میکرون عرض 91.4

                     - نوع رول: لمینت سرد

                     - متراژ رول: 50 متر

                     - ضخامت رول: 50 میکرون

                     - عرض رول: 91.4 سانتی متر

                     رول لمینیت سرد چرمی 100 میکرون عرض 63
                     نمایش سریع

                      رول لمینیت سرد چرمی 100 میکرون عرض 63

                      - نوع رول: لمینت سرد

                      - متراژ رول: 30 متر

                      - ضخامت رول: 100 میکرون

                      - عرض رول: 63 سانتی متر

                      رول لمینیت سرد چرمی 100 میکرون عرض 127
                      نمایش سریع

                       رول لمینیت سرد چرمی 100 میکرون عرض 127

                       - نوع رول: لمینت سرد

                       - متراژ رول: 30 متر

                       - ضخامت رول: 100 میکرون

                       - عرض رول: 127 سانتی متر

                       بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
                        نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)