کابل HDMI

نمایش دلخواه:
کابل 5 متری HDMI
نمایش سریع

  کابل 5 متری HDMI

  210,000  تومان

  مناسب برای تلوزیون های LCD، LED و plasma

  کابل 3 متری HDMI
  نمایش سریع

   کابل 3 متری HDMI

   190,000  تومان

   مناسب برای تلوزیون های LCD، LED، Plasma

   کابل HDMI به طول 1.5 متر
   نمایش سریع

    کابل HDMI به طول 1.5 متر

    125,000  تومان

    مناسب برای تلوزیون های LCD، LED و Plasma

    کابل HDMI به طول 15 متر
    نمایش سریع

     کابل HDMI به طول 15 متر

     850,000  تومان

     مناسب برای تلوزیون های LCD، LED و PLASMA

     کابل HDMI به طول 20 متر
     نمایش سریع

      کابل HDMI به طول 20 متر

      980,000  تومان

      مناسب برای تلوزیون های LCD، LED و PLASMA

      کابل HDMI به طول 25 متر
      نمایش سریع

       کابل HDMI به طول 25 متر

       1,300,000  تومان

       مناسب برای تلوزیون های LCD، LED و PLASMA

       کابل HDMI 2.0 کی نت پلاس مدل KP-HC153 طول 5 متر
       نمایش سریع

        کابل HDMI 2.0 کی نت پلاس مدل KP-HC153 طول 5 متر

        570,000  تومان

        - نوع کابل: (HDMI 2.0)

        - طول کابل: 5 متر

        - کیفیت: (4K/2160-60Hz)

        - پشتیبانی از (3D) و (HDCP)

        کابل HDMI 2.0 کی نت پلاس مدل KP-HC158 طول 40 متر
        نمایش سریع

        کابل HDMI 2.0 کی نت پلاس مدل KP-HC158 طول 40 متر

        5,500,000  تومان

        - نوع کابل: (HDMI 2.0)

        - طول کابل: 40 متر

        - کیفیت: (4K/2160-60Hz)

        - پشتیبانی از (3D) و (HDCP)

        کابل HDMI فرانت مدل FN-HCB200 به طول 20 متر
        نمایش سریع

        کابل HDMI فرانت مدل FN-HCB200 به طول 20 متر

        2,650,000  تومان

        - نوع کابل: (HDMI)

        - طول کابل: 20 متر

        - نمایش وضوح (3D) و (4K)

        - قابلیت انتقال صدا و تصویر

        کابل HDMI به طول 10 متر
        نمایش سریع

         کابل HDMI به طول 10 متر

         750,000  تومان

         مناسب برای تلوزیون های LCD، LED و PLASMA

         کابل HDMI 2.0 کی نت پلاس مدل KP-HC155 طول 15 متر
         نمایش سریع

         کابل HDMI 2.0 کی نت پلاس مدل KP-HC155 طول 15 متر

         1,700,000  تومان

         - نوع کابل: (HDMI 2.0)

         - طول کابل: 15 متر

         - کیفیت: (4K/2160-60Hz)

         - پشتیبانی از (3D) و (HDCP)

         کابل HDMI کی نت مدل K-HC300 طول 1.4 متر
         نمایش سریع

         کابل HDMI کی نت مدل K-HC300 طول 1.4 متر

         175,000  تومان

         - نوع کابل: (HDMI)

         - طول کابل: 1.4 متر

         - پشتیبانی از (Full HD/4K)

         - سرعت انتقال: 10.2 گیگ بر ثانیه

         کابل HDMI کی نت مدل K-HC301 طول 3 متر
         نمایش سریع

         کابل HDMI کی نت مدل K-HC301 طول 3 متر

         220,000  تومان

         - نوع کابل: (HDMI)

         - طول کابل: 3 متر

         - پشتیبانی از (Full HD/4K)

         - سرعت انتقال: 10.2 گیگ بر ثانیه

         کابل HDMI کی نت مدل K-HC303 طول 10 متر
         نمایش سریع

         کابل HDMI کی نت مدل K-HC303 طول 10 متر

         850,000  تومان

         - نوع کابل: (HDMI)

         - طول کابل: 10 متر

         - پشتیبانی از (Full HD/4K)

         - سرعت انتقال: 10.2 گیگ بر ثانیه

         کابل HDMI کی نت مدل K-HC304 طول 15 متر
         نمایش سریع

         کابل HDMI کی نت مدل K-HC304 طول 15 متر

         1,200,000  تومان

         - نوع کابل: (HDMI)

         - طول کابل: 15 متر

         - پشتیبانی از (Full HD/4K)

         - سرعت انتقال: 10.2 گیگ بر ثانیه

         کابل HDMI کی نت مدل K-HC305 طول 20 متر
         نمایش سریع

         کابل HDMI کی نت مدل K-HC305 طول 20 متر

         1,700,000  تومان

         - نوع کابل: (HDMI)

         - طول کابل: 20 متر

         - پشتیبانی از (Full HD/4K)

         - سرعت انتقال: 10.2 گیگ بر ثانیه

         کابل HDMI 2.0 کی نت پلاس مدل KP-HC152 طول 3 متر
         نمایش سریع

         کابل HDMI 2.0 کی نت پلاس مدل KP-HC152 طول 3 متر

         450,000  تومان

         - نوع کابل: (HDMI 2.0)

         - طول کابل: 3 متر

         - کیفیت: (4K/2160-60Hz)

         - پشتیبانی از (3D) و (HDCP)

         کابل HDMI 2.0 کی نت پلاس مدل KP-HC157 طول 30 متر
         نمایش سریع

         کابل HDMI 2.0 کی نت پلاس مدل KP-HC157 طول 30 متر

         3,800,000  تومان

         - نوع کابل: (HDMI 2.0)

         - طول کابل: 30 متر

         - کیفیت: (4K/2160-60Hz)

         - پشتیبانی از (3D) و (HDCP)

         کابل HDMI فرانت مدل FN-HCB030 به طول 3 متر
         نمایش سریع

         کابل HDMI فرانت مدل FN-HCB030 به طول 3 متر

         480,000  تومان

         - نوع کابل: (HDMI)

         - طول کابل: 3 متر

         - نمایش وضوح (3D) و (4K)

         - قابلیت انتقال صدا و تصویر

         کابل HDMI فرانت مدل FN-HCB050 به طول 5 متر
         نمایش سریع

         کابل HDMI فرانت مدل FN-HCB050 به طول 5 متر

         680,000  تومان

         - نوع کابل: (HDMI)

         - طول کابل: 5 متر

         - نمایش وضوح (3D) و (4K)

         - قابلیت انتقال صدا و تصویر

         کابل HDMI فرانت مدل FN-HCB100 به طول 10 متر
         نمایش سریع

         کابل HDMI فرانت مدل FN-HCB100 به طول 10 متر

         1,910,000  تومان

         - نوع کابل: (HDMI)

         - طول کابل: 10 متر

         - نمایش وضوح (3D) و (4K)

         - قابلیت انتقال صدا و تصویر

         کابل HDMI 2.0 کی نت پلاس مدل KP-HC156 طول 20 متر
         نمایش سریع

         کابل HDMI 2.0 کی نت پلاس مدل KP-HC156 طول 20 متر

         2,350,000  تومان

         - نوع کابل: (HDMI 2.0)

         - طول کابل: 20 متر

         - کیفیت: (4K/2160-60Hz)

         - پشتیبانی از (3D) و (HDCP)

         کابل HDMI فرانت مدل FN-HCB250 به طول 25 متر
         نمایش سریع

         کابل HDMI فرانت مدل FN-HCB250 به طول 25 متر

         3,050,000  تومان

         - نوع کابل: (HDMI)

         - طول کابل: 25 متر

         - نمایش وضوح (3D) و (4K)

         - قابلیت انتقال صدا و تصویر

         کابل HDMI 2.0 کی نت پلاس مدل KP-HC159 طول 50 متر
         نمایش سریع

         کابل HDMI 2.0 کی نت پلاس مدل KP-HC159 طول 50 متر

         6,200,000  تومان

         - نوع کابل: (HDMI 2.0)

         - طول کابل: 50 متر

         - کیفیت: (4K/2160-60Hz)

         - پشتیبانی از (3D) و (HDCP)

         کابل HDMI کی نت مدل K-HC302 طول 5 متر
         نمایش سریع

         کابل HDMI کی نت مدل K-HC302 طول 5 متر

         290,000  تومان

         - نوع کابل: (HDMI)

         - طول کابل: 5 متر

         - پشتیبانی از (Full HD/4K)

         - سرعت انتقال: 10.2 گیگ بر ثانیه

         بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
          نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)