وایت برد و تابلو اعلانات

نمایش دلخواه:
تخته وایت برد مغناطیسی شیدکو مدل آلفا سایز 100x80
نمایش سریع

  تخته وایت برد مغناطیسی شیدکو مدل آلفا سایز 100x80

  1,805,000  تومان

  دارای جایگاه ماژیک

  جنس آلومینیوم دارای فریم آلومینیومی

  قابلیت نصب بر روی دیوار

  تخته وایت برد مغناطیسی شیدکو مدل آلفا سایز 60x90
  نمایش سریع

   تخته وایت برد مغناطیسی شیدکو مدل آلفا سایز 60x90

   1,340,000  تومان

   دارای جای ماژیک از جنس آلومینیوم 

   دارای فریم آلومینیومی

   و قابلیت نصب بر روی دیوار

   وایت برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 80x100 سانتی متر
   نمایش سریع

   وایت برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 80x100 سانتی متر

   1,740,000  تومان

   - نوع برد: مغناطیسی

   - نوع زهوار: 3 سانتی متری

   - ابعاد: 80x100 سانتی متر

   - کارآیی: مناسب برای مراکز آموزشی

   وایت برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 100x150 سانتی متر
   نمایش سریع

   وایت برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 100x150 سانتی متر

   2,750,000  تومان

   - نوع برد: مغناطیسی

   - نوع زهوار: 3 سانتی متری

   - ابعاد: 100x150 سانتی متر

   - کارآیی: مناسب برای مراکز آموزشی

   وایت برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 100x200 سانتی متر
   نمایش سریع

   وایت برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 100x200 سانتی متر

   3,470,000  تومان

   - نوع برد: مغناطیسی

   - نوع زهوار: 3 سانتی متری

   - ابعاد: 100x200 سانتی متر

   - کارآیی: مناسب برای مراکز آموزشی

   وایت برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 90x150
   نمایش سریع

    وایت برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 90x150

    2,650,000  تومان

    - نوع برد: مغناطیسی

    - نوع زهوار: 3 سانتی متری

    - ابعاد: 90x150 سانتی متر

    - کارآیی: مناسب برای مراکز آموزشی

    وایت برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 90x170
    نمایش سریع

     وایت برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 90x170

     2,920,000  تومان

     - نوع برد: مغناطیسی

     - نوع زهوار: 3 سانتی متری

     - ابعاد: 90x170 سانتی متر

     - کارآیی: مناسب برای مراکز آموزشی

     وایت برد مغناطیسی دانشگر سایز 20x30
     نمایش سریع

     وایت برد مغناطیسی دانشگر سایز 20x30

     275,000  تومان

     - نوع برد: مغناطیسی

     - نوع زهوار: 2 سانتی متری

     - ابعاد: 20x30 سانتی متر

     - کارآیی: مناسب مراکز آموزشی و اداری

     وایت برد مغناطیسی دانشگر سایز 30x50
     نمایش سریع

     وایت برد مغناطیسی دانشگر سایز 30x50

     360,000  تومان

     - نوع برد: مغناطیسی

     - نوع زهوار: 2 سانتی متری

     - ابعاد: 30x50 سانتی متر

     - کارآیی: مناسب مراکز آموزشی و اداری

     وایت برد مغناطیسی دانشگر سایز 40x60
     نمایش سریع

     وایت برد مغناطیسی دانشگر سایز 40x60

     468,000  تومان

     - نوع برد: مغناطیسی

     - نوع زهوار: 2 سانتی متری

     - ابعاد: 40x60 سانتی متر

     - کارآیی: مناسب مراکز آموزشی و اداری

     وایت برد مغناطیسی دانشگر سایز 50x70
     نمایش سریع

     وایت برد مغناطیسی دانشگر سایز 50x70

     585,000  تومان

     - نوع برد: مغناطیسی

     - نوع زهوار: 2 سانتی متری

     - ابعاد: 50x70 سانتی متر

     - کارآیی: مناسب مراکز آموزشی و اداری

     وایت برد مغناطیسی دانشگر سایز 60x90
     نمایش سریع

     وایت برد مغناطیسی دانشگر سایز 60x90

     1,260,000  تومان

     - نوع برد: مغناطیسی

     - نوع زهوار: 2 سانتی متری

     - ابعاد: 60x90 سانتی متر

     - کارآیی: مناسب مراکز آموزشی و اداری

     وایت برد مغناطیسی دانشگر سایز 80x100
     نمایش سریع

     وایت برد مغناطیسی دانشگر سایز 80x100

     1,755,000  تومان

     - نوع برد: مغناطیسی

     - نوع زهوار: 2 سانتی متری

     - ابعاد: 80x100 سانتی متر

     - کارآیی: مناسب مراکز آموزشی و اداری

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 20x30
     نمایش سریع

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 20x30

     280,000  تومان

     - نوع تخته: گرین برد

     - مخصوص بردهاى گچ نويس

     - زهوار آلومينيومى 3 سانتيمترى

     - قابلیت نصب بر روی دیوار

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 30x40
     نمایش سریع

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 30x40

     365,000  تومان

     - نوع تخته: گرین برد

     - مخصوص بردهاى گچ نويس

     - زهوار آلومينيومى 3 سانتيمترى

     - قابلیت نصب بر روی دیوار

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 30x50
     نمایش سریع

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 30x50

     435,000  تومان

     - نوع تخته: گرین برد

     - مخصوص بردهاى گچ نويس

     - زهوار آلومينيومى 3 سانتيمترى

     - قابلیت نصب بر روی دیوار

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 40x60
     نمایش سریع

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 40x60

     565,000  تومان

     - نوع تخته: گرین برد

     - مخصوص بردهاى گچ نويس

     - زهوار آلومينيومى 3 سانتيمترى

     - قابلیت نصب بر روی دیوار

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 50x70
     نمایش سریع

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 50x70

     635,000  تومان

     - نوع تخته: گرین برد

     - مخصوص بردهاى گچ نويس

     - زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

     - قابلیت نصب بر روی دیوار

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 60x90
     نمایش سریع

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 60x90

     1,350,000  تومان

     - نوع تخته: گرین برد

     - مخصوص بردهاى گچ نويس

     - زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

     - قابلیت نصب بر روی دیوار

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 80x100
     نمایش سریع

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 80x100

     1,740,000  تومان

     - نوع تخته: گرین برد

     - مخصوص بردهاى گچ نويس

     - زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

     - قابلیت نصب بر روی دیوار

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 90x120
     نمایش سریع

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 90x120

     2,200,000  تومان

     - نوع تخته: گرین برد

     - مخصوص بردهاى گچ نويس

     - زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

     - قابلیت نصب بر روی دیوار

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 90x150
     نمایش سریع

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 90x150

     2,650,000  تومان

     - نوع تخته: گرین برد

     - مخصوص بردهاى گچ نويس

     - زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

     - قابلیت نصب بر روی دیوار

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 100x150
     نمایش سریع

     گرین برد مغناطیسی طرح پارسیان سایز 100x150

     2,750,000  تومان

     - نوع تخته: گرین برد

     - مخصوص بردهاى گچ نويس

     - زهوار آلومينيومى 3 سانتي مترى

     - قابلیت نصب بر روی دیوار

     وایت برد مغناطیسی دانشگر سایز 90x120
     نمایش سریع

     وایت برد مغناطیسی دانشگر سایز 90x120

     2,250,000  تومان

     - نوع برد: مغناطیسی

     - نوع زهوار: 2 سانتی متری

     - ابعاد: 90x120 سانتی متر

     - کارآیی: مناسب مراکز آموزشی و اداری

     وایت برد مغناطیسی دانشگر سایز 90x150
     نمایش سریع

     وایت برد مغناطیسی دانشگر سایز 90x150

     2,700,000  تومان

     - نوع برد: مغناطیسی

     - نوع زهوار: 2 سانتی متری

     - ابعاد: 90x150 سانتی متر

     - کارآیی: مناسب مراکز آموزشی و اداری

     بارگذاری بیشتر ... در حال بارگذاری
      نمایش 1 تا 25 از 1 (1 صفحه)