tell edarikala

لوازم التحریر


جستجو بر اساس برند
دسترسی سریع

پایه وایت برد

پایه وایت برد در دومدل کلاسیک وپایه بزرگ تقسیم میشود.پایه کلاسیک پایه ای است که نگهدارنده ان در وسط قرار دارد ونصب میشود ولی پایه بزرگ نگهدارنده آن در هردو طرف واز بغل نصب می شود که سایزهای مدل کلاسیک از 20x30 تا 100X80 و سایزمدل پایه بزرگ از 90X120 تا 1X2 موجود میباشد


بالا