گرین برد مغناطیسی

نمایش دلخواه:
گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 20x30
نمایش سریع

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 20x30

280,000  تومان

- نوع تخته: گرین برد

- مخصوص بردهاى گچ نويس

- زهوار آلومينيومى 3 سانتيمترى

- قابلیت نصب بر روی دیوار

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 30x40
نمایش سریع

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 30x40

365,000  تومان

- نوع تخته: گرین برد

- مخصوص بردهاى گچ نويس

- زهوار آلومينيومى 3 سانتيمترى

- قابلیت نصب بر روی دیوار

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 30x50
نمایش سریع

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 30x50

435,000  تومان

- نوع تخته: گرین برد

- مخصوص بردهاى گچ نويس

- زهوار آلومينيومى 3 سانتيمترى

- قابلیت نصب بر روی دیوار

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 40x60
نمایش سریع

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 40x60

565,000  تومان

- نوع تخته: گرین برد

- مخصوص بردهاى گچ نويس

- زهوار آلومينيومى 3 سانتيمترى

- قابلیت نصب بر روی دیوار

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 50x70
نمایش سریع

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 50x70

635,000  تومان

- نوع تخته: گرین برد

- مخصوص بردهاى گچ نويس

- زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

- قابلیت نصب بر روی دیوار

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 60x90
نمایش سریع

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 60x90

1,350,000  تومان

- نوع تخته: گرین برد

- مخصوص بردهاى گچ نويس

- زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

- قابلیت نصب بر روی دیوار

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 80x100
نمایش سریع

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 80x100

1,740,000  تومان

- نوع تخته: گرین برد

- مخصوص بردهاى گچ نويس

- زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

- قابلیت نصب بر روی دیوار

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 90x120
نمایش سریع

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 90x120

2,200,000  تومان

- نوع تخته: گرین برد

- مخصوص بردهاى گچ نويس

- زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

- قابلیت نصب بر روی دیوار

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 90x150
نمایش سریع

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 90x150

2,650,000  تومان

- نوع تخته: گرین برد

- مخصوص بردهاى گچ نويس

- زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

- قابلیت نصب بر روی دیوار

گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 90x170
نمایش سریع

  گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 90x170

  2,920,000  تومان

  - نوع تخته: گرین برد

  - مخصوص بردهاى گچ نويس

  - زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

  - قابلیت نصب بر روی دیوار

  گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 100x180
  نمایش سریع

   گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 100x180

   3,200,000  تومان

   - نوع تخته: گرین برد

   - مخصوص بردهاى گچ نويس

   - زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

   - قابلیت نصب بر روی دیوار

   گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 100x200
   نمایش سریع

    گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 100x200

    3,470,000  تومان

    - نوع تخته: گرین برد

    - مخصوص بردهاى گچ نويس

    - زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

    - قابلیت نصب بر روی دیوار

    گرین برد مغناطیسی 30x50cm شیدکو
    نمایش سریع

    گرین برد مغناطیسی 30x50cm شیدکو

    700,000  تومان

     گرین برد مغناطیسی سایز 30x50cm ساخت شرکت شیدکو این محصول فقط به صورت سفارشی تهیه می شود.

    گرین برد مغناطیسی 40x60cm شیدکو
    نمایش سریع

    گرین برد مغناطیسی 40x60cm شیدکو

    830,000  تومان

     گرین برد مغناطیسی سایز 40x60cm ساخت شرکت شیدکو این محصول فقط به صورت سفارشی تهیه می شود.

    گرین برد مغناطیسی 50x70cm شیدکو
    نمایش سریع

    گرین برد مغناطیسی 50x70cm شیدکو

    990,000  تومان

     گرین برد مغناطیسی سایز 50x70cm ساخت شرکت شیدکو این محصول فقط به صورت سفارشی تهیه می شود.

    گرین برد مغناطیسی 100x200cm شیدکو
    نمایش سریع

    گرین برد مغناطیسی 100x200cm شیدکو

    4,200,000  تومان

     گرین برد مغناطیسی سایز 100x200cm ساخت شرکت شیدکو این محصول فقط به صورت سفارشی تهیه می شود.

    گرین برد مغناطیسی 120x90cmشیدکو
    نمایش سریع

    گرین برد مغناطیسی 120x90cmشیدکو

    2,500,000  تومان

    گرین برد مغناطیسی سایز 120x90cm ساخت شرکت شیدکو این محصول فقط به صورت سفارشی تهیه می شود.

    گرین برد مغناطیسی 60x90cm شیدکو
    نمایش سریع

    گرین برد مغناطیسی 60x90cm شیدکو

    1,380,000  تومان

      گرین برد مغناطیسی سایز 60x90cm ساخت شرکت شیدکو این محصول فقط به صورت سفارشی تهیه می شود.

    گرین برد مغناطیسی دانشگر سایز 20x30
    نمایش سریع

     گرین برد مغناطیسی دانشگر سایز 20x30

     - نوع تخته: گرین برد

     - مخصوص بردهاى گچ نويس

     - زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

     - قابلیت نصب بر روی دیوار

     گرین برد مغناطیسی دانشگر سایز 30x50
     نمایش سریع

      گرین برد مغناطیسی دانشگر سایز 30x50

      - نوع تخته: گرین برد

      - مخصوص بردهاى گچ نويس

      - زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

      - قابلیت نصب بر روی دیوار

      گرین برد مغناطیسی دانشگر سایز 40x60
      نمایش سریع

       گرین برد مغناطیسی دانشگر سایز 40x60

       - نوع تخته: گرین برد

       - مخصوص بردهاى گچ نويس

       - زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

       - قابلیت نصب بر روی دیوار

       گرین برد مغناطیسی دانشگر سایز 50x70
       نمایش سریع

        گرین برد مغناطیسی دانشگر سایز 50x70

        - نوع تخته: گرین برد

        - مخصوص بردهاى گچ نويس

        - زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

        - قابلیت نصب بر روی دیوار

        گرین برد مغناطیسی دانشگر سایز 60x90
        نمایش سریع

         گرین برد مغناطیسی دانشگر سایز 60x90

         - نوع تخته: گرین برد

         - مخصوص بردهاى گچ نويس

         - زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

         - قابلیت نصب بر روی دیوار

         گرین برد مغناطیسی دانشگر سایز 80x100
         نمایش سریع

          گرین برد مغناطیسی دانشگر سایز 80x100

          - نوع تخته: گرین برد

          - مخصوص بردهاى گچ نويس

          - زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

          - قابلیت نصب بر روی دیوار

          گرین برد مغناطیسی دانشگر سایز 90x120
          نمایش سریع

           گرین برد مغناطیسی دانشگر سایز 90x120

           - نوع تخته: گرین برد

           - مخصوص بردهاى گچ نويس

           - زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

           - قابلیت نصب بر روی دیوار

           بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
            نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)