هارد دیسک اکسترنال

نمایش دلخواه:
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport ظرفیت 4 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport ظرفیت 4 ترابایت

6,500,000  تومان

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 4 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.0

هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD650 ظرفیت 2 ترابایت
نمایش سریع

هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD650 ظرفیت 2 ترابایت

5,000,000  تومان

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 2 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 2.0/3.0

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport WDBYFT0020B ظرفیت 2 ترابایت
نمایش سریع

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport WDBYFT0020B ظرفیت 2 ترابایت

4,500,000  تومان

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 2 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.0

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport WDBYvg0010BBK-WESN ظرفیت 1 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport WDBYvg0010BBK-WESN ظرفیت 1 ترابایت

3,580,000  تومان

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 1 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.0

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 6 ترابایت
نمایش سریع

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 6 ترابایت

9,000,000  تومان

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 6 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.0

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport WDBYFT0040B ظرفیت 4 ترابایت
نمایش سریع

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport WDBYFT0040B ظرفیت 4 ترابایت

6,550,000  تومان

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 4 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.0

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport WDBYNN0010B ظرفیت 1 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport WDBYNN0010B ظرفیت 1 ترابایت

3,750,000  تومان

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 1 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.0

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport WDBPKJ0040BBK-WESN ظرفیت 4 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport WDBPKJ0040BBK-WESN ظرفیت 4 ترابایت

6,900,000  تومان

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 4 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.0

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 8 ترابایت
نمایش سریع

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 8 ترابایت

11,300,000  تومان

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 8 ترابایت

- نوع حافظه: دسکتاپ

- نوع رابط: USB 3.0

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل Elements ظرفیت 2 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل Elements ظرفیت 2 ترابایت

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 2 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.0/2.0

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A66 ظرفیت 5 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A66 ظرفیت 5 ترابایت

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 5 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 2.0/3.0

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل Elements ظرفیت 1 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل Elements ظرفیت 1 ترابایت

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 1 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.0/2.0

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A66 ظرفیت 4 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A66 ظرفیت 4 ترابایت

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 4 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 2.0/3.0

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport WDBS4B0020BBK ظرفیت 2 ترابایت
نمایش سریع

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport WDBS4B0020BBK ظرفیت 2 ترابایت

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 2 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.0

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A66 ظرفیت 2 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A66 ظرفیت 2 ترابایت

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 2 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 2.0/3.0

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A66 ظرفیت 1 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A66 ظرفیت 1 ترابایت

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 1 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.2

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport WDBYvg0020BBK-WESN ظرفیت 2 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport WDBYvg0020BBK-WESN ظرفیت 2 ترابایت

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 2 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.0

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A62 ظرفیت 1 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A62 ظرفیت 1 ترابایت

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 1 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.1

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A62 ظرفیت 2 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A62 ظرفیت 2 ترابایت

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 2 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.1

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A62 ظرفیت 4 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A62 ظرفیت 4 ترابایت

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 4 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.1

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A62 ظرفیت 5 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A62 ظرفیت 5 ترابایت

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 5 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.1

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 10 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 10 ترابایت

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 10 ترابایت

- نوع حافظه: دسکتاپ

- نوع رابط: USB 3.0

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 4 ترابایت
نمایش سریع

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 4 ترابایت

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 4 ترابایت

- نوع حافظه: دسکتاپ

- نوع رابط: USB 3.0

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport ظرفیت 2 ترابایت
نمایش سریع

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport ظرفیت 2 ترابایت

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 2 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 3.0

هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD650 ظرفیت 4 ترابایت
نمایش سریع

هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD650 ظرفیت 4 ترابایت

- نوع اتصال: باسیم

- ظرفیت: 4 ترابایت

- نوع حافظه: قابل حمل

- نوع رابط: USB 2.0/3.0

بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
    نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)