کابل پرینتر 1.5 متری

70,000 تومان
مدل : کابل پرینتر

توضیحات مختصر

مناسب برای استفاده در تمام پرینترها می باشد.