تابلو اعلانات معمولی

نمایش دلخواه:
تابلو اعلانات معمولی طرح پارسیان سایز 50x70
نمایش سریع

تابلو اعلانات معمولی طرح پارسیان سایز 50x70

550,000  تومان

- نوع تابلو: ساده

- دارای قاب آلومینیومی

- روکش پارچه جيرو يا مخمل

- قلاب برای نصب تابلو اعلانات روی دیوار

تابلو اعلانات معمولی طرح پارسیان سایز 60x90
نمایش سریع

تابلو اعلانات معمولی طرح پارسیان سایز 60x90

585,000  تومان

- نوع تابلو: ساده

- دارای قاب آلومینیومی

- روکش پارچه جيرو يا مخمل

- قلاب برای نصب تابلو اعلانات روی دیوار

تابلو اعلانات معمولی طرح پارسیان سایز 100x80
نمایش سریع

تابلو اعلانات معمولی طرح پارسیان سایز 100x80

1,000,000  تومان

- نوع تابلو: ساده

- دارای قاب آلومینیومی

- روکش پارچه جيرو يا مخمل

- قلاب برای نصب تابلو اعلانات روی دیوار

تابلو اعلانات معمولی طرح پارسیان سایز 90x120
نمایش سریع

تابلو اعلانات معمولی طرح پارسیان سایز 90x120

1,970,000  تومان

- نوع تابلو: ساده

- دارای قاب آلومینیومی

- روکش پارچه جيرو يا مخمل

- قلاب برای نصب تابلو اعلانات روی دیوار

تابلو اعلانات معمولی طرح پارسیان سایز 90x170
نمایش سریع

تابلو اعلانات معمولی طرح پارسیان سایز 90x170

2,350,000  تومان

- نوع تابلو: ساده

- دارای قاب آلومینیومی

- روکش پارچه جيرو يا مخمل

- قلاب برای نصب تابلو اعلانات روی دیوار

تابلو اعلانات معمولی طرح پارسیان سایز 100x200
نمایش سریع

تابلو اعلانات معمولی طرح پارسیان سایز 100x200

2,750,000  تومان

- نوع تابلو: ساده

- دارای قاب آلومینیومی

- روکش پارچه جيرو يا مخمل

- قلاب برای نصب تابلو اعلانات روی دیوار

تابلو اعلانات معمولی طرح پارسیان سایز 120x220
نمایش سریع

تابلو اعلانات معمولی طرح پارسیان سایز 120x220

3,100,000  تومان

- نوع تابلو: ساده

- دارای قاب آلومینیومی

- روکش پارچه جيرو يا مخمل

- قلاب برای نصب تابلو اعلانات روی دیوار

تابلو اعلانات 50_70
نمایش سریع

تابلو اعلانات 50_70

690,000  تومان

دارای فریم فلزی

بدون شیشه

تابلو اعلانات 60_90
نمایش سریع

تابلو اعلانات 60_90

1,200,000  تومان

دارای فریم فلزی

بدون شیشه

تابلو اعلانات 90_120
نمایش سریع

تابلو اعلانات 90_120

1,550,000  تومان

دارای فریم فلزی

بدون شیشه

تابلو اعلانات100_200
نمایش سریع

تابلو اعلانات100_200

2,150,000  تومان

دارای فریم فلزی

بدون شیشه

تابلو اعلانات 80_100
نمایش سریع

تابلو اعلانات 80_100

دارای فریم فلزی

بدون شیشه

تابلو اعلانات 90_150
نمایش سریع

تابلو اعلانات 90_150

دارای فریم فلزی

بدون شیشه

تابلو اعلانات 90_170
نمایش سریع

تابلو اعلانات 90_170

دارای فریم فلزی

بدون شیشه

تابلو اعلانات 120_220
نمایش سریع

تابلو اعلانات 120_220

دارای فریم فلزی

بدون شیشه

بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
    نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)