رول تحریر

نمایش دلخواه:
رول تحریر عرض 106 سانتیمتر 45 متری
نمایش سریع

رول تحریر عرض 106 سانتیمتر 45 متری

390,000  تومان

- نوع کاغذ: تحریر

- گرماژ کاغذ: 80 گرم

- عرض رول: 42 اینچ

- متراژ: 45 متر

رول تحریر عرض 60 سانتیمتر 45 متری
نمایش سریع

رول تحریر عرض 60 سانتیمتر 45 متری

290,000  تومان

- نوع کاغذ: تحریر

- گرماژ کاغذ: 80 گرم

- عرض رول: 24 اینچ

- متراژ: 45 متر

رول تحریر عرض 91/4 سانتیمتر 45 متری
نمایش سریع

رول تحریر عرض 91/4 سانتیمتر 45 متری

360,000  تومان

- نوع کاغذ: تحریر

- گرماژ کاغذ: 80 گرم

- عرض رول: 90 سانتی متر

- متراژ: 45 متر

رول تحریر عرض 45 سانتیمتر 45 متری
نمایش سریع

رول تحریر عرض 45 سانتیمتر 45 متری

- نوع کاغذ: تحریر

- گرماژ کاغذ: 80 گرم

- عرض رول: 45 سانتی متر

- متراژ: 45 متر

رول تحریر عرض 60 سانتیمتر 100 متری مخصوص پلاتر لیزری OCE
نمایش سریع

رول تحریر عرض 60 سانتیمتر 100 متری مخصوص پلاتر لیزری OCE

- نوع کاغذ: تحریر

- گرماژ کاغذ: 80 گرم

- عرض رول: 60 سانتی متر

- متراژ: 100 متر

رول تحریر عرض 91.4 سانتیمتر 150 متری مخصوص پلاتر لیزری OCE
نمایش سریع

رول تحریر عرض 91.4 سانتیمتر 150 متری مخصوص پلاتر لیزری OCE

- نوع کاغذ: تحریر

- گرماژ کاغذ: 80 گرم

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 150 متر

رول تحریر عرض 91.4 سانتیمتر 100 متری مخصوص پلاتر لیزری OCE
نمایش سریع

رول تحریر عرض 91.4 سانتیمتر 100 متری مخصوص پلاتر لیزری OCE

- نوع کاغذ: تحریر

- گرماژ کاغذ: 80 گرم

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 100 متر

رول تحریر عرض 60 سانتیمتر 75 متری مخصوص پلاتر لیزری OCE
نمایش سریع

رول تحریر عرض 60 سانتیمتر 75 متری مخصوص پلاتر لیزری OCE

- نوع کاغذ: تحریر

- گرماژ کاغذ: 80 گرم

- عرض رول: 60 سانتی متر

- متراژ: 75 متر

رول تحریر عرض 91.4 سانتیمتر 75 متری مخصوص پلاتر لیزری OCE
نمایش سریع

رول تحریر عرض 91.4 سانتیمتر 75 متری مخصوص پلاتر لیزری OCE

- نوع کاغذ: تحریر

- گرماژ کاغذ: 80 گرم

- عرض رول: 91.4 سانتی متر

- متراژ: 75 متر

بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
    نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)