کابل افزایش طول USB

نمایش دلخواه:
 کابل افزایش طول USB 2.0 تسکو مدل TC 04 طول 1.5 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول USB 2.0 تسکو مدل TC 04 طول 1.5 متر

- نوع کانکتور: USB 2.0

- نوع درگاه:USB 2.0

- سرعت انتقال اطلاعات :480 مگابیت بر ثانیه

- طول کابل : 1.5 متر

 کابل افزایش طول USB 2.0 تسکو مدل TC 05 طول 3 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول USB 2.0 تسکو مدل TC 05 طول 3 متر

- نوع کانکتور: USB 2.0

- نوع درگاه:USB 2.0

- سرعت انتقال اطلاعات :480 مگابیت بر ثانیه

- طول کابل : 3 متر

 کابل افزایش طول USB 2.0 تسکو مدل TC 06 طول 5 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول USB 2.0 تسکو مدل TC 06 طول 5 متر

- نوع کانکتور: USB 2.0

- نوع درگاه:USB 2.0

- طول کابل : 5 متر

کابل افزایش طول USB2.0 کی نت پلاس مدل KP-C4013 طول 1.5متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول USB2.0 کی نت پلاس مدل KP-C4013 طول 1.5متر

- نوع کابل: افزایش طول

- طول (متراژ) کابل: 1.5 متر

- پوشش کانکتور: جنس (PVC)

- زاویه سوکت: استاندارد

کابل افزایش طول USB2.0 کی نت پلاس مدل KP-C4014 طول 3 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول USB2.0 کی نت پلاس مدل KP-C4014 طول 3 متر

- نوع کابل: افزایش طول

- طول (متراژ) کابل: 3 متر

- پوشش کانکتور: جنس (PVC)

- زاویه سوکت: استاندارد

کابل افزایش طول USB2.0 کی نت پلاس مدل KP-C4015 طول 5 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول USB2.0 کی نت پلاس مدل KP-C4015 طول 5 متر

- نوع کابل: افزایش طول

- طول (متراژ) کابل: 5 متر

- پوشش کانکتور: جنس (PVC)

- زاویه سوکت: استاندارد

کابل افزایش طول USB3.0 کی نت پلاس مدل KP-C4021 طول 1.5متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول USB3.0 کی نت پلاس مدل KP-C4021 طول 1.5متر

- نوع کابل: افزایش طول

- طول (متراژ) کابل: 1.5 متر

- پوشش کانکتور: جنس (PVC)

- زاویه سوکت: استاندارد

کابل افزایش طول usb 3.0 کی نت پلاس مدل KP-C4022 طول 3 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول usb 3.0 کی نت پلاس مدل KP-C4022 طول 3 متر

- نوع کابل: افزایش طول

- طول (متراژ) کابل: 3 متر

- پوشش کانکتور: جنس (PVC)

- زاویه سوکت: استاندارد

کابل افزایش طول کی نت مدل K-UC504 طول 1.5 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول کی نت مدل K-UC504 طول 1.5 متر

- نوع کابل: افزایش طول

- نسخه کابل: (USB 2.0)

- زاویه سوکت کابل: استاندارد

- طول کابل پرینتر: 1.5 متر

کابل افزایش طول کی نت مدل K-UC505 طول 3 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول کی نت مدل K-UC505 طول 3 متر

- نوع کابل: افزایش طول

- نسخه کابل: (USB 2.0)

- زاویه سوکت کابل: استاندارد

- طول کابل پرینتر: 3 متر

کابل افزایش طول کی نت مدل K-UC506 طول 5 متر
نمایش سریع

کابل افزایش طول کی نت مدل K-UC506 طول 5 متر

- نوع کابل: افزایش طول

- نسخه کابل: (USB 2.0)

- زاویه سوکت کابل: استاندارد

- طول کابل پرینتر: 5 متر

کابل 3003 بافو 5 متری USB3.0
نمایش سریع
کابل 3001 بافو 5 متری USB2.0
نمایش سریع
بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
    نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)