تلفن با سیم

نمایش دلخواه:
تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T30
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T30

2,900,000  تومان

 قابلیت اتصال به دیوار: دارد

ظرفیت دفترچه تلفن: 1000 مخاطب

منشی تلفن: ندارد

تعداد اکانت : 1

اسپیکر : دارد 

CALLER ID: دارد

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T43U
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T43U

7,000,000  تومان

 

قابلیت اتصال به دیوار : دارد

ظرفیت دفترچه تلفن: 1000 مخاطب 

منشی تلفن : ندارد

تعداد اکانت: 16

اسپیکر: دارد

CALLER ID: دارد

تلفن باسیم پاناسونیک مدل KX-TT7703X
نمایش سریع

تلفن باسیم پاناسونیک مدل KX-TT7703X

2,080,000  تومان

قابلیت اتصال به دیوار: دارد

دفترچه تلفن : ندارد

صفحه نمایشگر : دوخطی 16 رقمی

CALLER ID: دارد

تعداد خطوط: 1

منشی تلفن: ندارد

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T30P
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T30P

2,900,000  تومان

قابلیت اتصال به دیوار: دارد

ظرفیت دفترچه تلفن : 1000 مخاطب

منشی تلفن: ندارد

تعداد اکانت: 1

اسپیکر: دارد

CALLER ID: دارد

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS880MX
نمایش سریع

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS880MX

3,100,000  تومان

قابلیت اتصال به دیوار: دارد

دفترچه تلفن: دارد

صفحه نمایشگر: 3خطی

CALLER ID: دارد

تعداد خطوط: 1

منشی تلفن: ندارد

تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TSC11
نمایش سریع

تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TSC11

2,850,000  تومان

قابلیت اتصال به دیوار: دارد

ظرفیت دفترچه تلفن : 50 مخاطب 

صفحه نمایشگر: دوخطی

CALLER ID: دارد

تعداد خطوط: 1

منشی تلفن: ندارد

تلفن پاناسونیک مدل KX-TGW420
نمایش سریع

تلفن پاناسونیک مدل KX-TGW420

12,450,000  تومان

قابلیت اتصال به دیوار: دارد

دفترچه تلفن: دارد

صفحه نمایشگر : دارد / بزرگ

CALLER ID: دارد

تعداد خطوط: 4

منشی تلفن: ندارد

تلفن تحت شبکه گرنداستریم مدل GXP1628 با دو اکانت SIP
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه گرنداستریم مدل GXP1628 با دو اکانت SIP

3,890,000  تومان

قابلیت اتصال به دیوار: دارد

دفترچه تلفن : دارد

منشی تلفن: دارد

تعداد اکانت: 2

اسپیکر: دارد

CALLER ID: دارد

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS500MX
نمایش سریع

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS500MX

890,000  تومان

قابلیت اتصال به دیوار: دارد

دفترچه تلفن: ندارد

صفحه نمایشگر: ندارد

CALLER ID: ندارد

تعداد خطوط: 1

منشی تلفن :ندارد

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T31P E2
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T31P E2

2,950,000  تومان

 

قابلیت اتصال به دیوار: دارد

ظرفیت دفترچه تلفن: 1000 مخاطب 

منشی تلفن: ندارد

تعداد اکانت: 2

اسپیکر: دارد

CALLER ID: دارد

تلفن تحت شبکه گرنداستریم مدل GRP2602P با چهار اکانت SIP
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه گرنداستریم مدل GRP2602P با چهار اکانت SIP

قابلی اتصال به دیوار: دارد

ظرفیت دفترچه تلفن :2000 مخاطب

منشی تلفن: ندارد

تعداد اکانت: 4

اسپیکر : دارد

CALLER ID: دارد

تلفن تحت شبکه گرنداستریم مدل GRP2612P با دو اکانت SIP
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه گرنداستریم مدل GRP2612P با دو اکانت SIP

- نمایشگر: دارد

- دفترچه تلفن: دارد

- امکانات اسپیکر: دارد

- دارای 2 اکانت (SIP)

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS580MX
نمایش سریع

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS580MX

- دارای کیفیت ساخت بالا

- تعداد خطوط تلفن: 1 خط

- دارای نمایشگر بزرگ و دو خطی

- قابلیت ذخیره 50 شماره مخاطب

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP T19 E2
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP T19 E2

- تعداد خطوط: 2 عدد

- دفترچه تلفن: دارد

- دارای بلندگوی دیجیتال

- قابلیت (Caller ID)

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP T19P E2
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP T19P E2

- تعداد خطوط: 1 عدد

- دفترچه تلفن: دارد

- دارای بلندگوی دیجیتال

- قابلیت (Caller ID)

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP T21 E2
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP T21 E2

- تعداد خطوط: 2 عدد

- دفترچه تلفن: دارد

- دارای بلندگوی دیجیتال

- قابلیت (Caller ID)

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP T21P E2
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP T21P E2

- تعداد خطوط: 2 عدد

- دفترچه تلفن: دارد

- دارای بلندگوی دیجیتال

- قابلیت (Caller ID)

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T23G
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T23G

قابلیت اتصال به دیوار: دارد

ظرفیت دفترچه تلفن :1000 مخاظب 

منشی تلفن : ندارد

تعداد اکانت : 3

اسپیکر : دارد

CALLER ID: دارد

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS3282
نمایش سریع

تلفن پاناسونیک مدل KX-TS3282

- تعداد خطوط: 2 عدد

- دفترچه تلفن: دارد

- دارای بلندگوی دیجیتال

- قابلیت (Caller ID)

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP T27G
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP T27G

- نمایشگر: دارد

- دفترچه تلفن: دارد

- اسپیکر: دارد

- قابلیت (Caller ID)

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T31G
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T31G

 

قابلیت اتصال به دیوار: دارد

ظرفیت دفترچه تلفن : 1000 مخاطب 

منشی تلفن: ندارد

تعداد اکانت: 2

اسپیکر: دارد

CALLER ID: دارد

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T33G
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T33G

- نمایشگر: دارد

- دفترچه تلفن: دارد

- اسپیکر: دارد

- قابلیت (Caller ID)

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T40G
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T40G

- نمایشگر: دارد

- دفترچه تلفن: دارد

- اسپیکر: دارد

- قابلیت (Caller ID)

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T57W
نمایش سریع

تلفن تحت شبکه یالینک مدل SIP-T57W

- نمایشگر: دارد

- دفترچه تلفن: دارد

- اسپیکر: دارد

- قابلیت (Caller ID)

تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TT7705X
نمایش سریع

تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-TT7705X

قابلیت اتصال به دیوار: دارد

دفترچه تلفن : دارد

صفحه نمایشگر: دوخطی 

CALLER ID: دارد

تعداد خطوط: 1

منشی تلفن: ندارد

بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
    نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)