بالاترین امتیاز

زیرگروههای فیدر کپی

فیدر کپی


خرید فیدر کپی - تعداد : 4

فیدر کپی

فیدر کپی یکی از تجهیزات ضروری و مورد نیاز دستگاه های فتوکی محسوب می شود که کارآیی اصلی آن درواقع تغذیه کاغذ می باشد و فقط برای عملیات کپی و اسکن می توان از آن استفاده کرد، بطوریکه کاربر باید اسناد و کاغذ را بصورت دسته ای در فیدر یا قسمت نگهدارنده کاغذ قرار دهد و سپس دکمه استارت و شروع را فشار دهد، بعد از انجام این کار دستگاه هر کدام از کاغذها را بصورت جداگانه بر می دارد یا در اصطلاح تغذیه می کند.

محصولات فیدر کپی

  • محصولات پرفروش
  • محصولات جدید
  • محصولات محبوب