کاغذ فتو گلاسه

نمایش دلخواه:
کاغذ فتوگلاسه آگفا سایز A4 وزن 240 گرم 50 برگ
نمایش سریع

کاغذ فتوگلاسه آگفا سایز A4 وزن 240 گرم 50 برگ

3,800,000  تومان

- سایز کاغذ: A4

- وزن کاغذ: 240 گرم

- تعداد در بسته: 50 برگ

کاغذ فتوگلاسه یونیک rc سایز A3 وزن 130 گرم 100 برگ
نمایش سریع

کاغذ فتوگلاسه یونیک rc سایز A3 وزن 130 گرم 100 برگ

3,800,000  تومان

- نوع کاغذ: فتوگلاسه rc

- گرماژ کاغذ: 130 گرم

- سایز کاغذ فتوگلاسه: (A3)

- تعداد در بسته: 100 برگ

کاغذ فتوگلاسه یونیک rc سایز A3 وزن 150 گرم 100 برگ
نمایش سریع

کاغذ فتوگلاسه یونیک rc سایز A3 وزن 150 گرم 100 برگ

4,080,000  تومان

- نوع کاغذ: فتوگلاسه rc

- گرماژ کاغذ: 150 گرم

- سایز کاغذ فتوگلاسه: (A3)

- تعداد در بسته: 100 برگ

کاغذ فتوگلاسه براق 180 گرم یونیک rc سایز A3 بسته 100 برگ
نمایش سریع

کاغذ فتوگلاسه براق 180 گرم یونیک rc سایز A3 بسته 100 برگ

3,300,000  تومان

- نوع کاغذ: فتوگلاسه rc

- گرماژ کاغذ: 180 گرم

- سایز کاغذ فتوگلاسه: (A3)

- تعداد در بسته: 100 برگ

کاغذ فتوگلاسه یونیک سایز 4R وزن 200 گرم 50 برگ
نمایش سریع

  کاغذ فتوگلاسه یونیک سایز 4R وزن 200 گرم 50 برگ

  8,400,000  تومان

  - سایز کاغذ: 4R

  - وزن کاغذ: 200 گرم

  - تعداد در بسته: 50 برگ

  کاغذ فتوگلاسه یونیک سایز 5R وزن 200 گرم 50 برگ
  نمایش سریع

   کاغذ فتوگلاسه یونیک سایز 5R وزن 200 گرم 50 برگ

   5,720,000  تومان

   - سایز کاغذ: 5R

   - وزن کاغذ: 200 گرم

   - تعداد در بسته: 50 برگ

   کاغذ فتوگلاسه استار سایز A3 وزن 120 گرم 100 برگ
   نمایش سریع

    کاغذ فتوگلاسه استار سایز A3 وزن 120 گرم 100 برگ

    3,250,000  تومان

    - سایز کاغذ: A3

    - وزن کاغذ: 120 گرم

    - تعداد در بسته: 100 برگ

    کاغذ فتوگلاسه مکس سایز 13x18 وزن 270 گرم 100 برگ
    نمایش سریع

     کاغذ فتوگلاسه مکس سایز 13x18 وزن 270 گرم 100 برگ

     11,200,000  تومان

     - سایز کاغذ: 5R

     - اندازه دقیق: (13*18)

     - وزن کاغذ: 270 گرم

     - تعداد در بسته: 100 برگ

     کاغذ فتوگلاسه آگفا سایز A4 وزن 180 گرم 20 برگ
     نمایش سریع

     کاغذ فتوگلاسه آگفا سایز A4 وزن 180 گرم 20 برگ

     2,850,000  تومان

     - سایز کاغذ: A4

     - وزن کاغذ: 180 گرم

     - تعداد در بسته: 20 برگ

     کاغذ فتوگلاسه ولف سایز A4 وزن 240 گرم 50 برگ
     نمایش سریع

      کاغذ فتوگلاسه ولف سایز A4 وزن 240 گرم 50 برگ

      3,160,000  تومان

      - سایز کاغذ: A4

      - وزن کاغذ: 240 گرم

      - تعداد در بسته: 50 برگ

      کاغذ فتوگلاسه استار سایز A3 وزن 250 گرم 100 برگ
      نمایش سریع

       کاغذ فتوگلاسه استار سایز A3 وزن 250 گرم 100 برگ

       2,450,000  تومان

       - سایز کاغذ: A3

       - وزن کاغذ: 250 گرم

       - تعداد در بسته: 100 برگ

       کاغذ فتوگلاسه یونیک سایز A3 وزن 260 گرم 50 برگ
       نمایش سریع

        کاغذ فتوگلاسه یونیک سایز A3 وزن 260 گرم 50 برگ

        4,500,000  تومان

        - سایز کاغذ: A3

        - وزن کاغذ: 260 گرم

        - تعداد در بسته: 50 برگ

        کاغذ فتوگلاسه استار سایز A4 وزن 200 گرم 100 برگ
        نمایش سریع

         کاغذ فتوگلاسه استار سایز A4 وزن 200 گرم 100 برگ

         2,800,000  تومان

         - سایز کاغذ: A4

         - وزن کاغذ: 200 گرم

         - تعداد در بسته: 100 برگ

         کاغذ فتوگلاسه استار سایز A3 وزن 200 گرم 100 برگ
         نمایش سریع

          کاغذ فتوگلاسه استار سایز A3 وزن 200 گرم 100 برگ

          2,200,000  تومان

          - سایز کاغذ: A3

          - وزن کاغذ: 200 گرم

          - تعداد در بسته: 100 برگ

          کاغذ فتوگلاسه پیکسل سایز A4 وزن 200 گرم 100 برگ
          نمایش سریع

           کاغذ فتوگلاسه پیکسل سایز A4 وزن 200 گرم 100 برگ

           2,800,000  تومان

           - سایز کاغذ: A4

           - وزن کاغذ: 200 گرم

           - تعداد در بسته: 100 برگ

           کاغذ فتوگلاسه 250 گرم ضد آب استار سایز A4
           نمایش سریع

           کاغذ فتوگلاسه 250 گرم ضد آب استار سایز A4

           3,150,000  تومان

           - سایز کاغذ: (A4)

           - گرماژ کاغذ: 250 گرم

           - نوع: کاغذ فتوگلاسه ضد آب

           - تعداد در بسته: 100 برگ

           کاغذ فتوگلاسه مکس سایز A3 وزن 270 گرم 20 برگ
           نمایش سریع

            کاغذ فتوگلاسه مکس سایز A3 وزن 270 گرم 20 برگ

            9,300,000  تومان

            - سایز کاغذ: A3

            - وزن کاغذ: 270 گرم

            - تعداد در بسته: 20 برگ

            کاغذ فتوگلاسه یونیک سایز A4 وزن 260 گرم 50 برگ
            نمایش سریع

             کاغذ فتوگلاسه یونیک سایز A4 وزن 260 گرم 50 برگ

             4,500,000  تومان

             - سایز کاغذ: A4

             - وزن کاغذ: 260 گرم

             - تعداد در بسته: 50 برگ

             کاغذ فتوگلاسه آگفا سایز A4 وزن 210 گرم 50 برگ
             نمایش سریع

             کاغذ فتوگلاسه آگفا سایز A4 وزن 210 گرم 50 برگ

             3,600,000  تومان

             - سایز کاغذ: A4

             - وزن کاغذ: 210 گرم

             - تعداد در بسته: 50 برگ

             کاغذ فتوگلاسه مکس سایز A4 وزن 270 گرم 20 برگ
             نمایش سریع

              کاغذ فتوگلاسه مکس سایز A4 وزن 270 گرم 20 برگ

              10,400,000  تومان

              - سایز کاغذ: A4

              - وزن کاغذ: 270 گرم

              - تعداد در بسته: 20 برگ

              کاغذ فتوگلاسه ولف سایز A4 وزن 115 گرم 100 برگ
              نمایش سریع

               کاغذ فتوگلاسه ولف سایز A4 وزن 115 گرم 100 برگ

               4,420,000  تومان

               - سایز کاغذ: A4

               - وزن کاغذ: 115 گرم

               - تعداد در بسته: 100 برگ

               کاغذ فتو گلاسه دورو 200 گرم ولف سایز A4
               نمایش سریع

               کاغذ فتو گلاسه دورو 200 گرم ولف سایز A4

               3,900,000  تومان

               - سایز کاغذ: (A4)

               - گرماژ کاغذ: 200 گرم

               - نوع کاغذ: فتوگلاسه دورو

               - تعداد در بسته: 50 برگ

               کاغذ فتوگلاسه آگفا سایز 10x15 وزن 210 گرم 100 برگ
               نمایش سریع

               کاغذ فتوگلاسه آگفا سایز 10x15 وزن 210 گرم 100 برگ

               3,750,000  تومان

               - سایز کاغذ: 4R

               - وزن کاغذ: 210 گرم

               - تعداد در بسته: 100 برگ

               کاغذ های گلاسه ولف سایز A4 وزن 260 گرم 50 برگ
               نمایش سریع

               کاغذ های گلاسه ولف سایز A4 وزن 260 گرم 50 برگ

               3,580,000  تومان

               - سایز کاغذ: A4

               - وزن کاغذ: 260 گرم

               - جنس کاغذ: های گلاسه

               - تعداد در بسته: 50 برگ

               کاغذ فتوگلاسه یونیک سایز A3 وزن 130 گرم 100 برگ
               نمایش سریع

                کاغذ فتوگلاسه یونیک سایز A3 وزن 130 گرم 100 برگ

                3,600,000  تومان

                - سایز کاغذ: A3

                - وزن کاغذ: 130 گرم

                - تعداد در بسته: 100 برگ

                بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
                 نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)