اسکنر

نمایش دلخواه:
اسکنر perfection V19 اپسون
نمایش سریع

اسکنر perfection V19 اپسون

3,900,000  تومان

سایز اسکن: A4

تکنولوژِ اسکن : CIS

قابلیت اسکن دورو: ندارد

اسکن نگاتیو : ندارد

قابلیت تشخیص متن OCR: ندارد

اسکنر اپسون مدل Perfection V600
نمایش سریع

اسکنر اپسون مدل Perfection V600

20,500,000  تومان

سایز اسکن: A4

تکنولوژی اسکن: CIS

قابلیت اسکن دو رو: ندارد

اسکن نگاتیو: دارد

قابلیت تشخیص متن OCR: دارد

 

اسکنر تخت ای ویژن مدل FB1000N
نمایش سریع

  اسکنر تخت ای ویژن مدل FB1000N

  3,700,000  تومان

  سایز اسکن:A4

  تکنولوژی اسکن: CIS

  قابلیت اسکن دورو: دارد

  اسکن نگاتیو: ندارد

  قابلیت تشخیص متن OCR: دارد

  اسکنر کانن مدل CanoScan LiDE120
  نمایش سریع

  اسکنر کانن مدل CanoScan LiDE120

  14,500,000  تومان

  - سایز اسکن: A4

  - تکنولوژی اسکن: CIS

  - قابلیت اسکن دورو: ندارد

  - قابلیت اسکن نگاتیو: ندارد

  - قابلیت تشخیص متن OCR : دارد

  اسکنر OpticSlim 1680H پلاس تک
  نمایش سریع

   اسکنر OpticSlim 1680H پلاس تک

   13,100,000  تومان

   سایز اسکن: A3

   تکنولوژی اسکن: CIS

   قابلیت اسکن دورو: ندارد

   اسکن نگاتیو: ندارد

   قابلیت تشخیص متن OCR: دارد

    

    اسکنر قابل حمل اسکن زی مدل BSQ020
   نمایش سریع

   اسکنر قابل حمل اسکن زی مدل BSQ020

   8,200,000  تومان

   سایز اسکن: A4

   تکنولوژی اسکن:CIS

   قابلیت اسکن دورو: ندارد

   اسکن نگاتیو: ندارد

   قابلیت تشخیص متن OCR: دارد

   اسکنر AD125 ای ویژن
   نمایش سریع

   اسکنر AD125 ای ویژن

   20,500,000  تومان

   سایز اسکن: A4

   تکنولوژِی اسکن: CCD 

   قابلیت اسکن دورو: دارد

   اسکن نگاتیو: ندارد

   قابلیت تشخیص متن OCR: ندارد

    اسکنر تخت اچ پی مدل ScanJet Pro 3500 f1
   نمایش سریع

   اسکنر تخت اچ پی مدل ScanJet Pro 3500 f1

   38,000,000  تومان

   - سایز اسکن: A4

   - تکنولوژی اسکن :CMOS

   - قابلیت اسکن دو رو: دارد

   - اسکن نگاتیو: ندارد

   - قابلیت تشخیص متن OCR: دارد

   اسکنر پلاس تک مدل2610 OpticSlim
   نمایش سریع

   اسکنر پلاس تک مدل2610 OpticSlim

   3,150,000  تومان

   اسکنر پلاس تک مدل 2610

   اسکنر ای ویژن مدل AV332
   نمایش سریع

   اسکنر ای ویژن مدل AV332

   14,300,000  تومان

   - سایز اسکن: A4

   - تکنولوژی اسکن:CIS

   - قابلیت اسکن دورو: دارد

   - دارای فیدر تغذیه جانشین ADF

   - قابلیت تشخیص متن OCR : دارد

    اسکنر پلاستک مدل OpticSlim 2610 Plus
   نمایش سریع

    اسکنر پلاستک مدل OpticSlim 2610 Plus

    3,180,000  تومان

    سایزاسکن:A4

    تکنولوژی اسکن: CIS

    قابلیت اسکن دورو: ندارد

    اسکن نگاتیو: ندارد

    قابلیت تشخیص متن OCR: دارد

    اسکنر اسناد AD250 ای ویژن
    نمایش سریع

    اسکنر اسناد AD250 ای ویژن

    26,200,000  تومان

    سایز اسکن: A4

    تکنولوژِی اسکن:CCD

    قابلیت اسکن دورو: دارد

    اسکن نگاتیو: ندارد

    قابلیت تشخیص متن OCR: دارد

    اسکنر PS286 Plus پلاس تک
    نمایش سریع

     اسکنر PS286 Plus پلاس تک

     12,300,000  تومان

     سایز اسکن:A4

     تکنولوژِی اسکن: CIS

     قابلیت اسکن دورو: دارد

     اسکن نگاتیو: ندارد

     قابلیت تشخیص متن OCR: دارد

     اسکنر اسناد ای ویژن مدل AD130
     نمایش سریع

     اسکنر اسناد ای ویژن مدل AD130

     30,100,000  تومان

      

     سایز اسکن: A4 

     تکنولوژی اسکن: CIS

     قابلیت اسکن دورو: دارد

     اسکن نگاتیو: ندارد

     قابلیت تشخیص متنOCR: دارد

      

      

     اسکنر LiDE220 کانن
     نمایش سریع

     اسکنر LiDE220 کانن

     13,100,000  تومان

     سایز اسکن : A4

     تکنولوژی اسکن : CIS

     قابلیت اسکن دورو: ندارد

     اسکن نگاتیو: ندارد

     قابلیت تشخیص متن OCR: دارد

     اسکنر اچ پی مدل Scanjet Pro 4500 FN1
     نمایش سریع

     اسکنر اچ پی مدل Scanjet Pro 4500 FN1

     41,500,000  تومان

     سایز اسکن:A4

     تکنولوژی اسکن: ADF;FLATBED

     قابلیت اسکن دورو: دارد

     اسکن نگاتیو: ندارد

     قایلیت تشخیص متن OCR: دارد

     اسکنر اپسون مدل DS-870
     نمایش سریع

     اسکنر اپسون مدل DS-870

     24,000,000  تومان

     سایز اسکن: A3

     تکنولوژی اسکن: CIS

     قابلیت اسکن دورو: دارد

     اسکن نگاتیو: ندارد

     قابلیت تشخیص متن OCR:ندارد

      

     اسکنر بایگانی DR-C240 کانن
     نمایش سریع

      اسکنر بایگانی DR-C240 کانن

      35,100,000  تومان

      سایز اسکن: A4

      تکنولوژی اسکن: CMOS/CIS

      قابلیت اسکن دو رو: دارد

      اسکن نگاتیو: ندارد

      قابلیت تشخیص متن OCR: دارد

      اسکنر بایگانی DR-M160II کانن
      نمایش سریع

       اسکنر بایگانی DR-M160II کانن

       27,300,000  تومان

       سایز اسکن :A4

       تکنولوژی اسکن:CMOS/CIS

       قابلیت اسکن دورو:دارد

       اسکن نگاتیو: ندارد

       قابلیت تشخیص متن OCR: دارد

       اسکنر بایگانی DR-6030C کانن
       نمایش سریع

        اسکنر بایگانی DR-6030C کانن

        135,000,000  تومان

        سایز اسکن: A3

        تکنولوژی اسکن: CMOS/CIS

        قابلیت اسکن دورو: دارد

        اسکن نگاتیو: ندارد

        قابلیت تشخیص متنOCR: دارد

        اسکنر AD120 ای ویژن
        نمایش سریع

        اسکنر AD120 ای ویژن

        15,200,000  تومان

        سایز اسکن: A4

        تکنولوژی اسکن: CIS

        قابلیت اسکن دورو: دارد

        اسکن نگاتیو: ندارد

        قابلیت تشخیص متن OCR: دارد

        اسکنر ای ویژن مدل AV5400
        نمایش سریع

        اسکنر ای ویژن مدل AV5400

        63,400,000  تومان

        سایز اسکن: A3

        تکنولوژی اسکن:CIS

        قابلیت اسکن دورو: دارد

        اسکن نگاتیو: ندارد

        قابلیت تشخیص متن OCR : دارد 

        اسکنر کانن مدل DR-C230
        نمایش سریع

         اسکنر کانن مدل DR-C230

         25,700,000  تومان

         سایز اسکن: A4

         تکنولوژی اسکن: CIS

         قابلیت اسکن دورو: دارد

         اسکن نگاتیو: ندارد

         قابلیت تشخیص متنOCR: دارد

         اسکنر ای ویژن مدل AD240
         نمایش سریع

         اسکنر ای ویژن مدل AD240

         22,100,000  تومان

         سایز اسکن : A4

         تکنولوژی اسکن: CCD

         قابلیت اسکن دورو: دارد 

         اسکن نگاتیو: ندارد

         قابلیت تشخیص متن OCR: دارد

         اسکنر فوجیتسو مدل Fi-6230LA
         نمایش سریع

         اسکنر فوجیتسو مدل Fi-6230LA

         60,000,000  تومان

         سایز اسکن: A4

         تکنولوژِی اسکن: CCD

         قابلیت اسکن دورو: دارد

         اسکن نگاتیو: ندارد

         قابلیت تشخیص متن OCR: دارد

         بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
          نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)