رول فتوگلاسه

نمایش دلخواه:
رول فتوگلاسه 180 گرم عرض 106.7 سانتی متر
نمایش سریع

  رول فتوگلاسه 180 گرم عرض 106.7 سانتی متر

  1,850,000  تومان

  - نوع کاغذ: فتوگلاسه

  - گرماژ کاغذ: 180 گرم

  - عرض رول: 106.7 سانتی متر

  - متراژ: 30 متر

  رول فتوگلاسه 130 گرم عرض 106.7 سانتیمتر
  نمایش سریع

  رول فتوگلاسه 130 گرم عرض 106.7 سانتیمتر

  1,600,000  تومان

  - نوع کاغذ: فتوگلاسه

  - گرماژ کاغذ: 130 گرم

  - عرض رول: 106.7 سانتی متر

  - متراژ: 30 متر

  رول فتوگلاسه 150 گرم عرض 106.7 سانتیمتر
  نمایش سریع

   رول فتوگلاسه 150 گرم عرض 106.7 سانتیمتر

   1,700,000  تومان

   - نوع کاغذ: فتوگلاسه

   - گرماژ کاغذ: 150 گرم

   - عرض رول: 106.7 سانتی متر

   - متراژ: 30 متر

   رول فتوگلاسه 180 گرم عرض 91.4 سانتی متر
   نمایش سریع

    رول فتوگلاسه 180 گرم عرض 91.4 سانتی متر

    - نوع کاغذ: فتوگلاسه

    - گرماژ کاغذ: 180 گرم

    - عرض رول: 91.4 سانتی متر

    - متراژ: 30 متر

    رول فتوگلاسه 200 گرم عرض 106.7 سانتی متر
    نمایش سریع

     رول فتوگلاسه 200 گرم عرض 106.7 سانتی متر

     - نوع کاغذ: فتوگلاسه

     - گرماژ کاغذ: 200 گرم

     - عرض رول: 106.7 سانتی متر

     - متراژ: 28 متر

     رول فتوگلاسه 270 گرم عرض 106.7 - Xerox
     نمایش سریع

      رول فتوگلاسه 270 گرم عرض 106.7 - Xerox

      - نوع کاغذ: فتوگلاسه

      - گرماژ کاغذ: 270 گرم

      - عرض رول: 106.7 سانتی متر

      - متراژ: 30 متر

      رول فتوگلاسه 130 گرم عرض 91.4 سانتی متر
      نمایش سریع

       رول فتوگلاسه 130 گرم عرض 91.4 سانتی متر

       - نوع کاغذ: فتوگلاسه

       - گرماژ کاغذ: 130 گرم

       - عرض رول: 91.4 سانتی متر

       - متراژ: 30 متر

       رول فتوگلاسه 220 گرم عرض 91.4 - Viuna
       نمایش سریع

        رول فتوگلاسه 220 گرم عرض 91.4 - Viuna

        - نوع کاغذ: فتوگلاسه

        - گرماژ کاغذ: 220 گرم

        - عرض رول: 91.4 سانتی متر

        - متراژ: 30 متر

        رول فتوگلاسه 212 گرم عرض 106.7 - NovaJet
        نمایش سریع

         رول فتوگلاسه 212 گرم عرض 106.7 - NovaJet

         - نوع کاغذ: فتوگلاسه

         - گرماژ کاغذ: 212 گرم

         - عرض رول: 106.7 سانتی متر

         - متراژ: 30 متر

         رول فتوگلاسه 260 گرم ضد آب عرض 61 - Axon
         نمایش سریع

          رول فتوگلاسه 260 گرم ضد آب عرض 61 - Axon

          - نوع کاغذ: فتوگلاسه

          - گرماژ کاغذ: 260 گرم

          - عرض رول: 61 سانتی متر

          - متراژ: 20 متر

          رول فتوگلاسه 260 گرم ضد آب عرض 91.4 - Axon
          نمایش سریع

           رول فتوگلاسه 260 گرم ضد آب عرض 91.4 - Axon

           - نوع کاغذ: فتوگلاسه

           - گرماژ کاغذ: 260 گرم

           - عرض رول: 91.4 سانتی متر

           - متراژ: 20 متر

           رول فتوگلاسه 260 گرم ضد آب عرض 106.7 - Axon
           نمایش سریع

            رول فتوگلاسه 260 گرم ضد آب عرض 106.7 - Axon

            - نوع کاغذ: فتوگلاسه

            - گرماژ کاغذ: 260 گرم

            - عرض رول: 106.7 سانتی متر

            - متراژ: 20 متر

            رول فتوگلاسه 230 گرم عرض 91.4 سانتی متر
            نمایش سریع

             رول فتوگلاسه 230 گرم عرض 91.4 سانتی متر

             - نوع کاغذ: فتوگلاسه

             - گرماژ کاغذ: 230 گرم

             - عرض رول: 91.4 سانتی متر

             - متراژ: 30 متر

             رول فتوگلاسه 220 گرم عرض 106.7 - Viuna
             نمایش سریع

              رول فتوگلاسه 220 گرم عرض 106.7 - Viuna

              - نوع کاغذ: فتوگلاسه

              - گرماژ کاغذ: 220 گرم

              - عرض رول: 106.7 سانتی متر

              - متراژ: 30 متر

              رول فتوگلاسه 230 گرم عرض 106.7 سانتی متر
              نمایش سریع

               رول فتوگلاسه 230 گرم عرض 106.7 سانتی متر

               - نوع کاغذ: فتوگلاسه

               - گرماژ کاغذ: 230 گرم

               - عرض رول: 106.7 سانتی متر

               - متراژ: 30 متر

               فتوگلاسه 230 گرم پشت پلاستیک عرض 106.7 سانتی متر
               نمایش سریع

                فتوگلاسه 230 گرم پشت پلاستیک عرض 106.7 سانتی متر

                - نوع کاغذ: فتوگلاسه

                - گرماژ کاغذ: 230 گرم

                - عرض رول: 106.7 سانتی متر

                - متراژ: 35 متر

                رول فتوگلاسه 200 گرم عرض 91.4 سانتی متر
                نمایش سریع

                 رول فتوگلاسه 200 گرم عرض 91.4 سانتی متر

                 - نوع کاغذ: فتوگلاسه

                 - گرماژ کاغذ: 200 گرم

                 - عرض رول: 91.4 سانتی متر

                 - متراژ: 30 متر

                 رول فتوگلاسه 260 گرم عرض 61 - BiTech
                 نمایش سریع

                  رول فتوگلاسه 260 گرم عرض 61 - BiTech

                  - نوع کاغذ: فتوگلاسه

                  - گرماژ کاغذ: 260 گرم

                  - عرض رول: 61 سانتی متر

                  - متراژ: 30 متر

                  رول فتوگلاسه 260 گرم عرض 71 - BiTech
                  نمایش سریع

                   رول فتوگلاسه 260 گرم عرض 71 - BiTech

                   - نوع کاغذ: فتوگلاسه

                   - گرماژ کاغذ: 260 گرم

                   - عرض رول: 71 سانتی متر

                   - متراژ: 30 متر

                   رول فتوگلاسه 260 گرم عرض 91.4 - BiTech
                   نمایش سریع

                    رول فتوگلاسه 260 گرم عرض 91.4 - BiTech

                    - نوع کاغذ: فتوگلاسه

                    - گرماژ کاغذ: 260 گرم

                    - عرض رول: 91.4 سانتی متر

                    - متراژ: 30 متر

                    رول فتوگلاسه 260 گرم عرض 112 - BiTech
                    نمایش سریع

                     رول فتوگلاسه 260 گرم عرض 112 - BiTech

                     - نوع کاغذ: فتوگلاسه

                     - گرماژ کاغذ: 260 گرم

                     - عرض رول: 112 سانتی متر

                     - متراژ: 30 متر

                     رول فتوگلاسه 210 گرم عرض 91.4 سانتی متر
                     نمایش سریع

                      رول فتوگلاسه 210 گرم عرض 91.4 سانتی متر

                      - نوع کاغذ: فتوگلاسه

                      - گرماژ کاغذ: 210 گرم

                      - عرض رول: 91.4 سانتی متر

                      - متراژ: 30 متر

                      رول فتوگلاسه 150 گرم عرض 91.4 سانتیمتر
                      نمایش سریع

                       رول فتوگلاسه 150 گرم عرض 91.4 سانتیمتر

                       - نوع کاغذ: فتوگلاسه

                       - گرماژ کاغذ: 150 گرم

                       - عرض رول: 91.4 سانتی متر

                       - متراژ: 30 متر

                       رول فتوگلاسه 260 گرم عرض 106.7 سانتی متر
                       نمایش سریع

                        رول فتوگلاسه 260 گرم عرض 106.7 سانتی متر

                        - نوع کاغذ: فتوگلاسه

                        - گرماژ کاغذ: 260 گرم

                        - عرض رول: 106.7 سانتی متر

                        - متراژ: 30 متر

                        بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
                         نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)